Summary Mycologie

-
174 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Mycologie". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Mycologie

 • 1 Hoorcollege 1

 • Wat kun je gebruiken bij de dianostiek van schimmels?
  polysacchariden in eukaryote celwand (glucan, manan en chitine)

 • Waaruit bestaat de polysaccharide wand van schimmel?
  Glucan, Manan en Chitine
 • Waar is de huidige taxonomie uit opgebouwd? (domeinen)
  Eukaryoten, Bacteriën en Archea
 • Waar is het domein Eukaryoten in verdeeld? (4 rijken)
  Animalia, Plantae, Fungi en Protista

 • Wat zijn de 5 phyla (afdelingen) van het rijk Fungi?
  1. Chytridiomycota
  2. Zygomycota
  -- (Glomeromycota)
  3. Ascomycota
  4. Basidiomycota
  5. Deutermycota

 • Welke van de 5 phyla zijn pathogeen voor de mens?
  Zygomycota, Ascomycota en Deutermycota.

 • Wat zijn de eenvoudigste schimmels?
  Zygomycota
 • 3 domeinen:
  -Eukaryoten: wezens met celkern in cel met erfelijk materiaal
  -Bacteriem: vrije chromosoom in baccel
  - Archea: apart domein met aparte eigenschappen

 • Protista = eencelligen
 • Glomeromycota: op basis van moleculaire technieken is dit een tussenafdeling.
 • Waar valt de gist onder?
  Ascomycota

 • Wat wordt vaak bij HIV patiënten gevonden (Ascomycota)?
  Pneumocystis van Archiascomyces
 • Wat is nummer 1  pathogene gist bij mens?
  Candida Albicans
 • Phyla van Fungi

  Chytriodiomycota

  Zygomycota

  Ascomycota

  Basisidiomycota

  Deuteromycota

   

  Chyrtridiomycetes

  Chitriden

   

  -Zygomycetes

    Rhizopus/Mucor

   

  -Trichomycetes

  (arthropoden)


  -Archiascomycetes

  Pneumocystis

  - Sacchoromycetales

  S. cerevisae,
  C. albicans

   

  -Filamenteuze ascomycetes

  Penicillium, Aspergillus, Alternaria
  Truffel


  Hymenomycetes

  champignon/
  cantharel


   

  -Dermatofyten

 • Waar komt penicillium veel op voor?
  fruit (ook brood)

 • Wat is de meest pathogene Aspergillussoort voor de mens?
  Aspergillus fumingatus
 • Van basisidiomycota kun je wel vergiftigd raken (toxines).
 • Naam van sexuele stadium schimmel wordt in boek gevonden.
 • wat is er bij deutermycota aan de hand?
  Asexueel; Er is niet bekend of deze sexueel stadium hebben

 • Wat zijn pycnidia?
  Vruchtlichaampjes waarin sporen gevonden kunnen worden.

 • Wat gebruikt men bij determinatie (bij deutermycota)?
  conidia (aseksuele sporen)

 • Wat is het probleem met schimmels?
  het zijn eukaryote cellen

 • Wat is en hyfe?
  een schimmeldraad
 • Wat is een pseudohyfe?
  een 'nep' schimmeldraad.

 • Hoe vindt de voedselopname van schimmels plaats?
  via absorptie (externe afbraak door uigescheden enxymen)|
  (chemo-heterotroof)

 • Waarvoor dienen sporen?
  overleving, verspreiding
  • Saprofieten:Schimmels belangrijkste 'decomposers'van org. afval
  • Micorrhizae: Vorming micorrhizae bij plantenwortels voor opp.vergroting -> meer vochtopname
 • Waarcoor dient de vorming van micorrhizae bij plantenwortels?
  oppervlaktevergroting wat ledt tot meer vochtopname

 • Zijn padestoelen sexuele of aseksuele stadium van schimmel?
  sexuele

 • Wat zij opportunistische mycosen (en vb)?
  Je brengt schimmel op plek waar hij normaal niet zou komen (prikken aan rozenstruik)
 • Mycoses

