Summary Natuurkunde is overal

-
ISBN-10 9011113578 ISBN-13 9789011113572
459 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Natuurkunde is overal". The author(s) of the book is/are A van de nberg. The ISBN of the book is 9789011113572 or 9011113578. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Natuurkunde is overal

 • 1.1 een rit met de scooter

 • Wat is de formule voor gemiddelde snelheid?
  Vgem= S:T
      
 • Hoe korten wij de afstand in meter af in de natuurkunde?
  met de letter S 
 • Hoe korten wij de tijdsduur in seconden af in de natuurkunde?
  Met de letter T
 • Hoe kan je van meters per seconde naar kilometer per uur  gaan en waarom zo?
  Dat doe je door m/s x 3,6
  dat komt omdat 3,6km/h=1m/s
  1m/s=3600m/h = 3,6km/h
 • Wat is een eenparige beweging?
  Een stuk waarbij je een constante snelheid hebt
 • Wat is de formule om de afstand te meten?
  S= V x T
 • Wat is v in een formule over snelheid?
  De snelheid in meters per seconde
 • Hoe kun je de afstand in een vt diagram bepalen zonder uit te rekenen en te meten?
  Door de oppervlakte onder de grafiek want die is precies gelijk aan de afstand
 •  Wat geeft een st diagram weer?
  De afgelegde afstand in een bepaalde tijd
 • Wat geeft een versnelling of vertraging weer in een st diagram?
  Als de helling van de grafiek groter als de snelheid hoger wordt en kleiner als de snelheid kleiner word
 • 1.2 een noodstop maken

 • Wat is de reactietijd?
  De tijd die het duurt voordat er gereageerd word 
 • Wat is de remafstand?
  de afstand die een persoon aflegt tijdens het remmen (in m)
 • Wat is de stopafstand?
  De totale afstand (in m)
 • Wat is de som voor de totale afstand?
  stopafstand = reactieafstand + remafstand
 • Hoe bereken je de remafstand en de reactieafstand?
  Reactieafstand: A = L x B
  Remafstand: A= 0.5L x B
  Die 2 bij elkaar opgeteld is de stopafstand
 • Waar hangt je reactieafstand vanaf? (het zijn er 2)
  Van je reactietijd en van de beginsnelheid hoe harder je rijdt hoe groter de reactieafstand.
 • Waar hangt je reactietijd vanaf?
  of je vermoeid bent of niet
  of je alcohol hebt gedronken
  van nature snelle of langzame reactie hebben
  ongeconcentreerd bent in het verkeer
 • Noem 4 de dingen die van invloed zijn op je remafstand.
  Het weer, het wegdek, staat van de banden en het remsysteem
 • Waarvan hangt in het grote geheel de remafstand vanaf?
  Van de manier van remmen en de omstandigheden op het moment van het remmen
 • 1.3 Remmen!

 • Wanneer is een snelheid van bijv een auto constant?
  Als de voorwaartse kracht en de achterwaartse kracht gelijk zijn.
 • Wanneer is verhoogt de snelheid van een auto?
  Als de voorwaartse kracht hoger is dan de achterwaartse kracht
 • Wanneer mindert de snelheid van een auto?
  Als de achterwaartse kracht hoger is dan de voorwaartse kracht
 • Wanneer mindert de snelheid van een auto?
  Als de achterwaartse kracht hoger is dan de voorwaartse kracht
 • Wanneer is de Nettokracht 0?
  Als de voortstuwende kracht en de tegenwerkende kracht gelijk zijn.
 • Noem 2 voorbeelden van tegenwerkende krachten.
  Rolweerstand en Luchtweerstand
 • Wat is de nettokracht?
  Het verschil tussen de voortstuwende en tegenwerkende kracht
 • Wat is de remkracht?
  De tegenwerkende kracht bij een snelheid waardoor je de snelheid extra snel verlaagd
 • Wat gebeurd er als je de remkracht heel groot maakt?
  Dan zal de remafstand het kortst zijn
 • Door wat rem je?
  Door de wrijving tussen de remblokken en de remschijven
 • Wat moet je doen als je de remkrachten wilt verminderen?
  Dan MOET de remtijd langer worden.
 • Hoe krijg je een tegenwerkende kracht in het water?
  Door een touw of peddel erin te doen 
 • Hoe krijg je een tegenwerkende kracht in de lucht?
  Als de het contact met de lucht vergroot of gebruikt parachutes 
 • Welke manieren van remmen worden er gecombineerd om een vliegtuig op een vliegdekschip te laten?
  • Schijfremmen op de wielen van het vliegtuig 
  • Een remkabel op het landingsdek die het vliegtuig extra afremt
  • Remflaps op de vleugels van het vliegtuig
  • Omkeren van de stuwkracht van de motor waardoor de beweging word tegengewerkt
  Door deze manieren te combineren word de tegenwerkende kracht zo groot mogelijk daardoor is de naar achtergerichte nettokracht erg groot
  en zo word de remafstand die het vliegtuig heeft veel kleiner
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is koolstofdatering
Methode om oudheden te onderzoeken.

