Summary Nectar 3e editie 5h

-
ISBN-13 9789001789367
1473 Flashcards & Notes
132 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar 3e editie 5h". The author(s) of the book is/are Menno Bouwman e a. The ISBN of the book is 9789001789367. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar 3e editie 5h

 • 9 Erfelijkheid

 • Dit hoofdstuk gaat over erfelijkheid. De eindtermen die bij dit hoofdstuk horen zijn:
  • uitleggen hoe het fenotype tot stand komt
  • verschillen benoemen tussen autosomen en geslachtschromosomen
  • toelichten dat geslachtshormonen betrokken zijn bij de totstandkoming van het geslacht
  • stambomen gebruiken bij het berekenen van kansen op genotypen en fenotypen
  • kansen berekenen voor genotypen en fenotypen bij verschillende typen kruisingen, inclusief overerving bij X-chromosomale genen, letale allelen en multipele allelen.
  • ethische en biologische argumenten onderscheiden met betrekking tot ingrijpen in de erfelijkheid van de mens
 • Auto- of Heterosomen 
  Auto = zelf (gelijke)
  Hetero = verschillend (ongelijke)
 • 9.1 Familietrekjes

 • Bepaalt het DNA alle eigenschappen van een mens?
 • Wat zijn twee chromosomen die samen een paar vormen?
  Homologe chromosomen
 • Wat zit er in een menselijk karyogram?
  22 paar (homologe) autosomen en één paar geslachtschromosomen.
 • Wat staat er in een karyogram?
  In een karyogram staat er een overzichtelijke rankschikking van alle chromosomen
 • Wat is het karyotype van een man of vrouw?
  Man: 46, XY
  Vrouw: 46, XX
 • Wat zijn autosomen chromosomen?
  De gewone chromosomen
 • Waarin zijn afwijkingen in chromosoomaantallen zichtbaar? Waar valt dit af te lezen?
  In een karyogram.
  Dit valt af te lezen in het karyotype.
 • Wat beschrijf jein het karyotype?
  De aantallen chromosomen
 • Wat is het karyotype van een man of vrouw met een afwijking in chromosoomaantallen?
  Man: 47, XY, +21
  Vrouw: 45, XX -21
 • Hoe noem je het als een mens drie chromosomen van nummer 21 heeft?
  Trisomie
 • Waaruit bestaat het genoom?
  Uit alle genen samen.
 • Waaruit bestaan chromosomen?
  Uit DNA en steuneiwitten
 • Hoe heten varianten van hetzelfde gen?
  Allelen.
 • Wat is een gen?
  Dergelijke informatie voor een bepaalde eigenschap
 • Waardoor ontstaat een fenotype?
  Door samenspel van allelen en milieu.
 • Wat vormen alle genen samen?
  Het genoom
 • Zijn aangeboren eigenschappen al bij de geboorte aanwezig?
  Ja.
 • Wat is het fenotype?
  Het samenspel tussen het milieu en erfelijke factoren.
 • Wat is een emergente eigenschap?
  Dat een eigenschap iets nieuw is, iets extra's heeft.
 • Wat zijn aangeboren eigenschappen?
  De eigenschappen die je al hebt tijdens je geboorte
 • Wat bepalen onderzoekers met tweelingonderzoek?
  Wat de bijdrage is van genotype en milieu aan het tot stand komen van eigenschappen.
 • Hoe noem je varianten van hetzelfde gen?
  Allelen
 • Wat is je genotype?
  Je allelen voor bepaalde eigenschappen
 • Wat is een emergente eigenschap?
  Een eigenschap wat iets nieuws is
 • Wat vormt je genotype?
  Je allelen voor een bepaalde eigenschap.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.