Summary nat. h.8

-
163 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - nat. h.8

 • 8.1 snelheid berekenen

 • Hoe bereken je de gemiddelde snelheid?
  Vgem = s/t
 • v gem is de gemiddelde snelheid in m/s of km/h.
  s is de afgelegde weg in meters of km.
  t is de tij in seconde of uur.
 • Hoe noem je een snelheid die niet verandert? 
  constante snelheid.
 • Als je de gemiddelde snelheid in km/h deelt door 3,6, dan krijg je de gemiddelde snelheid in m/s.
 • Op een vt grafiek staat de tijd op de horizontale as en de snelheid op de vertikale as.
 • Hoe noem je een grafiek die het verband laat zien tussen de afgelegde afstand en de tijd?
  st grafiek.
 • 8.2 sneller en langzamer

 • Wat is de ontsnappingssnelheid van een spaceshuttle? 
  11 km/s
 • Hoe noem je een snelheid die steeds groter word?
  Versnelde beweging
 • Hoe noem je een beweging waarbij de snelheid gelijkmatig toeneemt?
  een eenparig versnelde beweging.
 • Hoe noem je het als de snelheid steeds kleiner wordt?
  Vertraagde beweging.
 • Hoe noem je het als de snelheid gelijkmatig afneemt?
  een eenparig vertraagde beweging.
 • Wat levert de motor van de scooter?
  Aandrijfkracht. 
 • Welke krachten werken de beweging tegen?
  Wrijvingskrachten zoals de rolweerstand en de luchtweerstand.
 • Wat is de nettokracht?
  De aandrijfkracht min de tegenwerkende krachten.
 • 8.3 kracht en druk

 • Hoe kleiner het oppervlakte waarover de kracht zich kan verdelen, hoe groter de druk op het oppervlak. De druk bepaalt of een voorwerp de huid kan doorboren.
 • Waarom heeft de tractor brede banden?
  De zwaartekracht wordt verdeeld over een groot oppervlak. De druk blijft klein genoeg.
 • Wat is de formule van druk?
  druk = kracht / oppervlakte.
 • Wat is de eenheid van druk?
  Pascal PA.
 • 1 PA = 1 N/m²
 • 8.4 veilig rijden

 • Hoe noem je de tijd die nodig is om te reageren? 
  reactietijd.
 • Waar hangt de reactietijd vanaf?
  vermoeidheid, medicijnen, alcohol of drugs, afleiding door telefoon.
 • `Wat is de reactieafstand?
  Dat is de afstand die je nog rijdt in de reactietijd. Hoe groter de snelheid, hoe groter de reactieafstand.
 • Hoe noem je de afstand die tijdens het remmen wordt afgelegd?
  de remweg.
 • Waar hangt de remweg vanaf?
  1. de snelheid van het voertuig.
  2. De massa van het voertuig.
  3. De remkracht van  het voertuig.
 • Wat is de stopafstand?
  De stopafstand is de afstand die je aflegt tijdens de reatietijd en tijdens het remmen.
 • Hoe bereken je de stopafstand?
  stopafstand = reactieafstand + remweg.
 • Waarom word er een crashtest uitgevoerd?
  Om de gevolgen van een aanrijding te onderzoeken.
 • Wat doet de kreukelzone?
  Deze neemt een groot deel van de botsenergie op.
 • Wat doet de kooikonstructie?
  Deze zorgt ervoor dat het deel waar de mensen zitten niet vervormt. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Hoe bereken je de gemiddelde snelheid?
1
Hoe noem je een snelheid die niet verandert? 
1
Wat is de ontsnappingssnelheid van een spaceshuttle? 
1
Hoe noem je een snelheid die steeds groter word?
1
Page 1 of 35