Summary nectar biologie 4 vwo leerboek

-
ISBN-10 9789001885
237 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "nectar biologie 4 vwo leerboek". The author(s) of the book is/are Jan bijsterbosch. The ISBN of the book is 9789001885. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - nectar biologie 4 vwo leerboek

 • 1 Gedrag

 • Door welke twee factoren wordt gedrag bepaald?
  Door: erfelijke factoren 
  En motivatie: inwendige en uitwendige prikkels
 • Wat is een drempelwaarde?
  Prikkels voldoende hoog zijn om een gedrag uit te voeren.
 • Wat is een supernormale prikkel?
   een overdreven sleutelprikkel
 • Wat is een sleutelprikkel?
  Een sleutelprikkel geeft een vaste reactie in gedrag
 • Wat is motiverende prikkel?
  Alle inwendige en uitwendige prikkels opgeteld.
 • Wat is Beschrijvend onderzoek.? 
  Je kijkt alleen wat er gebeurt je verandert niks
 • Wat is experimenteel onderzoek.? 
  Je kijkt wat er gebeurt als je iets wijzigt.
 • 1.1 Dierenwelzijn

 • Wat is gedrag? 
  Waar is gedrag aan aangepast?
  Alle waarneembare activiteiten van een mens of dier. Geen karakterstrekken of gevoelens. Er wordt gekeken naar de reacties van dieren in verschillende situaties.
  Gedrag is aangepast aan de leefomstandigheden.
 • Gedrag is aangepast op leefomstandigheden.
 • Motivatie: bereidheid om een gedrag uit te voeren

  Motiverende factoren: factoren die de bereidheid van een gedrag te vergroten.
 • Hormoon is een voorbeeld van een inwendige prikkel, die invloed heeft op het gedrag. Zulke prikkels komen van binnenuit.
 • Uitwendige prikkels zijn prikkels van buitenaf.
 • Wat is drempelwaarde? 
  De hoogte van de motivatie door een of meer prikkels, die leidt tot een bepaald gedrag: respons
 • Respons
  Wanneer de motivatie over de drempelwaarde (de hoogte van de motivatie) is leidt dat tot een gedrag.
 • Elk type gedrag heeft een functie voor het dier.
 • Geef betekenis van gedragssystemen, gedragselementen en gedragsketen? 
  Gedragssystemen is samenhangende onderdelen van gedrag.
  Zo systeem is te splitsen in aparte eenheden dat zijn gedragselementen.
  Een vaste volgorde van gedragselementen is gerdragsketen.
   
 • Noem kenmerk van gedragselementen en term daarvoor
  Vaak in vaste volgorde. Gedragsketen
 • Wat heb je eraan om wilde varkens te observeren. En naar het natuurlijke gedrag te kijken?
  Zo kan je zien welk functie een bepaald gedrag heeft, in gevangenschao verdwijnt dat gedrag, omdat het niet nodig is. Welzijn van dieren is groter als dieren hun natuurlijk gedrag vertonen. 
 • Wat is sociaal gedrag?
  Gedrag gericht op het leven in een groep.
 • Ethologie
  Gedragsleer
 • Waar wordt gedrag door bepaald
  -Door in- en uitwendige pikkels
  -Erfelijkheid
 • Wat is een prikkel?
  Prikkel is een gebeurtenis die op je inwerkt.
 • Wat is een inwendige prikkel?
  Prikkels die van binnenuit komen, zoals honger- en dorstgevoel
 • Wat is een sleutel prikkel?
  Een prikkel waarop altijd hetzelfde gedrag volgt.
 • Wat is een supernormale prikkel?
  Een versterkte sleutelprikkel waarop een versterkte reactie volgt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zet je langs de grafiek in de X-as en Y-as?
X-as: onafhankelijke variabele (wat je verandert) 
Y-as: afhankelijke variabele (watje krijgt)
Wat is experimenteel onderzoek.? 
Je kijkt wat er gebeurt als je iets wijzigt.
Wat is Beschrijvend onderzoek.? 
Je kijkt alleen wat er gebeurt je verandert niks
Wat is motiverende prikkel?
Alle inwendige en uitwendige prikkels opgeteld.
Wat is een supernormale prikkel?
 een overdreven sleutelprikkel
Wat is een sleutelprikkel?
Een sleutelprikkel geeft een vaste reactie in gedrag
Wat is een drempelwaarde?
Prikkels voldoende hoog zijn om een gedrag uit te voeren.
Door welke twee factoren wordt gedrag bepaald?
Door: erfelijke factoren 
En motivatie: inwendige en uitwendige prikkels
Wat is het verschil tussen inzicht en inlevingsvermogen?
Inlevingsvermogen is dat een dier/mens begrijpt wat de ander dier/mens voelt. Inzicht is de eigen manier waarop een dier of mens een probleem oplost.
Waar gaat het om bij kwantitatief onderzoek?
Het gaat om aantallen