Summary Natuuronderwijs inzichtelijk

-
ISBN-10 9046901904 ISBN-13 9789046901908
755 Flashcards & Notes
143 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Natuuronderwijs inzichtelijk". The author(s) of the book is/are Carla Kersbergen, Amito Haarhuis. The ISBN of the book is 9789046901908 or 9046901904. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Natuuronderwijs inzichtelijk

 • 1 Planten

 • dsadasdsa
  hjkhjkjkjk
 • noem een aantal kenmerken van wieren (algen)
  ze hebben geen echte bladeren, wortels en stengels. ze leven voornamelijk in het water
 • welke soorten planten bestaan er?
  wieren,
 • Kernwoorden van hoofdstuk 1: Planten
  • Indeling plantenrijk
  • Zaadplanten
  • Bloemplanten
  • Seizoensverschijnselen 
  • Schimmels en paddenstoelen
 • fksdjflsdjfkldsjlf
  ljklfjklsdjklfdslfsd
 • noem een aantal kenmerken van mossen
  ze leven op het land, maar hebben een vochtige omgeving nodig
 • noem een aantal kenmerken van paardenstaarten
  droger landleven. de stengels hebben een wasachtige laag tegen uitdroging
 • noem een aantal kenmerken van varens
  ze hebben veerneverige bladeren
 • noem een aantal kenmerken van zaadplanten
  ze hebben een droog landleven. naaktzadigen (buiten de vrucht) en bedektzadigen (in de vrucht)
 • Noem de soorten zaadplanten.
  Naaktzadigen (buiten de vrucht)
  bedektzadigen (in de vrucht)
 • Wat is typisch voor zaadplanten?
  Ze hebben een droog landleven
 • Wat is typisch voor zaadplanten?
  Ze hebben een droog landleven
 • 1.1 Indeling in het plantenrijk


 • de 5 meest herkenbare hoofdgroepen in het plantenrijk:

  wieren (algen)

  mossen

  paardenstaarten

  varens

   

  zaadplanten


 • de 5 meest herkenbare hoofdgroepen in het plantenrijk:
  - wieren (algen)

  - mossen
  - paardenstaarten
  - varens
  - zaadplanten
 • De uitspraak "iemand heeft groene vingers" is niet zo'n gekke uitspraak, want de groene kleur wordt niet voor niets geassocieerd met planten. Waarom is dat?
  Door het bladgroen in de cellen van de planten.

 • belangrijkste functie bladeren:

  het aanmaken van voedsel 

 • In welke hoofd- en subgroepen kunnen we het plantenrijk indelen? Er zijn vijf hoofdgroepen en twee subgroepen!
  1. Wieren (algen)
  2. Mossen
  3. Paardenstaarten
  4. Varens
  5. Zaadplanten: coniferen (naaktzadigen) en bloemplanten (bedektzadigen)
 • functie van de huidmondjes

  zuurstof opnemen en afgeven 

 • Door welke kenmerken kun je wieren onderscheiden van andere plantengroepen?
  Ze hebben geen echte wortels, stengels en bladeren.
 • functie wortels

  stevigheid, water en voedingszouten opnemen uit de bodem. Ook kan het dienen als opslagplaats voor reserve voedsel.

 • Omdat wieren in zulke grote getale in het water voorkomen leveren wieren meer dan de helft van de zuurstof in de atmosfeer.
 • functie bastvaten

  vervoeren suikers vanuit bladeren naar de rest van de plant.

 • Wieren kunnen zo klein zijn dat je ze alleen met een microscoop kunt zien. Een voorbeeld daarvan vormen de eencellige wieren ook wel algen genoemd.
 • functie houtvaten:

  vervoeren water en zouten vanuit de wortels omhoog.

 • Aan welke kant van de bomen zul je voornamelijk boomalgen vinden en waarom?
  Aan de noordkant, want deze is het meest schaduwrijk waardoor ze niet uitdrogen.
 • waar slaan bolgewassen hun reservevoedsel op?

