Summary Nectar 3e editie 4h

-
ISBN-10 9001789358 ISBN-13 9789001789350
3493 Flashcards & Notes
428 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar 3e editie 4h". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001789350 or 9001789358. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar 3e editie 4h

 • 1 Gedrag

 • In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van gedrag besproken. De eindtermen die bij dit hoofdstuk horen zijn:
  • ontstaan van gedrag door interne en externe factoren beschrijven
  • erfelijke basis van gedrag verklaren
  • verbanden leggen tussen gedrag en omgeving
  • functies van gedrag benoemen
  • evolutie van gedrag beschrijven
  • conclusies trekken uit gedragsonderzoek
 • 1.1 Communicatie

 • Welke factoren spelen een rol in communicatie?
 • 1.1.1 Iets duidelijk maken

 • Communiceren met anderen doe je niet alleen met taal. Taal levert zelfs maar een kleine bijdrage aan de communicatie, ongeveer 30%.

  Gezichtsuitdrukkingen zijn ook erg belangrijk in de communicatie met anderen. Aan het gezicht van een ander kun je vaak zien of diegene boos, blij of verdrietig is. Ook gedrag is een manier van communicatie.

  Gedrag: alles wat een mens of dier doet of nalaat is gedrag. M.a.w.: alle waarneembare activiteiten van een dier of mens is gedrag.

  Vaak helpt dat gedrag dieren om in leven te blijven. Is het bijvoorbeeld koud, dan zoeken ze beschutting. Hebben ze honger, dan zoeken ze eten. Dit geldt ook voor mensen: is het koud, trek je een jas aan. Menselijk gedrag heeft echter ook een sociale functie, bijvoorbeeld praten en lachen. Je gedrag verandert in de loop der tijd. Daarom kan het ook iets over jou vertellen, bijvoorbeeld hoe oud je bent.
 • Noem 3 manieren van communicatie
  Hoewel taal vaak als belangrijkste communicatie wordt gezien, levert het maar een kleine bijdrage aan de communicatie: 30%. Andere manieren van communicatie zijn gezichtsuitdrukkingen en gedrag. 
 • Gedrag is voor dieren erg belangrijk om te overleven. Dit geldt ook voor mensen. Welke andere functie heeft gedrag bij mensen? 
  Bij mensen heeft gedrag ook een sociale functie. Doordat gedrag in de loop der tijd verandert, kan het iets over jou vertellen. Bijvoorbeeld over je leeftijd. 
 • 1.1.2 Het begin van de eerste les

 • Ritueel gedrag: het vaste gedrag dat mensen of dieren tonen in een bepaalde situatie. Zij laten in een bepaalde situatie het bijbehorende gedrag zien.
 • Voorbeeld - ritueel gedrag bij mensen
  Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, geven ze elkaar een hand, ze glimlachen en zeggen hun naam. Dit is een voorbeeld van ritueel gedrag. Het is een soort etiquette waarmee we aangeven wat we van de ander verwachten. De situatie bepaalt het ritueel.
 • Voorbeeld - ritueel gedrag bij wolven
  Een groep wolven begroet elkaar door middel van rituelen. Zij laten hun tanden zien, snuffelen aan elkaar en maken geluiden.
 • Wat is ritueel gedrag? 
  Ritueel gedrag is het vaste gedrag dat mensen en dieren laten zien in een bepaalde situatie. Het gedrag is een soort etiquette. In iedere situatie is het ritueel gedrag anders. 
 • 1.1.3 Aanzien

 • Het gedrag van dieren en mensen is een respons op prikkels. Deze prikkels, of signalen, bevatten informatie voor soortgenoten. Dat geldt zowel voor mensen als voor dieren.

  Deze signalen helpen ook bij het bepalen van de rangorde van een groep. De rangorde geeft de plaats van individuen in een groep aan. Welke dieren zijn ondergeschikt en welke staan juist bovenaan?
 • Voorbeeld - 'rangorde' bij mensen
  In een groep mensen zijn vaak dominante types en minder dominante types te onderscheiden. Het verschil tussen beide types merk je bijvoorbeeld in het stemgebruik, lichaamshouding en manier van praten.
 • Voorbeeld - rangorde en ritueel gedrag bij wolven
  Aan de hoogte van de staart is te zien welke wolf het meest dominant is: wolven die hun staart hoog houden zijn heel dominant, wolven met een lage staart zijn ondergeschikt. Dit geeft dus de rangorde aan.
 • Waar is het gedrag van mensen en dieren een reactie op? 
  Het gedrag van mensen en dieren is een respons/reactie op prikkels of signalen van anderen. Deze signalen bevatten informatie van soortgenoten, bijvoorbeeld over de rangorde van de groep. 
 • Wat is een rangorde? 
  De rangorde geeft de plaats van individuen in de groep aan. Bij wolven geeft een hoge staart dominantie aan: dieren met een hoge staart staan hoog in de rangorde. 
 • 1.1.4 Samenleven

