Summary Nectar biologie 4 havo

-
ISBN-10 0987654567
245 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar biologie 4 havo". The author(s) of the book is/are fabsj. The ISBN of the book is 0987654567. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar biologie 4 havo

 • 2.1 Soorten

 • Wat is een biotische factor?
  Alle invloeden uit de levende natuur
 • Noem enkele voorbeelden van biotische factoren
  Bodenorganismen, wormen, insecten, schimmels en bacterien
 • Wat zijn abiotische factoren?
  Alle invloeden uit de levenloze natuur
 • Noem enkele voorbeelden van abiotische factoren
  temperatuur, hoeveelheid regen en wind en grondsoort
 • Wat is het tolerantiegebied?
  is een reeks waarden van een abiotische factoren waarbij individuen van een soort kunnen overleven.
 • Leg uit de wetenschappelijk naam
  Bestaat uit twee delen. Geslacht en soort naam
 • geslachtsnaam begint met een hoofdletter
  soortnaam na de geslachtsnaam kleine letter
 • Organismen -> soorten -> geslachten -> families -> orden
 • Een aantal soorten met gemeenschappelijke kenmerken vormt samen een geslacht. Een aantal geslachten vormen samen een familie.
 • Families vormen samen een orde.
 • 2.2 Populaties

 • Wat is een plaag?
   ongeremde vermenigvuldiging van een bepaald soort organisme; oorzaak is vaak voldoende voedsel en geen natuurlijke vijand
 • Wat is een exoot?
  een individuen van een ander soort die een bepaald gebied binnendringen
 • Wat is een kloon?
   individu of groep organismen die door ongeslachtelijke voortplanting uit een ander organisme zijn ontstaan. Hiervoor zijn veel natuurlijke en kunstmatige methoden
 • Leg uit wat ongeslachtelijke voortplanting is
   een voortplantingsstrategie waarbij het nieuwe individu ontstaat uit een deel van het ouderindividu. Er vindt geen meiose en geen kernversmelting plaats. 
 • Wat is een monocultuur?
  Er word 1 gewas verbouwd op dat landbouw gebied
 • Wat is een populatie
   groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten
 • Wat is de draagkracht (van een gebied)
   1. Maximale grootte van een populatie die een ecosysteem kan , 2. Maximale beïnvloeding van een ecosysteem door invloeden van buitenaf waarbij een ecosysteem zich nog kan handhaven.
 • Hoe kun je planten vermeerderen?
  Door middel van weefselkweek. Ze gebruiken dan een paar cellen uit bijvoorbeeld de knop van een plant om nieuwe planten op te kweken
 • Hoe ontstaat een kloon?
  Door ongeslachtelijke voortplanting
 • In een monocultuur komen snel plagen voor. En er is een soort of een kloon.
 • Wat is de populatiegrootte?
  Het aantal individuen van d populatie
 • Wat is de populatiedichtheid?
  Het aantal individuen per oppervlakte of volume eenheid.
 • Wanneer is er sprake van een plaag?
  Als de populatiegrootte de draagkracht van een gebied overschrijdt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem een voorbeeld van een biobrandstof en geef de defenitie
Vb: biogas methaan.
Wat eten de mensen van de derde orde?
Consumenten van de tweede orde
Wie zijn de consumenten van de tweede orde?
Carnivoren (de vleeseters)
Wie zijn de consumenten van de eerste orde?
planten
Wat is een omnivoor?
Een organisme die alles eet
Wat is een carnivoor?
Organisme die vlees eet
Wat is een herbivoor?
organisme die planten eet
Wat zijn hetrotrofe organismen?
 andere organismen nodig voor organische stoffen (niet zelf kunnen maken uit anorganische stoffen)
Wat is de consument?
 organisme, dat andere organismen als voedselbron gebruikt. Een cosument is dus een heterotroof organisme
Wat is fotosynthese?
 proces, waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose