Summary Muziekgeschiedenis

-
213 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Muziekgeschiedenis". The author(s) of the book is/are in ' t Ven. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Muziekgeschiedenis

 • 1.1 Algemene kenmerken

 • Van hoelang tot hoelang duurde de Middeleeuwen in de Muziek?

  Van 800 - 1400

 • Wat is kenmerkend voor de Romaanse bouwstijl?

  Ronde vormen en bogen.

 • Wat is kenmerkend voor de Gotische bouwstijl?

  Spitse bogen en steunpilaren

 • Wereldlijke muziek: Gaat over allerdaagse dingen.

  Geestelijke muziek: Gaat over het geloof en de kerk.

 • Het 'motto' Ora et labora stond in de middeleeuwen centraal. Wat betekent dat?

  Bid en werk.

 • Welke standen zaten er in de driestandenmaatschappij?

  1. Geestelijken
  2. Adel
  3. Burgerij
 • 1.2 Wereldlijk

 • Wat voor een soort muziek is Volksmuziek?

  Volksmuziek is een volkse/boerse muziek.

 • Wat voor een soort muziek zijn Kunstliederen?

  Kunstliederen worden vaak aan het hof gespeeld.

 • Wat is een bourdon begeleiding?

  Een bourdon begeleiding is een begeleiding in kwinten

 • Wat zijn Troubadours?

  Troubadours zijn rondreizende musici

 • Waarover werd vooral gezongen in de Volksmuziek?

  Allerdaagse onderwerpen.

 • Wat is een voorbeeld van een Kunstlied?

  Een chanson

 • Door wie waren de teksten geschreven van Kunstliederen?

  De teksten waren geschreven door troubadours.

 • Wat was een centraal thema in een Kunstlied?

  Het centrale thema in een kunstlied is: Liefde (Hoofse liefde = Minne)

 • 1.3 Religieus

 • Wat is het verschil tussen Syllabisch en Melismatisch?

  Syllabisch: Één klank per lettergreep.
  Melismatisch: Meerdere klanken per lettergreep.

 • Was er bij een Gregoriaans stuk sprake van vaste maatverdeling?

  Nee.

 • Wat is een Ordinarium?

  Ordinarium zijn vaste gezangen.

  (Bijvoorbeeld: Credo, Agnus Deï)

 • Wat is een Modi?

  Een Modi is een kerktoonladder.

 • 1.4 Modi

 • Welke vier kerktoonladders (Modi) heb je?

  1. Lydisch
  2. Mixolydisch
  3. Dorisch
  4. Phrygisch
 • 1.5 Neumen en vroege notatie

 • : Semibrevis
  : Brevis

  Brevis duurt langer dan een Semibrevis (de helft)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kun je twee voorbeelden van programmamuziek noemen?
 1. De Moldau - Moussorgski
 2. Also sprach Zarathustra - Strauss
Kun je het verhaal begrijpen van programmamuziek wanneer je niet weet waarover het gaat?
Nee, dat is heel moeilijk.
Wat voor een thema hebben de meeste programma muziek?
Een buitenmuzikaal thema
Wat is programmamuziek?
Programma muziek is het uitbeelden van een verhaal zonder tekst
Noem drie componisten van de Nationale scholen?
 1. Chopin (Polen)
 2. Grieg (Noorwegen)
 3. Albeniz (Spanje)
Wat was het doel van de Nationale scholen?
Het doel is niet alleen de karakteristieke muziek van hun vaderland te eren, maar ook het nationale bewustzijn van het volk te versterken.
Waar maakten de componisten van de Nationale scholen gebruik van?
De componisten van de Nationale school maakten gebruik van volksmelodiën
Waar was Nationale Scholen een verzamelnaam van?
De Nationale scholen was een verzamelnaam voor de componisten van buiten centraal Europa.
Wanneer ontstond de Nationale Scholen?
In de tweede helft van de 19e eeuw
Waar stond Viva Verdi voor?
Leve Vittorio Emanuele Re D'Italia