 • In het voorbeeld van de wolven (zie paragraaf 1.1.3 'Aanzien') brengt de rangorde voordelen met zich mee voor zowel de roedel als het individu. Door de rangorde ontstaat er een soort taakverdeling. Soms is het nodig om van deze verdeling af te wijken. Dit maken de wolven elkaar duidelijk door signalen te geven en dus op die manier met elkaar te communiceren.

  Mensen en dieren gebruiken signalen om de onderlinge rangorde te bepalen en elkaars gedrag te beïnvloeden. 'Gedrag' is een reactie op signalen/prikkels van soortgenoten. Signalen in een vaste volgorde vormen een herkenbaar ritueel.
 • Waarom is de rangorde voordelig voor de roedel wolven en de individuele wolven in de roedel? 
  Door de rangorde ontstaat er een taakverdeling: iedereen weet wat hij of zij moet doen. Zo verloopt de jacht bij wolven bijvoorbeeld erg georganiseerd. 
 • Ligt de taakverdeling vast? 
  Nee. Soms is het nodig om van de taakverdeling af te wijken. Door elkaar signalen te geven en zo dus te communiceren, maken de wolven elkaar duidelijk dat er iets moet veranderen. 
 • Waarvoor gebruiken mensen en dieren signalen? 
  Beiden gebruiken dit om de onderlinge rangorde te bepalen en elkaars gedrag te beïnvloeden. Het gedrag is namelijk een reactie op signalen/prikkels van soortgenoten. Wanneer deze signalen in een vaste volgorde komen, vormen zij een herkenbaar ritueel. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat doet abortus?
Daarbij zuigt of schraapt de arts het ingenestelde embryo weg. Min. 12 dagen en max. 16 dagen overtijd dan is dit mogelijk.
Wat doet de morning-afterpil?
Die pil bestaat uit een aantal tabletten met hoge concentraties geslachtshormonen om het baarmoederslijmvlies te beïnvloeden, zodat een eventueel embryo afgestoten wordt.
Wat doet een spiraaltje?
Het maakt het baarmoederslijmvlies ongeschikt voor een innesteling. Er zijn ook spiraaltjes met hormonen. Deze hormonen hebben dezelfde werking als die in de pil.
Wat gebeurt er als je de pil slikt?
Je krijgt kunstmatige geslachtshormonen (oestrogeen- en/of progestironachtige stoffen) binnen die haar normale menstruatiecyclus beïnvloed. Zonder de hypofysehormonen rijpt er geen eicel.
Steriliseren:
Vrouw: onderbreken van eileiders
Man: onderbreken van de zaadleiders
Bepaalde voorbehoedsmiddelen
- Een condoom
- Een pessarium (kapje om de baarmoedermond) voorkomt dat zaadcellen de baarmoeder kunnen binnengaan.

Zaaddodende pasta op de pessarium zorgt voor het uitschakelen van de zaadcellen. Het pessarium moet daartoe enkele uren (4-10) na het vrijen in de vagina blijven. 
Wat gebeurt er met sperma zodra het in de vagina komt?
Binnen ongeveer een half uur verandert het van dik en kleverig tot dun en vloeibaar.

Een groot deel van de zaadcellen vloeit daardoor weer uit de vagina. Een ander deel van de zaadcellen kan het slijm van de baarmoederhals niet passeren. 
Methoden zonder voorbehoedsmiddelen:
- "voor het zingen de kerk uit" / " terugtrekken" 
Doordat voorvocht ook spermacellen bevat is dit ook onveilig.
- Periodieke verhouding
Een cyclus kan opeens iets afwijken, hierdoor is deze methode ook onveilig.
Wat zijn de kenmerken van de syfilisbacterie?
Zweertjes in de vagina of de penis. Het tast de slijmvliezen aan, hierdoor is de huid niet meer intact. Hierdoor kunnen andere ziekteverwekkers gemakkelijker binnendringen en is de kans op besmetting met het hiv bij onveilig vrijen groter.
Wat zijn de gevolgen van de soa chlamydia?
Je hebt er eigenlijk geen last van, soms een beetje een branderig gevoel bij het plassen of afscheiding. Een besmetting kan leiden tot ontstekingen en onvruchtbaarheid.