Summary Natuur- en scheikunde actief.

-
ISBN-10 9042510218 ISBN-13 9789042510210
326 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Natuur- en scheikunde actief.". The author(s) of the book is/are G V M van Eekelen. The ISBN of the book is 9789042510210 or 9042510218. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Natuur- en scheikunde actief.

 • 1.1 Ik zou wel eens willen weten...

 • wanneer leefde Aristoteles en waar?
  350 v.Chr., in Griekenland
 • welke 2 eigenschappen heeft aarde (volgens Aristoteles)? 
  koud en droog
 • welke 2 eigenschappen heeft water (volgens Aristoteles)?
  koud en vochtig
 • welke 2 eigenschappen heeft lucht (volgens Aristoteles)?
  warm en vochtig
 • welke 2 eigenschappen heeft vuur (volgens Aristoteles)?
  warm en droog
 • De 4 elementen (aarde, water, lucht, vuur) gaan voortdurend in elkaar over doordat een van de twee eigenschappen verandert. 
 • wat wordt door biologen bestudeerd?
  de levende wezens
 • de bestudering van de levenloze stof werd verdeeld tussen natuurkunde en scheikunde.
 • hoe wordt scheikunde ook wel genoemd?
  chemie
 • waar is het verbranden van een blad papier een goed voorbeeld van?
  scheikunde
 • scheikundigen houden zich vooral bezig met gebeurtenissen waarbij een stof verandert in een andere stof.
 • hoe wordt natuurkunde ook wel genoemd? 
  fysica
 • hoe heet de samenwerking tussen scheikunde en biologie?
  biochemie
 • hoe heet de samenwerking tussen biologie en natuurkunde?
  biofysica
 • hoe heet de samenwerking tussen natuurkunde en scheikunde?
  fysische chemie
 • elk van de 3 natuurwetenschappen (scheikunde, biologie, natuurkunde) kent weer onderverdelingen.
 • 1.2 Waarnemen

 • omdat er bij waarnemen fouten kunnen worden gemaakt, maken we gebruik van hulpmiddelen. De meetlat, de weegschaal en de thermometer zijn voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen.
 • proeven doen is heel belangrijk in de natuurwetenschap.
 • een natuurwetenschapper werkt dus in een soort lus: waarnemen - vragen stellen - proeven doen - een conclusie trekken uit die proeven - waarnemen
 • 1.3 Afgesproken

 • schatten is soms handig, maar meestal is het handiger om te meten
 • bekende grootheden: lengte, oppervlakte, volume, kracht, gewicht, snelheid
 • wat gebruik je als je een grootheid meet en wat geeft een dat aan?
  een meetinstrument, het aantal eenheden
 • grootheid= getal x eenheid
 • de Franse keizer Napoleon voerde in 1810 de meter in
 • wat is het symbool van de hoeveelheid stof?
  n
 • wat is de basiseenheid van de hoeveelheid stof?
  mol
 • wat is het symbool van lengte?
  l
 • wat is de basiseenheid van lengte
  meter
 • wat is het symbool van massa?
  m
 • wat is de basiseenheid van lichtsterkte?
  candela
 • wat is het symbool van temperatuur?
  T
 • wat is de basiseenheid van stroomsterkte?
  ampère
 • wat is de basiseenheid van temperatuur?
  graad Celcius of Kelvin
 • wat is het symbool tijd?
  t
 • wat is de basiseenheid van tijd?
  seconde
 • oppervlakte= lengte x breedte
 • volume= lengte x breedte x hoogte
 • snelheid= afstand gedeeld door tijd
 • Mega= 1.000.000 Symbool=M
 • kilo= 1.000 Symbool= k
 • milli= 0,001 Symbool=m
 • micro= 0,000.001 Symbool= mu
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

E=p x t
elektrische energie = vermogen x tijd
 Wat betekent het woord 'atoom' en door wie werd het als eerst gebruikt?
Het betekent: onsnijdbaar of ondeelbaar. Het werd als eerst gebruikt door Leucippus en Democritus
Hoe test je een molecuulmodel?
door experimenten te doen
Wat is een model?
Een model is een eenvoudigere weergave van de werkelijkheid. Hiermee kunnen we de werkelijkheid verklaren en leren begrijpen
Wat krijg je als je een klontje suiker heel vaak deelt?
een molecuul suiker
Hoe noem je het als uit 1 stof andere stoffen ontstaan?
Ontleden
Wat krijg je als je een een stukje koper heel vaak deelt?
een atoom koper
Wat heb je gekregen als je mengsels uit elkaar weet te halen?
zuivere stoffen
Hoe heet het mengen van 2 gassen?
diffusie
wat is het symbool van rendement?
de griekse èta