In lucht, water, grond is koolstof aanwezig.
Heel klein deel van deze koolstof is radioactief (koolstof-14, de isotoop met 6 protonen en 8 neutronen).
Deze stof is niet stabiel: heeft halveringstijd van 5730 jaar: hoeveelheid radioactieve kernen elke 5730 jaar halveert.
Elk organisme krijgt deze vorm van koolstof binnen (inademen, eten planten/dieren).
Hoeveelheid koolstof-14 als percentage van de totale hoeveelheid koolstof is in het organisme hetzelfde als de omringen atmosfeer.
Wanneer organisme overlijdt -> geen nieuwe koolstof-14 opgenomen: aanwezige koolstof-14 neemt langzaam af door vervallen kernen.
Met speciale apparatuur kan % koolstof-14 gemeten worden.
Leeftijd - berekenen.
Samengevat
In een kernreactievergelijking wordt met de AZ-notatie de reactie weergegeven.
Kerncentrale geen spontaan verval: splijting kern op gang gebracht door een neutron in een geschikte uraniumkern te schieten: reactievergelijking?
U + n -> U -> 2n + Kr + Ba + energie
Wat is vervalvergelijking?
Als een uranium kern vervalt, zendt deze een alfadeeltje uit. Kern vormt zich tot thoriumkern.
(geef weer in een reactievergelijking)

U -> Th + He

Ook het betaverval kun je in een vervalvergelijking weergeven

C -> N + e

Let erop dat het elektron massagetal 0 heeft en een lading van -1.

Dit is spontaan verval van kernen.
Wat komt er vrij na uitzenden van alfa en betastraling
Extra energie in de vorm van gammastraling.
Kernen instabiel -> beschieten: Uranium-235 een neutron opneemt, splijt kern uiteen in krypton-92 en barium-142.Hoeveel neutronen ontstaan er?
Uranium en het neutron hebben 236 kerndeeltjes.
Krypton 92 en barium 142
Er zijn dus nog 236 - 92 - 142 = 2 kerndeeltjes over.
Er komen twee neutronen vrij. Je mag dit neutronenstraling noemen
Verval van een betastraler. Uitwerking
Koolstof bestaat in verschillende soorten - de isotopen.
1 ervan is koolstof-15
Kern: 6 protonen en 9 neutronen.
A= 15 en Z= 6

Koolstof-15 vervalt.
Neutron splitst zich in een proton en een elektron.
Elektron wordt uitgezonden als betastraling, proton blijft in kern.

Nieuwe kern: Z= 7 (er verdwijnt een neutron en komt een proton bij) en A= 7 + 8 = 15.
Stikstof-15 met een kern van 7 protonen en 8 neutronen
Element N in periodiek systeem.
Wat is Koolstof-15 voor een straler
Beta.
Bij betastraler verandert een neutron in een proton en wordt een elektron uitgezonden.
Er ontstaat stikstof-15
Het verval van een alfastraler. uitwerking:
Uranium: A= 238 en Z= 92
Nieuwe kern: A= 238-4 = 234 en Z = 92-2 = 90
Dit is een thoriumkern (bij element Th staat ook 90)
Wat is Uranium-238 voor straler?
Alfastraler.
Als alfadeeltje kern verlaat -> ontstaan thorium-234.
Door uitzenden alfadeeltje is kern veranderd.