Summary natuurkunde overal

-
257 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • natuurkunde overal
 • pieter hogebrik
 • or
 • 3
Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Summary 2:

 • natuurkunde overal
 • pieter hogebrik
 • or
 • 4

Summary - natuurkunde overal

 • 1.1 zien

 • licht
  licht ontataat in een lichtbron.
  Als er licht via een voorwerp in je ogen valt, zie je het.
 • lichtbeeld

  is een voorwerp dat je ziet, maar daar niet is

 • 1.2 lenzen

 • Een lens is gemaakt van doorzichtig materiaal en heeft en bol of hol oppervlak.

 • bolle lens
  posietief. is in het midden dikker dan aan de randen.
 • holle lens
  negatief. is in het midden dunner daan aan de randen.
 • optische midden O
  het midden van de lens
 • hoofdas
  lijn door de O
 • brandpunt F
  waar de lichtstralen evenwijdig bij elkaar komen
 • brandpuntafstand f
  de afstand tussen O en het brandpunt
 • de brandpuntsafstand van een negatieve lens is negatief.
 • Hoe groterde lens hoe:

  • sterkerde lens is
  • kleiner de branpuntafstand is
 • 2.1 Elektriciteit

 • Hoe komt elektriciteit naar huizen in een wijk?
  Vanuit een transformatorhuisje
 • Wat is recht evenredig verband?
  Als 2 eenheden hetzelfde zijn.
  De ene gaat keer 2, de andere ook
 • Wat is omgekeerd evenredig verband?
  Als 2 eenheden een verschillend startcijfer hebben maar als de een keer 2 gaat, de andere ook

 • Wat gebeurt er tussen het stopcontact en een lamp 
  om licht te laten branden?
  Gaat met elektrische stroom van het stopcontact via een draad naar een lamp
 • Wat doet een geladen voorwerp?
  Geeft zijn lading door als deze op een of andere manier naar de aarde kan gaan
 • Wat is symbool en eenheid van lading?
  Q & coulomb (C)
 • Noem 2 soorten elektrische lading
  Positieve en negatieve.
 • Wat voor lading heeft gewreven glas?
  Positief
 • Wat voor lading heeft gewreven PVC
  negatief
 • Wat betekent dat een voorwerp elektrisch neutraal is?
  Dat er evenveel negatieve als positieve lading is
 • Wat betekent het als een voorwerp ongeladen is?
  Dat er evenveel negatieve als positieve lading is
 • Hoe verliest een voorwerp zijn elektrische lading?
  Als het voorwerp zijn lading op een of andere manier naar de aarde kan laten gaan.
 • Wat gebeurt er als je een elektrisch schokje krijgt?
  Als elektrische lading via jou naar de aarde wilt gaan
 • Wat is elektrische stroom?
  Een bewegende lading
 • Wat is stroomsterkte? In welke eenheid meet je stroomsterkte?
  De lading per seconde (in Ampère (A))
 • Hoe bereken je stroomsterkte? Formule!
  l=Q : t       Stroomsterkte (in A) = Lading (in C) : tijd (in s)
 • Wat breng je door te wrijven van een doek naar een voorwerp?
  Elektrische geladen deeltjes naar het voorwerp ( en andersom)
 • Wat zijn atomen?
  De deeltjes waaruit atomen bestaan
 • Waaruit bestaan metalen?
  Uit moleculen van slechts 1 atoom en dus uit 1 atoomsoort
 • Welke 2 eigenschappen heeft metaal?
  Kunnen goed warmte en elektriciteit geleiden
 • Noem minstens 3 soorten metaal?
  Brons, staal & koper
 • Wat zijn moleculen?
  Kleine bouwstenen die in elke stof zitten
 • Waaruit bestaan moleculen?
  Atomen
 • Waaruit bestaan atomen?
  Bewegende kleine, negatief geladen elektronen om een zware, positief geladen kern
 • Waarom is een atoom neutraal?
  Hij is zowel positief als negatief geladen 
 • Wat geeft een stof lading? De elektronen of de atoom?
  Elektronen
 • Wat zijn elektrische geleiders?
  Die zorgen dat een lading gemakkelijk door kan gaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat doet de aardlekschakelaar als er stroom weg lekt
schakelt de stroomtoevoer uit
aardlekschakelaar
de stroom die het huis in gaat moet gelijk staan aan de stroom die het huis uit gaat.
zo niet lekt het stroom weg.
wat doet een stop/zekering
schakelt de stroomtoevoer uit bij kortsluiting en overbelasting
waarbij zou stop of zekering de stroomtoevoer uitschakelen
de aan- en afvoer draad zijn in een stroomkring in verbinding gekomen
je sluit te veel apparaten aan
je lichaam een geleidende verbinding tussen stopcontact en de aarde
bruine draad
fasedraad
blauwe draad
nuldraad
aardleiding
een geelgroene draad. 
apparaten met een metalen buitenkant. dit omhulsel kan elektrisch contact maken met het stopcontact waardoor de stroom door je lichaam kan gaan. met een aardleiding gaat de stroom naar de grond
dubbele isolatie
dubbele kunststof laag  
de koperen draden zijn omhuld met plastic
en alle draden samen zijn ook omhuld met plastic
noem 4 veiligheidsmaatregelen (kort)
dubbele isolatie
aardleiding
stop/zekering
aardschakeling
wat zijn de 2 taken van een spanningsbron
1 geeft de elektrische energie mee aan een stroom
2 pompt de stroom door de stroomkring