Summary Nectar : biologie.

-
ISBN-10 900132715X ISBN-13 9789001327156
343 Flashcards & Notes
38 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Nectar : biologie.
 • Jan Bijsterbosch, Eduard Maier, Peter van Wijk Wim Bax van Dick Verhoef Artbox Interlink Consultants
 • 9789001327156 or 900132715X
 • 2004

Summary - Nectar : biologie.

 • 3.1 DNA: geheimtaal?

 • Wat bevat DNA?

  Informatie voor jouw eigenschappen, zoals je bloedgroep en de kleur van je ogen.

 • Hoeveel moleculen DNA telt DNA? 

  46 losse chromosomen, 23 paren. 

 • Wat voor een vorm heeft DNA?

  moleculaire wenteltrap, dubbele helix

 • waaruit bestaat een DNA keten? en wat zit daar weer in?

  nucleotiden, met een stikstofbase, suikermolecuul en een fosfaatgroep. de leuningen bestaan uit de fosfaatgroepen en suikermoleculen. aan het suikermolecuul zitten de stikstofbasen (C,G,A,T)

 • De DNA ketens zijn elkaars spiegelbeeld, hoe heet dit?

  de ketens zijn complementair

 • 3.2 '... en we noemen hem Hugo'

 • hoeveel chromosomen bevatten geslachtscellen?

  23, van elk paar 1 chromosoom. 

   

 • de complete informatie over alle eigenschappen van je lichaam, hoe heet dit?

  je genoom. 

 • wat zijn genen?

  hierop staat informatie, een gen levert de informatie voor een eiwit. 

 • wat is een allel?

  genvariant

 • wat is HUGO? Wat heeft deze organisatie gedaan?

  Human Genome Organization, deze organisatie heeft alle menselijke genen (genoom) in kaart gebracht

   

 • 3.3 DNA vertaald

 • Wat voor een functie kunnen eiwitten allemaal?

  bouweiwitten, transporteiwitten, enzymen of hormonen

 • Waaruit bestaat een eiwit?

  ze bestaan uit ketens van soms wel duizenden aminozuurmoleculen. 

 • waardoor verschillen eiwitten?

  variaties in: aminozuren, aminozuurtypen, de opbouw/volgorde en eiwitten zijn op allemaal verschillende manieren gevouwen. 

 • wat bevat DNA?

  het bouwplan waarmee een cel eiwitmoleculen kan maken. 

 • waardoor wordt DNA-code gevormd? 

  door nucleotiden.

 • wat zijn de letters voor de codewoorden van het DNA? welke staan tegenover elkaar?

  A, C, G en T. de C en de G staan tegenover elkaar en de A en de T staan tegenover elkaar

 • wat is een triplet?

  combinatie van drie opeenvolgende stikstofbasen.

 • hoe wordt een codewoord in de DNA-taal genoemd?

  codon

 • wat vormt een DNA-triplet in een eiwitmolecuul?

  de code voor een aminozuur

 • hoeveel verschillende tripletten zijn er mogelijk?

  64

 • wat is een stopcodon?

  daar stopt de eiwitaanmaak

 • wat is een startcodon?

  hier begint de eiwitaanmaak

 • hoe wordt DNA gekopieerd ? 

  De 2 DNA ketens (die aan elkaar vast zitten) worden uit elkaar getrokken, aan alle 2 de ketens krijgen nieuwe nucleotiden aan zich vast, er is dus een keten 'nieuw' en een keten 'oud' DNA dat aan elkaar vast zit.

 • hoe wordt RNA gemaakt? hoe ontstaat hier uiteindelijk een eiwit uit? 

  Aan 1 keten DNA wordt een keten RNA toegevoegd, hier wordt de nucleotide T veranderd door de U. Als mRNA gaat het door kernporiën richting het grondplasma in de cel, hier gaat het door alle organellen om uiteindelijk de cel uit te kunnen met een functie (als eiwit). 

 • welke weg maakt een eiwit voor deze de cel uit kan en zijn functie kan uitvoeren? eiwitsynthese dus?

  1. eerst wordt DNA en RNA gevormd, als mRNA uit de celkern is;

  2. moet het langs de organellen, eerst langs de ribosomen, hier wordt de RNA-boodschap vertaald woord voor woord, elke triplet betekent de keuze van een bepaald aminozuur, er is een ketting van aminozuren in een bepaalde volgorde;

  3. de keten aminozuren gaat naar het golgi systeem, de ketting wordt op een bepaalde manier gevouwen, zo ontstaat de juiste eiwitvorm. 

   

  nu kan het als eiwit de cel verlaten en zijn functie gaan uitvoeren. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Nectar : biologie.
 • Jan Bijsterbosch Jan Bijsterbosch van Dick Verhoef Artbox Interlink groep
 • 9789001327866 or 9001327869
 • 2004

Summary - Nectar : biologie.

