Summary Nectar : biologie.

-
ISBN-10 9001764347 ISBN-13 9789001764340
149 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar : biologie.". The author(s) of the book is/are Trijnie Akkerman Art Connection Interlink Consultants. The ISBN of the book is 9789001764340 or 9001764347. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar : biologie.

 • 1 vier rijken vergelijken

 • welke vier rijken zijn er?

  schimmelrijk, plantenrijk, dierenrijk en bacterienrijk
 • 1.1 De tuin

 • organismen (levende wezens) hebben allemaal dezelfde levenskenmerken: ze voeden zich, ze groeien,ze ademen, ze geven stoffen af, ze reageren op prikkels, ze bewegen en ze planten zich voort.

  je kan de verdeling van de oranismen verdelen in 4 groepen: het plantenrijk, het dierenrijk, de schimmelrijk en de bactierienrijk

 • bij het indelen van organismen word gelet op verscillen en overeenkomsten.
 • Wat zijn biotische milieufactoren?
  Alle planten, dieren en mensen die het leven van een organisme kunnen beïnvloeden.
 • Wat zijn abiotische milieufactoren?
  Alle levenloze onderdelen van het milieu die het leven van een organisme kunnen beïnvloeden.
 • Wat is een organisme?
  Een levend wezen.
 • Wat is een rijk?
  Een groep van organismen.
 • Hoe deel je een rijk in?
  Er wordt gelet op verschillen en overeenkomsten.
 • Wat is een voedselkringloop?
  Het ene rijk gebruikt het andere rijk als voedsel.
 • Wat is een organische stof?
  Alles wat leeft.

 • Wat is een anorganische stof?
  Stoffen uit de natuur die niet leven.
 • Geef een voorbeeld van een organische stof?
  Plant
 • Geef een voorbeeld van een anorganische stof?
  Steen, zand.
 • Wat is fotosynthese?
  Het maken van glucose van een plant met behulp van licht.
 • Wat doen producenten?
  Die maken de voedingsstoffen.
 • Wat is een reducent?
  Schimmels en bacteriën die organische stoffen uit afval halen waardoor er mineralen in de bodem vrijkomen.
 • Wat zijn mineralen goed voor?
  Meststof voor planten.
 • Waaruit bestaat een plant?
  wortel, stengel, bladeren, bloemen.
 • Waaruit bestaat een plantencel?
  celwand, celmembraan, cytoplasma, celkern, bladgroenkorrels, vacuole.
 • Noem 2 soorten planten?
  kruidachtige en houtachtige.
 • Wat is de grootste plant?
  sequoia
 • Wat is de kleinste plant?
  eencellige alg.
 • Waaruit bestaat een chromosoom?
  Uit DNA
 • Waar zitten de chromosomen?
  kern van een cel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.