Summary Natuurwetenschappen voor de para- en perimedische beroepen

-
ISBN-10 9077423214 ISBN-13 9789077423219
256 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Natuurwetenschappen voor de para- en perimedische beroepen". The author(s) of the book is/are H E Fokke. The ISBN of the book is 9789077423219 or 9077423214. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Natuurwetenschappen voor de para- en perimedische beroepen

 • 7.1 Wat is straling?

 • Wat is straling?

  Straling is een verzamelnaam voor een groot aantal natuurkundige verschijnselen die berusten op het uitzenden van energie door een bron.

 • In welke vormen kan je energie uitzenden?

  Zowel elektromagnetische golven als (elementaire) deeltjes

 • Met welke straling hebben we het meest mee te maken?

  elektromagnetische golven

 • Hoe komt elektromagnetische straling aan haar naam?

  Omdat dat golven met zowel elektrisch als met een magnetisch veld zijn geassocieerd.

 • Hoe kan je elektronen in trilling brengen? (oscilleren)

  Door er energie in te stoppen

 • 7.2 Frequentie en golflengte

 • Hoe kunnen we een golfbeweging het beste vergelijken?

  Met de beweging van een touw dat aan één kant op en neer wordt bewogen.

 • Wat is de richting van de golfuitslagen? (trillingen of oscillatie)

  Loodrecht op de richting waarin zij zich bewegen

 • Waarvan zijn de trillingen afhankelijk?

  Ze zijn afhankelijk van het soort atomen waartoe elektronen behoren en de hoeveelheid energie die zij opnemen kunnen zij meer of minder oscilleren

 • Hoe noem je de afstand die de golf aflegt gedurende één op-en neergaande beweging?

  Golflengte

 • Hoe noem je de aantal golven dat per seconde wordt opgewekt?

  Frequentie

 • Hoe noem je een volledige trilling of golfbeweging?

  Periode

 • Hoe noem je de maximale uitslag van een golfbeweging?

  Amplitude

 • Wat verstaan wij onder het begrip fase?

  Het gedeelte van een periode vanaf de evenwichtsstand, dat is het punt waarop de golf de lengte- of tijd-as door-snijdt.

 • 7.3 Longtudinale en transversale golven

 • In welke twee soorten golven kan je onderscheid maken?

  Longitudinale golven en transversale golven

 • Wat zijn longitudinale golven?

  Deze planten zich in de lengterichting voort.

 • Noem een voorbeel van longitudinale golven

  Geluidsgolven

 • Longitudinale golven hebben altijd..

  Een medium nodig om zich voort te planten

 • De snelheid waarmee geluidsgolven zich voortplanten is afhankelijk van..

  Het medium

 • Wat zijn transversale golven?

  Zijn golven waarbij de trillingsrichting loodrecht staat op de voortplantingsrichting.

 • Noem een voorveeld van een transversale golg

  Lichtgolven

 • Waarmee kan je de voortplanting van een lichtgolf vergelijken?

  Met watergolven die ontstaan nadat je een steen in het water heb gegooid. De waterdeeltjes maken een op-en neergaande beweging, loodrecht op de voortplantingsrichting van de golven.

 • Welke voortplantingssnelheid is hoger, van licht of geluid?

  Van licht

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Ultra-violet licht
< 380 nm (zonlicht)
Infra-rood licht
> 780 nm
Rood licht
630 - 750 nm
Oranje licht
590 - 630 nm
Geel licht
570 - 590 nm
Groen licht
510 - 570 nm
Violet licht
380 - 450 nm
Blauw licht
450 - 510 nm
Laser licht is:
Monochromatisch = één golflengte (één kleur)
uni-directioneel = één kant op
coherent = lopen gelijk aan elkaar in dezelfde fase
emissie = hoge intensiteit van uitzending
Noem de aggregatietoestanden en de faseovergangen