 • 1 Biologie overal

 • Wat zijn de 6 levenskenmerken?

  - Zijn gebouwd uit 1 of meer cellen;

  - Groeien, celdeling speelt daarbij een rol;

  - Voortplanten, vaak met speciale geslachtscellen;

  - Eigenschappen vastgelegd in erfelijk materiaal in de celkern: het DNA;

  - Vertonen stofwisseling, nemen voortdurend stoffen op, zetten deze om in andere stoffen en geven stoffen af;

  - Kunnen verandering in hun omgeving waarnemen en erop reageren.

 • Wat zijn de 6 levenskenmerken?

  - Zijn gebouwd uit 1 of meer cellen;

  - Groeien, celdeling speelt daarbij een rol;

  - Voortplanten, vaak met speciale geslachtscellen;

  - Eigenschappen vastgelegd in erfelijk materiaal in de celkern: het DNA;

  - Vertonen stofwisseling, nemen voortdurend stoffen op, zetten deze om in andere stoffen en geven stoffen af;

  - Kunnen verandering in hun omgeving waarnemen en erop reageren.

   

  Soorten:

  - Veel overeenkomstige kenmerken;

  - Onderling voortplanten;

  - Vruchtbare nakomelingen.

   

  Populatie: Organismen van een soort in een bepaald gebied.

  Relaties tussen populaties: competitie, symbiose, predatie en voortplantingsrelaties.

  Relaties binnen populaties: competitie, samenwerking en voortplantingsrelaties.

   

  Voorste naam= geslachtsnaam (hoofdletter)

  Achterste naam= soortaanduiding(kleine letter)

   

  De vier rijken: planten, dieren, schimmels en bacterien.

 • 1.1 Moeraseilanden en vetbollen

 • Noem een paar biotische factoren
  dieren, planten, schimmels, bacteriën
 • Wat is een ecosysteem?

  Een ecosysteem in een stad is de relatie tussen organismen die daar leven en de levenloze natuur.

 • Noem een paar abiotische factoren
  temperatuur, licht, neerslag

 • Wat is een ecosysteem?
  Een afgebakend gebied gevormd door plaatselijke abiotische en biotische factoren.
 • Wat is het verschil tussen biotische en abiotische factoren?

  biotische factoren zijn mensen, dieren, planten en bacteriën. Abiotische factoren zijn bijvoorbeeld temperatuur, neerslag en wind. 

 • Noem 2 voorbeelden van een ecosysteem
  stad, park

 • Wat is biodiversiteit?
  Verschillende levensvormen in een ecosysteem.
 • Wat is een ecosysteem?
  Alle biotische en abiotische invloeden in een bepaald gebied
 • Wat is biodiversiteit?
  Alle levensvormen binnen een bepaald gebied
 • 1.2 Geef het beestje een naam

 • Noem 8 levenskenmerken van organismen

  opgebouwd uit 1 of meer cellen, groeien, stofwisseling, voortplanten, erfelijk materiaal in celkern, verandering in omgeving waarnemen en erop reageren

 • Noem de levenskenmerken van organismen

  opgebouwd uit 1 of meer cellen, groeien, stofwisseling, voortplanten, erfelijk materiaal in celkern, verandering in omgeving waarnemen en erop reageren

 • Wat zijn de 6 levenskenmerken van een organisme?

  1: Organismen groeien. 2: Organismen bestaan uit één of meerdere cellen. 3: De eigenschappen van een organisme zijn vastgelegd in erfelijk materiaal, DNA. 4: Organismen kunnen veranderingen in hun omgeving waarnemen en erop reageren. 5: Organismen kunnen zich voortplanten. 6: Organismen vertonen stofwisseling.

 • Wanneer horen organismen tot dezelfde soort?
  als ze veel overeenkomstige kenmerken hebben
 • Wat is een soort?

  Organismen met vergelijkbare kenmerken die vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.

 • Wanneer horen organismen tot een populatie?
  Als alle organismen van dezelfde soort in een bepaald gebied samen leven
 • Wat is een populatie?

  Een groep soortgenoten in een bepaald gebied.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Nectar : biologie.
 • Jan Bijsterbosch, Eduard Maier, Peter van Wijk Pieter Biezenaar van Pieter Biezenaar Artbox Interlink Groep
 • 9789001327880 or 9001327885
 • 2005

Summary - Nectar : biologie.

 • 1 12 Aanpassen of verdwijnen

 • Wat zijn de vier Rijken?

  planten, dieren, schimmels, bacteriën 

 • Wat is de definitie van een soort?

  als twee individuen gelijke eigenschappen hebben en samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.

 • 1.1 12.1 Soort zoekt soort

 • Recombinatie, crossing-over en mutaties zijn alle drie verantwoordelijk voor...

  Recombinatie

 • wat is een soort?

  een individu van verschillende sekse behoren tot dezelfde soort als ze vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. 

