Summary Nectar 3e editie 4h

-
ISBN-10 9001789358 ISBN-13 9789001789350
3344 Flashcards & Notes
423 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar 3e editie 4h". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001789350 or 9001789358. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar 3e editie 4h

 • 1 Gedrag

 • Wat is gedrag?

  Alles wat een dier of mens doet of nalaat

 • wat is het verschil tussen klassiek conditionering en operant conditioneren?

  klassiek conditioneren: een neutrale prikkel koppelen aan een prikkel die een reflex oproept.

 • wat is gedrag.

  alles wat een dier of mens doet of nalaat.

 • In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van gedrag besproken. De eindtermen die bij dit hoofdstuk horen zijn:
  • ontstaan van gedrag door interne en externe factoren beschrijven
  • erfelijke basis van gedrag verklaren
  • verbanden leggen tussen gedrag en omgeving
  • functies van gedrag benoemen
  • evolutie van gedrag beschrijven
  • conclusies trekken uit gedragsonderzoek
 • Wat is een parasitisme
  Een symbiosevorm waarbij de ene soort voordeel heeft en de andere nadeel
 • Alles wat je doet is gedrag 

 • Dus een vogel die zijn ei uit broed is gedrag

 • alles wat een mens of dier doet of nadoet, is gedrag. gedrag helpt dieren om in leven te blijven.

 • Alles wat een dier of mens doet of nalaat
  Gedrag
 • 1.1 stress

 • welke soorten stress zijn er?

  kortdurige en langdurige stress.

 • kortdurige stress werk positief op reactievermogen en prestatie.

  langdurige stress werkt negatief op gezondheid en welzijn.

 • 1.1.1 Iets duidelijk maken

 • Wat is gedrag?

  Alles wat een dier of mens doet of nalaat.

 • Communiceren met anderen doe je niet alleen met taal. Taal levert zelfs maar een kleine bijdrage aan de communicatie, ongeveer 30%.

  Gezichtsuitdrukkingen zijn ook erg belangrijk in de communicatie met anderen. Aan het gezicht van een ander kun je vaak zien of diegene boos, blij of verdrietig is. Ook gedrag is een manier van communicatie.

  Gedrag: alles wat een mens of dier doet of nalaat is gedrag. M.a.w.: alle waarneembare activiteiten van een dier of mens is gedrag.

  Vaak helpt dat gedrag dieren om in leven te blijven. Is het bijvoorbeeld koud, dan zoeken ze beschutting. Hebben ze honger, dan zoeken ze eten. Dit geldt ook voor mensen: is het koud, trek je een jas aan. Menselijk gedrag heeft echter ook een sociale functie, bijvoorbeeld praten en lachen. Je gedrag verandert in de loop der tijd. Daarom kan het ook iets over jou vertellen, bijvoorbeeld hoe oud je bent.
 • We maken niet alleen maar contact door middel van praten maar we maken ook contact met gezichtsuitdrukkingen. Als wat dieren en mensen doen of nalaten, is gedrag. Het gedrag van mensen en dieren houd ons in leven, als je honger hebt ga je op zoek naar eten. het gedrag wat mensen en dieren vertonen veranderd continu. Uit je gedrag valt dan ook af telezen hoe oud iemand is.
 • Hoe maak je iets duidelijk?
  • Gezichtsuitdrukkingen
  • Taal
  • Gedrag
 • Wat is gedrag?
  Alles wat een mens of dier doet of niet doet. Vaak helpt dat gedrag dieren om in leven te blijven.
 • Vaak helpt dat gedrag dieren om het in leven te laten blijven

 • Noem 3 manieren van communicatie
  Hoewel taal vaak als belangrijkste communicatie wordt gezien, levert het maar een kleine bijdrage aan de communicatie: 30%. Andere manieren van communicatie zijn gezichtsuitdrukkingen en gedrag. 
 • Wat is gedrag precies?
  Alles wat een mens of dier doet of nalaat.
 • Gedrag is voor dieren erg belangrijk om te overleven. Dit geldt ook voor mensen. Welke andere functie heeft gedrag bij mensen? 
  Bij mensen heeft gedrag ook een sociale functie. Doordat gedrag in de loop der tijd verandert, kan het iets over jou vertellen. Bijvoorbeeld over je leeftijd. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.