Summary Natuuronderwijs inzichtelijk

ISBN-13 9789046904879
213 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Natuuronderwijs inzichtelijk". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789046904879. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Natuuronderwijs inzichtelijk

 • 1.1 Indeling van het plantenrijk

 • Uit welke hoofdgroepen bestaat het plantenrijk
  • Wieren en algen
  • mossen
  • paardenstaarten
  • varens
  • zaadplanten
 • 1.1.2 Wieren (algen)

 • Kenmerken wieren
  • Eenvoudige bouw
  • geen echte wortels, stengels en bladeren
  • leven voornamelijk in het water of in een vochtige omgeving ( hebben geen vaatbundels)
  • doen aan fotosynthese
  • korstmossen
 • Wat zijn korstmossen
  Een samenlevingsvorm tussen een alg en een schimmel
 • 1.1.3 Mossen

 • Kenmerken mossen
  • Landplanten (hebben een vochtige omgeving nodig)
  • geen vaatbundels en wortels maar haartjes
  • nemen water op met bladeren
  • groeien in groepen (kussentjes: tegen verdamping)
  • voorplanting met sporendragers ( doosje op en steel) bij droog weer springt het open en worden sporen via de lucht verspreid.
 • 1.1.4 Paardenstaarten

 • Kenmerken paardenstaarten
  • Wortels bladeren en stengels met een waslaag tegen uitdroging
  • vaatbundels( transporteren water en voedingsstoffen)
  • houtachtige materiaal voor stevigheid
  • kunnen hoog groeien (hoe hoger hoe meer licht)
  • geleden stengel
  • voortplanting door sporen
 • 1.1.5 Varens

 • Kenmerken varens
  • Veernervige bladeren
  • aan de onderkant van de bladeren groeien sporendragers(bruine puntjes/streepjes)
  • voortplanting door sporen 
  • vaatbundels
 • 1.1.6 Zaadplanten

 • Kenmerken zaadplanten
  • Wortelstelsel en vaatbundels
  • stevige bladeren en stengels hebben een wasachtige laag
  • loof en naaldbomen (boomstam is stengel)
  • voortplanting doormiddel van zaden(tijdens de kiemperiode barst de zaadhuid open, het embryonaal plantje ontwikkelt zicht tot een kiemplantje met een wortelstelsel en bladeren
  • twee subgroepen: coniferen en bloemplanten
 • Coniferen en bloemplanten
  • Coniferen: naaktzadig, kegels(dennenappels)
  • bloemplanten: bedektzadig, hebben bloemen
 • 1.2.1 Wat heeft een plant nodig om te groeien

 • Wat zijn de kiem en groeifactoren voor een plant
  • Licht 
  • koolstofdioxide
  • zuurstof
  • warmte
  • voedingszouten
 • Hoe verloopt het transsportsysteem van zaadplanten
  • Houtvaten: vervoeren water en zouten vanuit de wortels naar de rest van de plant
  • bastvaten: vervoeren energierijke suikers vanuit de bladeren naar de rest van de plant
 • 1.2.2 De bouw en functie van bladeren

 • Wat is de belangrijkste functie van de bladeren
  Aanmaken van voedsel doormiddel van fotosynthese in de bladgroenkorrels( met behulp van zonlicht ontstaat er uit co2 en water energierijke suikers en zuurstof)
 • Wat gebruiken de bladeren als brandstof
  Suikers en voedingstoffen
 • Wat is dissimilatie
  Het omgekeerde van fotosynthese suikers worden met behulp van zuurstof afgebroken tot CO2 en water bij de groei van de plant en de vorming van bloemen, vruchten en zaden
 • Wat is de functie van de huidmondjes
  Huidmondjes zorgen voor de aan en afvoer van CO2 en zuurstof en verdamping
 • Wat bevat een cel
  Een cel bevat een celkern met erfelijk materiaal (chromosomen)
 • Wat bevat celplasma
  Celplasma bevat water en eiwitten en de organellen
 • Wat is de functie van het cel membraam
  Reguleren van de transport van en naar een cel
 • Waarvoor zorgt de celwand
  Extra stevigheid en kan verhouten (ontstaan houtvaten)
 • Waarmee is de vacuole gevuld
  Water en opgeloste stoffen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf de bouw van een blad
Meestal brede, platte, dunne vorm, waardoor er een groot oppervlak ontstaat om licht op te vangen.
Wat houdt het begrip 'dissimilatie' in?
Dissimilatie heeft te maken met afbraak: organische stoffen worden weer afgebroken. Hier komt energie bij vrij, die vervolgens weer wordt gebruikt om assimilatieprocessen te laten verlopen. De opbouw van stoffen kost dus energie (assimilatie) en de afbraak van stoffen levert energie op (dissimilatie).
Wat houdt het begrip 'assimilatie' in?
Assimilatie heeft te maken met opbouw: organische moleculen worden opgebouwd uit kleinere moleculen. Organische stoffen zijn stoffen die koolstof-waterstofbindingen (C-H) bevatten, bijvoorbeeld glucose (C6H12O6).
Noem een belangrijk bijproduct van de fotosynthese
Zuurstof
Hoe beschermen planten zich
 • Mechanische afweer (stekels/doorns)
 • chemische afweer(giftig)
 • indirecte afweer( zich aantrekkelijk maken voor vijanden van hun belagers)
Tot welke planten groepen behoren loofbomen en naaldbomen
Loofbomen: tot de bloemplanten
naaldbomen: tot de coniferen
Waar in de stengel zitten de bast en hout vaten
Buitenkant: de bastvaten
binnenkant: de houtvaten
Wat is de functie van schors
Beschermen tegen uitdroging en aanvallen van dieren en schimmels
Hoe worden de ringen van een boom gevormd
Door de lagen houtvaten die elk jaar worden aangemaakt (cambium)
Waar zorgt het cambium voor
Het dunne laagje cellen tussen de bast en houtvaten maakt nieuwe cellen zodat een plant in dikte kan groeien
 • hoe ouder de boom hoe breder