  • Cutane:  huid
  • Subcutane: bindweefsel
  • Systemische: in bloedbaan/lichaamsvloeistoffen/liquor
  • Opportunistische: schimmel brengen waar hij normaal niet komt (rozenstruik)


 • Wat zijn de voornaamste pathogenen bij cutane mycosen?
  dermatofyten en gisten

 • Wat is kenmerkend voor subcutane mysosen?
  - Kan uiteindelijk ook botten bereiken..
  - Meestal in tropen!
  - Langzame en geforceerd binnendringen
  - VB: mycetoma, chromoblastomycosis, sporotrichosis

 • Wat is kenmerkend bij mycetoma in de tropen?
  'madurella foot'
 • sporotrichossis heeft eigen veroorzaker.
 • Wat si kenmerkend van systemische infecties?

  - imm.systeem kan dit klaren als alles in orde is.
  - Zo niet, kan vanuit longen verder naar plekken in lichaam
  - in NL vnl: Candida en Aspergillus


 • Wat zijn dimorfe schimmels?
  schimmels met verschillende uitingsvormen:
  -37C-------> gistfase
  - 22C (-KT)-> schimmelfase
 • dimorfe schimmel: bij patiënt in gistfase en bij kweek als shimmel.
  Kan sporen inademen! In laminaire flowkast!

 • Kenmerken opportunistische pathogenen?
  - Bij imm. gecomprimenteerde patiëmten
  -Na trauma
  -VB: Aspergillus, Candida, Cryptococcus -> diepere systemische mycosen
           Alternaria, cladosporium, Paecilomyces -> subcutane mycosen

 • Wat is mycelium?
  heleboel hyfen bij elkaar
 • Mycelium:
  neemt voedingsstoffen op
  --> alleen om te groeien, vaak kleurloos : vegetative gedeeelte

  --> vormt sporen  = reproductieve gedeelte: horizontale gedeelte
  (sporen zorgen voor kleur schimmel)

 • Hoe noem je een tussenschot van hyfe en waarvoor dient die?
  septum (mv septa), om schimmel in segmenten te verdelen

 • Welke 2 levensfasen heeft schimmel?
  -Aseksuele (ongeslachtelijke) sporen=> anamorfe fase
   (Sporangiosporen, Concidia,Chlamydosporen, Arthrosporen)

  - Seksuele (geslachtelijke) sporen      => teleomorfe fase
    ( Basidiosporen, Ascosporen)

 • Wat is thallus?
  Het vegetative gedeelte:
  -bij gisten bolletje
  - bij schimmel draden
  - bij paddestoelen vruchtlichaam met sporen

 • Wat zijn kenmerken Zygomyceten?
  - Vnl. Saprofiet
  - Harige, snelle groei
  - Ook bij lagere Temp.
  -Rhizopus en  Mucor..

 • Wat is zygospore?
  resustaat sexuele voortplanting
 • Waarvoor vormen schimmels allerlei soorten sporen?
  voor overleving en verspreiding
 • Hoe heten asexuele sporen?
  sporangiosporen
 • Hoe heten sexuele sporen?
  zygospore(fusie haploïde cellen)
 • Noem 2 soorten aseksele sporen:q
  conidia en chlamydosporen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke schimmel is oplymorf?
T. tonsurans
Wat veroorzaakt M. auouinii?
hoofdhuid/haar infecties
Welke microsporum maakt geen macro- en microconidiën?
M. Ferrugineum
Welke schimmel heeft geen microconidiën?
Epidermophyton
Wat is de meest voorkomende dermatofyt en waar vind je deze?
T. rubrum; zwembaden, douches en sauna
Pulse therapie: 1 week / maand een hoge, bijna dubbele dosis toedienen. Varierend van 3-12 mnd !
Waarom langdurige behandeling onychomycose?
uitgroei nagel
Wat is het aangrijpingspunt vban antimicotica?
het celmembraan; gtast het erchoserol aan (selectief, want bij mens is het cholesterol)
Wat zijn Mycelia Sterilia?
GEEN vorming van conidia
Wat zijn Hyphomycetes?
conidia niet gevormd in spec. structuren