Summary Na Klar! 4 vwo

-
ISBN-13 9789034573544
322 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Na Klar! 4 vwo". The author(s) of the book is/are Paul van der Bie, Elisabeth Lehrner te Lindert, Stef Pinxt. The ISBN of the book is 9789034573544. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Na Klar! 4 vwo

 • 1 Wir

 • hoi
  doei
 • Woordenlijst examentraining
 • Wat betekent: die Ausnahme
  de uitzondering
 • Wat betekent: die Bedingung
  de voorwaarde
 • Wat betekent: das Beispiel
  het voorbeeld
 • Wat betekent: denn
  want
 • Wat betekent: doch
  maar
 • Wat betekent: dort
  daar
 • Wat betekent: die Einschränkung
  de beperking
 • Wat betekent: die Erklärung
  de verklaring
 • Wat betekent: fast
  bijna
 • Wat betekent: der Gegensatz
  de tegenstelling
 • Wat betekent: nie
  nooit
 • Wat betekent: obwohl
  hoewel
 • Wat betekent: die Schlussfolgerung
  de conclusie
 • Wat betekent: wan
  wanneer
 • Wat betekent: die Zeile
  de regel
 • 1.1 Gramatica kapitel 1

 • Welke 4 groepen van Duitse zwakke werkwoorden zijn er?
  • Gewone werkwoorden. Bijvoorbeeld kaufen
  • Werkwoorden met een stam op -d of -t. Bijvoorbeeld warten
  • Werkwoorden met een stam op medeklinker + m of -9
  • Werkwoorden met een stam op -s -z of ß
 • Wat gebeurt er vaak bij een sterk werkwoord
  dan verandert een -e in een -I(e) en een -a in een ä 
 • Op welke 5 manieren wordt het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden gevormd?
  • gewone werkwoorden
  • werkwoorden met een -d of -t op het einde van de stam
  • werkwoorden op -ieren
  • werkwoorden waarbij de klemtoon NIET op de eerste lettergreep ligt
 • Wat is de regel voor het vtdw bij zwakke werkwoorden met ieren en als het niet op de eerste klemtoon ligt
  Geen ge en dan stam +t
 • Wat is de regel voor het vtdw bij zwakke werkwoorden met een stam op -d of -t
  ge + stam + t
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vertaal in het Duits: Hoor je mij niet, ben je doof?
Hörst du mich nicht, bist du taub?
Vertaal in het Duits: Wanneer je te vaak naar te harde muziek luistert, kun je gehoorschade krijgen
Wenn du zu oft zu laute Musik Hörst, kannst du einen Hördschaden bekommen
Vertaal in het Duits: Volgens mij levert een volumebeperking niets op
Meiner Meinung nach bringt eine Lautstärkte-Begrenzung nichts
Vertaal in het Duits: Ik ben van mening, dat iedereen voor zichzelf moet beslissen
Ich bin der Meinung, dass jeder das selber entscheiden muss
Vertaal in het Duits: Helaas moet ik mijn bezoek afzeggen, omdat ik mijn enkel heb verzwikt
Leider muss ich meinen Besuch absagen, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe
Vertaal in het Duits: Mijn vriend heeft het rechter been en de linker arm gebroken
Mein Freund hat sich das rechte Bein und den linken Arm gebrochen
Vertaal in het Duits: Het onderzoek duurde een half uur
Die Untersuchung dauerte eine halbe Stunde
Vertaal in het Duits: Morgen heb ik een afspraak bij de huisarts
Morgen habe ich einen Termin beim Hausarzt
Vertaal in het Duits: Hoe vaak moet ik deze tabletten nemen?
Wie oft muss ich diese Tabletten nehmen?
Vertaal in het Duits: Afgelopen jaar had ik een knieoperatie
Letztes Jahr hatte ich eine Knieoperation