Summary natuurkunde

-
439 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - natuurkunde

 • 1.1 Natuurwetenschappen

 • Uit welke 3 elementen bestaan de natuurwetenschappen, wat men om zich heen kan waarnemen?
  Natuurkunde, Biologie en Scheikunde
 • 2.1 Elektrische stroom (Het Atoommodel)

 • Welk model is vlak na 1900 door Rutherford opgesteld, om een het principe van een atoom te achterhalen?
  Het Atoommodel van Rutherford
 • Waaruit concludeerde Rutherford doormiddel van postitief gelade alafadeeltjes dat een klein deel van de atoom (de kern) postief geladen is.
  Door het waarnemen van positief terugkaatsende alfadeeltjes.
 • Hoe worden de negatief geladen deeltjes genoemd, die als een wolk rondom de kern van een atoom zweven?
  Elektronen
 • Wat bevindt zich in de kern van een atoom?
  Z positieve protonen en een aantlal even zwaar maar ongeladen neutronen
 • 2.1.1 Elektrische lading

 • Hoe noemen we het gedeelte dat van het ene voorwerp naar het andere springt
  Elektrische lading
 • Wat is er verantwoordelijk voor het ontstaan van atomen die tegen elkaar aan botsen als gevolg van trillingen?
  Losse elektronen
 • Hoe wordt een achtergbleven positieve atoom genoemd die een tekort heeft aan een negatief elektron?
  Ion
 • Wat kan er ontstaan als het ene voorwerp lossere elektronen bevat dan het andere voorwerp
  Een overschot aan negatieve elektronen in het ene voorwerp, waardoor dit voorwerp negatief geladen wordt.
 • Hoe wordt de lading genoemd die onstaat wanneer er niet bewegende lading op het ene en het andere voorwerp zit?
  Statische elektrische lading
 • Hoe noemen we het als een bepaalde stof evenveel negatieve- als postieve deeltjes bevat?
  Neutraal
 • 2.1.2 Geleiders en isolatoren

 • Hoe wordt de stof genoemd waarin zich onder normale omstandigheden (normalen temperatuur)  helemaal geen losse elektronen bevinden?
  Isolator
 • Hoe noemen we stoffen waarin de buitenste elkektronen heel los zitten (zoals metalen) ?
  Geleiders
 • Hoe worden stoffen genoemd waarvan de buitenste elektronen zeer vast zitten, maar bij de meest gering temperatuurverhoging ze los komen?
  Halfgeleiders
 • 2.1.3 Krachten tussen ladingen

 • Hoe werkt de krachtenwerking tussen verschillende ladingen?
  Gelijknamige ladingen stoten elkaar af en ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan.
 • 2.1.4 Elektrische ladingen zien

 • Hoe wordt het apparaat genoemd die kan aantonen dat er spraken is van een elektrische lading?
  Elektroscoop
 • Hoe noemen we het verschijnsel waarbij elektrische krachten op afstand werken( Electroscoop principe) ?
  Elektrische influentie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In tegenstelling tot pure stoffen hebben plastics ...  in plaats daarvan hebben plastics een ... Wat is hiervan de verklaring?
Geen duidelijk smeltmoment, smelttraject. Verklaring: plasticmoleculen hebben niet allemaal dezelfde lengte. Kleinere moleculen worden vloeibaar bij lagere temperaturen dan grotere.
Als plastics gevormd wordt is het vloeibaar. Het plastic koelt af en wordt vloeibaar. Sommige plastics worden weer zacht en smelten weer als het warm wordt. Dit worden ... Genoemd. Er zijn ook plastics die na het hard worden door hoge temperatuur niet meer zacht worden door de chemische structuurverandering. Dit worden ... Genoemd.
Thermoplasten. Thermoharders
Een facinerernd allotroop van koolstof is fullereen. De molucuulstructuur ziet er net zo uit als een voetbal (buckyball). Waar kan men fullereen voor toepassen?
Het vervoeren van andere stoffen. Bijv. Medidcijnen het is namelijk mogelijk om stoffen in een buckyball op te sluiten en te vervoeren.
Wat kun je doen met een opgerolde laag grafeen?
Het wordt een nanobuisje. Hiermee is mogelijk om bijv. Kabels te maken die honderd keer sterker zijn dan staalkabels.
In de laatste decennia zijn nieuwe allortopen van koolstof ondenkt. Zo wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar ...
Grafeen. Dit is een enkel laag grafiet en dus zeer dun, maar sterker dan enig andere materiaal
Een van de allotropen van koolstof is diamant. Waarom is Diamand zo sterk?
Het is als het waren een groot molecuul omdat elk koolstofatoom bindingen heeft met zijn vier buren
Waarom is koolstof zo'n interessant element in de materiaalkunde?
Het heeft verscheidene alloptropen. Dit wil zeggen dat atomen zich op verschillende manieren kunnen rangschikken
In de buitenlucht zullen ijzer en staal gemakkelijk roesten, doordat ijzermoleculen oxideren (reactie met water en lucht) Dit kan voorkomen worden door:
Te dippen in zinkzout, waardoor er een laasje ontstaat. De zinkatomen slaan uit de oplossing neer in het ijzer. Dit proces wordt Galvaniseren Genoemd wordt ook gebruikt voor het laten glimmen
Net zoals koper dat tot brons gemaakt kon worden is iets soort gelijks gebeurd met ijzer. Namelijk...
Uitvinding gietijzer en later oo staal. De legeringen ontstaan doot een paar procent koolstof in op te lossen. De koolstofatomen passen tussen de ijzeratomen in het kristalrooster en maken hiermee het metaal harder.
Leg kort de geschiedenis en het heden van koper uit.
Koper is al heel lang bekend, namelijk al sinds de oudheid. Maar het was te zacht om bruikbaar in te zetten. Tegenwoordig sinds de uitvinding van een legering van tin en koper (wordt brons) kan het voor allerlij dingen gebruikt worden. (wapens, keukengerei en werktuigen)