Summary natuurkunde

-
439 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - natuurkunde

 • 1.1 Natuurwetenschappen

 • Uit welke 3 elementen bestaan de natuurwetenschappen, wat men om zich heen kan waarnemen?
  Natuurkunde, Biologie en Scheikunde
 • 2.1 Elektrische stroom (Het Atoommodel)

 • Welk model is vlak na 1900 door Rutherford opgesteld, om een het principe van een atoom te achterhalen?
  Het Atoommodel van Rutherford
 • Waaruit concludeerde Rutherford doormiddel van postitief gelade alafadeeltjes dat een klein deel van de atoom (de kern) postief geladen is.
  Door het waarnemen van positief terugkaatsende alfadeeltjes.
 • Hoe worden de negatief geladen deeltjes genoemd, die als een wolk rondom de kern van een atoom zweven?
  Elektronen
 • Wat bevindt zich in de kern van een atoom?
  Z positieve protonen en een aantlal even zwaar maar ongeladen neutronen
 • 2.1.1 Elektrische lading

 • Hoe noemen we het gedeelte dat van het ene voorwerp naar het andere springt
  Elektrische lading
 • Wat is er verantwoordelijk voor het ontstaan van atomen die tegen elkaar aan botsen als gevolg van trillingen?
  Losse elektronen
 • Hoe wordt een achtergbleven positieve atoom genoemd die een tekort heeft aan een negatief elektron?
  Ion
 • Wat kan er ontstaan als het ene voorwerp lossere elektronen bevat dan het andere voorwerp
  Een overschot aan negatieve elektronen in het ene voorwerp, waardoor dit voorwerp negatief geladen wordt.
 • Hoe wordt de lading genoemd die onstaat wanneer er niet bewegende lading op het ene en het andere voorwerp zit?
  Statische elektrische lading
 • Hoe noemen we het als een bepaalde stof evenveel negatieve- als postieve deeltjes bevat?
  Neutraal
 • 2.1.2 Geleiders en isolatoren

 • Hoe wordt de stof genoemd waarin zich onder normale omstandigheden (normalen temperatuur)  helemaal geen losse elektronen bevinden?
  Isolator
 • Hoe noemen we stoffen waarin de buitenste elkektronen heel los zitten (zoals metalen) ?
  Geleiders
 • Hoe worden stoffen genoemd waarvan de buitenste elektronen zeer vast zitten, maar bij de meest gering temperatuurverhoging ze los komen?
  Halfgeleiders
 • 2.1.3 Krachten tussen ladingen

 • Hoe werkt de krachtenwerking tussen verschillende ladingen?
  Gelijknamige ladingen stoten elkaar af en ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan.
 • 2.1.4 Elektrische ladingen zien

 • Hoe wordt het apparaat genoemd die kan aantonen dat er spraken is van een elektrische lading?
  Elektroscoop
 • Hoe noemen we het verschijnsel waarbij elektrische krachten op afstand werken( Electroscoop principe) ?
  Elektrische influentie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.