  in de bolrokken

 • Welke drie soorten korstmossen zijn er?
  Korstvormige, bladvormige en struikvormige soorten.
 • een ander woord voor een bol van een plant is een?
  klister
 • De naam korstmossen zou het misconcept op kunnen roepen dat je ze tot de groep van mossen moet rekenen, maar dat is niet zo. Een korstmos is een samenlevingsvorm tussen een alg en een schimmel. Hoe wordt zo'n samenlevingsvorm ook wel genoemd?
  Een symbiose, een samenlevingsvorm waar beide organismen er voordeel van hebben.
 • Wat zijn de verschillende hoofdgroepen van planten?
  1. Wieren (algen)
  2. Mossen
  3. Paardenstaarten
  4. Varens
  5. Zaadplanten
 • hoe heten de mannelijke en de vrouwelijke geslachtsorgaan bij een plant?
  stamper en meeldraad
 • Hoe nemen mossen hun voedingsstoffen op?
  Rechtstreeks via hun dunne, eenvoudige blaadjes.
 • een plant is tweeslachtig als:
  als de stampers en meeldraden in dezelfde plant zitten
 • Ten behoeven van de voortplanting produceren mosplanten zogenoemde sporendragers of sporenkapsels. Sporen zijn veel kleiner dan zaden. Ze bevatten geen embryonaal plantje en reservevoedsel zoals de zaden van zaadplanten. Sporen bestaan slechts uit erfelijk materiaal.
 • een plant is eenslachtig als":
  als plantensoorten apparte mannelijke en vrouwelijke bloemenen hebben
 • Paardenstaarten en varens zijn beter aangepast aan een droger landleven. Deze hebben wel echte wortels en een wasachtige laag die ze tegen uitdroging beschermt. De stengels bevatten vaatbundels waarmee water en voedingsstoffen door de plant worden getransporteerd en houtachtig materiaal voor stevigheid.
 • een plant is tweehuizig als
  als bij plantensoorten de mannelijke en vrouwelijke bloemen op aparte planten voorkomen.
 • Noem een veel voorkomende paardenstaartsoort die voorkomt in tuinen, bermen en aan slootkanten.
  Heermoes
 • een plant is eenhuizig als
  mannelijke en vrouwelijke bloemen aan dezelfde boom voorkomen

 • Waar zitten de sporendragers van een varen en waarom zitten ze daar?
  Aan de onderkant van de bladeren want daar zijn ze beter beschut tegen regen.
 • hoe werkt bestuiving?

  mannelijk stuifmeel wordt overgebracht van de helmknoppen van de ene bloem naar de vrouwelijke stempel van een andere bloem.

 • Wat is karakteristiek voor zaadplanten als het gaat om de voortplanting?
  Dat ze zich voortplanten met zaden, terwijl andere planten zoals varens en mossen sporen vormen.
 • er vindt bevruchting plaats wanneer:
  de stempel rijp is en bestoven is door stuifmeel van een andere plant. bij de bevruchting versmelt een mannelijke geslachtscel uit een stuifmeelkorrel met een vrouwelijke geslachtscel in een van de zaadbeginsels.
 • Coniferen hebben geen bloemen of vruchten, maar hun zaden ontwikkelen zich op de houtige schubben van kegels. Naaldbomen zijn ook coniferen. Zij produceren de bekende kegels zoals de dennenappels van een den of de sparappels van een spar.
 • wat zijn parasieten?

  De schimmels die hun voedsel uit levende organismen (bomen) halen.

 • Zijn coniferen naaktzadigen of bedektzadigen en waarom?
  Het zijn naaktzadigen omdat de zaden zich niet in een vrucht ontwikkelen.
 • wat zijn saprofyten
  de schimmels die hun voedingsstoffen uit dode organismen halen.
 • Noem een aantal voorbeelden van bloemplanten.
  Loofbomen, struiken en kruidachtige planten.
 • Waarom zijn bloemplanten bedektzadigen?
  Omdat de zaden ervan in vruchten zitten.
 • Bij een bloemplant zitten de zaden in een vrucht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De weerkaatste kleur, is de kleur die wij zien.Zwart weerkaatst nauwelijks licht het absorbeert alles.
.
Bijziende mensen kunnen veraf niet goed zien dus een holle lens
Bijziend = veraf niet kunnen kijken = negatief.
Als iemand dichtbij niet goed kan zien dan men een
Bolle lens nemen= deze bundelt de lichtstralen tot 1 punt. 
Verziende mensen = dichtbij = positief
Echo's
Het principe van geluidsweerkaatsing
Weerkaatsing van geluid.
Geluid kan:
Doorgelaten
Geabsorbeerd 
of weerkaatst worden.
Elk elektrisch apparaat heeft een bepaalde weerstand
In welke mate de elektroden in een stroomkring worden gehinderd in hun stroom van A naar B. Gemeten in Ohm.
Stoffen bestaan uit moleculen deze moleculen bestaan weer uit atomen deze atomen bestaan uit
Positief geladen kern
Negatief geladen elektronen.
Statische elektriciteit
Ontstaat wanneer twee voorwerpen tegen elkaar aan vrijven. Het ene voorwerp neemt de geladen deeltjes over van het andere voorwerp.
Faraday - dynamo
De magneet en de draadspoel moeten ten opzichte van elkaar bewegen om stroom op te wekken.
Ferromagnetische metalen=Magnetisch veld
Metalen die je magnetisch kunt maken
Gebied rondom de magneet waarbinnen de magnetische kracht werkt