 • Alle organisme zijn in te delen in een hiërarchisch systeem. Een eenheid in dat systeem heet een taxon. Het hoogste niveau in een systeem is een rijk. Er zijn vier rijken: Planten, dieren, schimmels en bacteriën. Alle soorten in één rijk hebben overeenkomstige celbouw. Zie mindmap.

 • wat is een populatie? 

  als er van 1 soort een groep in een bepaalde leefomgeving leven

 • Individuen behoren tot dezelfde soort als ze dezelfde kenmerken hebben en als ze samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.

 • wat houd het in als je een koudbloedig dier bent?

  deze dieren nemen de temperatuur van de omgeving aan. 

 • Alle individuen van een bepaalde soort in een bepaald gebied heet de populatie of voortplantingsgroep. Individuen uit een populatie kruisen vaker met elkaar dan individuen uit een andere populatie. Groepen individuen met een homozygoot verschil in erfelijke aanleg voor bepaalde allelen heten variëteiten of rassen.

 • wat is seksuele isolatie?

  een organisme die een onherkenbaar uiterlijk heeft en dit invloed heeft op de voorplanting

 • Autotroof betekend zelf voedend
  Heterotroof betekend niet zelf voedend

 • wat is een mutatie?

  een verandering in de genen. 

   

 • Met de biosfeer bedoelen we de ruimte in, op en om de aarde waarin zich leven bevindt.

 • wat is een biotoop?

  alle organismen samen met de leefomgeving 

 • Virussen vallen buiten dit systeem. Zij hebben geen eigen cel maar dringen een gastheercel binnen. Virussen zijn cel parasieten.

 • wat is een habitat? 

  de leefplek, waar de niche zich afspeelt. 

 • wat is een niche?

  de rol van het dier op de leefplek(habitat)

 • wat is je territorium? wat is jou territorium?

  een plek die helemaal van jezelf is, je kamer

 • wat is succesie?

  opvolging van ander leven op dat stuk gebied, begin: pionierstadium tot einde: climaxstadium

 • wat gebeurd/is er in een pionierstadium?

  pioniers zijn de grondleggers in een gebied, de eerste plantjes daar. ze veranderen de situatie voor de opvolgers.

 • wat is het climaxstadium?

  eindstadium

 • 1.2 12.2 Een soort staat niet stil

 • Bij de survival of the fittest hebben we het over individuen die het beter doen en overleven in bepaalde omstandigheden. Deze individuen zullen hun gunstige eigenschappen daarvoor doorgeven aan de volgende generatie. De eenvoudigste vorm van natuurlijke selectie is die door abiotische factoren zoals temperatuur, vochtigheid en zuurgraad. Met adaptatie bedoelen we de aanpassing aan milieu omstandigheden van een soort. Binnen een soort zijn er verschillen in tolerantiegrenzen.

 • Verandering van een soort ontstaat door..

  Milieuverandering, isolatie van een populatie en mutaties.

 • hoe heet het als een soort zich aanpast aan de heersende omgeving?
  adaptatie

 • Binnen een soort heb je erfelijke variaties. Soorten kunnen veranderen in tijd, dit noemen we evolutie. Evolutie ontstaat door natuurlijke selectie.

 • wat zijn abiotische factoren? 
  factoren temperatuur, vochtigheid, zuurgraad. 
 • wat zijn tolerantiegrenzen?
  grenzen in een bepaalde omstandigheden, soorten hebben vaak een tolerantiegebied. dit geeft aan bij welke factor ze goed kunnen overleven
 • wat houdt 'isolatie' in? 
  als een soort wordt gescheiden door iets en ze dus in verschillende leefomstandigheden terechtkomen en andere allelen worden ge-uit. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe heten inwendige en uitwendige prikkels die een rol spelen bij het tonen van een bepaald gedrag?
Motiverende factoren
Supranormale/supernormale prikkel
Prikkel die effectiever is bij het veroorzaken van een bepaald gedrag dan de normale sleutelprikkel.
Respons
Reactie van spieren of klieren.
Stimulus
Prikkel waarop een respons kan volgen.
Sleutelprikkel
Prikkel die een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken van een bepaald gedrag.
Motivatie (drang)
Gedrag wordt veroorzaakt door inwendige en uitwendige factoren. De bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag. De motivatie wordt beïnvloed door het hormoonstelsel en het zenuwstelsel en door abiotische factoren als temperatuur.
Inwendige factoren
Motiverende factoren bepalen de kans dat een bepaald gedrag wordt uitgevoerd: honger/dorst.
Ethogram
Een objectieve beschrijving van verschillende typen handelingen van een diersoort.
Altruïstisch gedrag
Gedrag waarbij de overlevingskansen van 1 of meer soortgenoten wordt vergroot ten koste van de eigen overlevingskansen.
Drempelwaarde
Minimale sterkte van een prikkel die effect heeft.