Summary Muziek Meester! 3e druk

-
ISBN-10 900695148X ISBN-13 9789006951486
260 Flashcards & Notes
99 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Muziek Meester! 3e druk". The author(s) of the book is/are Rinze van der Lei, Frans Haverkort, Lieuwe Noordam Bataille Tekst Etc Ivonne Hermens. The ISBN of the book is 9789006951486 or 900695148X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Muziek Meester! 3e druk

 • 1 muziek op de school

 • Klank

  wat men hoort. Een melodie op een piano of een gitaar.


 • Muziek heeft 3 verschillende invalshoeken:
  klank
  vorm
  betekenis
 • muziek heeft 3 verschillende invalshoeken:
  klank
  vorm
  betekenis
 • Wat zijn de vijf verschillende domeinen?

  zingen
  luisteren
  muziek maken
  bewegen
  muziek lezen en noteren
 • Wat is een ostinaat?
  Een hardnekkig herhalend motief dat telkens terug komt.
 • Noem 2 manieren van muziek maken zonder instrumenten
  Bodysounds
  Voorwerpen  uit het klaslokaal
 • Noem een Instrument waar je een melodisch ostinaat op kan spelen
  Piano
  Staafspelen
 • Wat zijn de hoofdpunten voor een leraar bij het geven van een muziek les?
  De leraar organiseert;
  De leraar geeft muzikaal leiding;
  De leraar evalueert de prestaties met de kinderen.
 • Welke 5 fase behoren tot het 5- fasemodel bij het geven van een muziekles?
  1. Kennismakingsfase
  2. Luisterfase
  3. Meezingfase
  4. Afwerkingsfase
  5. Beheersingsfase

 • Welke soorten muziekinstrumenten heb  je op school?
  • Houten schud- en slaginstrumenten
  • Metalen schud- en slaginstrumenten
  • Veilinstrumenten
  • Staafspelen
  • Blaasinstrumenten
  • Andere instrumenten
 • Welke instrumenten verstaan we onder Houten schud- en slaginstrumenten?
  • Ritmestokjes
  • Claves
  • Woodblock
  • Buistrom
  • Güiro (rasp)
  • Cabassa
  • Maracas
 • Welke instrumenten verstaan we onder Metalen schud- en slag instrumenten?
  • Schelleraam
  • Triangel
  • Bekken
  • Bellen
  • Cowbell
  • Agogo bells
 • Welke instrumenten verstaan we onder Velinstrumenten?
  • Handtrom
  • Tamboerijn
  • Bongo
  • Djembé
 • Welke instrumenten verstaan we onder Staafspelen?
  • Xylofoon
  • Metallofoon
  • Klokkenspel
  • Klannkstaaf
 • Welke instrumenten verstaan we onder Blaasinstrumenten?
  • Blokfluit
  • Fluitjes en toeters
  • Gazoo
 • Welke instrumenten verstaan we onder andere instrumenten?
  • Piano/keyboard
  • Gitaar
  • Boomwackers
 • Wat is grafische notatie?
  Het noteren van een muziekstuk door middel van stippen, strepen, lijnen en allerlei andere tekens.
 • Wat is traditionele notatie?
  De manier van muziek noteren met het gebruik van een notenbalk en diverse noten.
 • Waar staan kleine en grote stippen voor in een muzieknotatie?
  De grote stippen voor hard en de kleine voor zacht.
 • Noem een aantal tips bij het uitdelen van instrumenten in de klas?
  • Leg alleen instrumenten klaar waarvan je weet dat je ze ook gaat gebruiken. (om teleurstellingen te voorkomen)
  • Geef de leerlingen even de tijd om het instrument te verkennen.
  • Deel de instrumenten niet lukraak uit maar zet de instrumenten in groepjes bij elkaar.
  • Probeer het uitdelen te integreren in de les.
 • Wat is een klankverhaal?
  Een verhaal dat word verteld door middel van geluiden.
 • Wat is een Maatspel?
  De manier van een maat (ritme) aangeven.
 • Wat is Tacteren?
  Met een handgebaar de inzet en tempo van een lied aangeven.
 • Waar moet je bij de leerlingen op letten wanneer zij zingen.
  • zingen ze in de maat?
  • zingen ze gelijk?
  • zingen ze de melodie en het ritme correct?
  • correcte ademhaling en zitten/staan ze recht op.
  • zingen ze niet te hard of te zacht.
  • doen ze allemaal mee?
  • zingen ze zuiver?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.