Summary Nectar : biologie.

-
ISBN-10 9001810802 ISBN-13 9789001810801
1604 Flashcards & Notes
111 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar : biologie.". The author(s) of the book is/are Trijnie Akkerman, Marjan den Hertog, Lidie Hulst ICT Ronald Birza Trijnie Akkerman Interlink Consultants Machteld de Jong. The ISBN of the book is 9789001810801 or 9001810802. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar : biologie.

 • 1 Onderzoeken

 • Hoe heten de hard werkende delen van je lichaam?

  Organen

 • wat onderzoeken biologen
  ze bestuderen planten dieren en mensen
  welk voedsel dieren eten en hoeveel
  de werking van het lichaam
 • Waaruit bestaat je lichaam
  Organen
 • Orgaan = hard werkend deel van het lichaam

  Ieder orgaan heeft zijn eigen taak.

 • Orgaan = hard werkend deel van het lichaam Ieder orgaan heeft zijn eigen taak.
 • Wat zijn de taken van je hart en bloedvaten?
  Het rondpompen van bloed. Ervoor zorgen dat zuurstof en voedingsstoffen in alle delen van je lichaam terecht komen.
 • Wat kun je aan de hand van de torso bekijken?
  Je kunt er bekijken hoe de organen in je lichaam zitten.
 • Organen die samenwerken, vormen een orgaanstelsel.

  Het hart en de bloedvaten zijn organen, samen vormen zij het bloedvatenstelsel.

   

 • Hieronder een paar orgaanstelsels:

  verteringsstelsel, beenderstelsel (skelet), spierstelsel, ademhalingsstelsel, bloedvatenstelsel.

 • De taak van het skelet is stevigheid geven aan je lichaam.

 • De taak van het spierstelsel is ervoor zorgen dat je lichaam kan bewegen.
 • De taak van het verteringsstelsel is het voedsel kleiner maken. Dat heet verteren.
 • organen:
  *Je lichaam bestaat uit organen.
  *Een orgaan is een deel van je lichaam met een bepaalde functie/taak.
  *Organen die samenwerken en een bepaalde taak hebben, vormen een orgaanstelsel.
 • De taak van het ademhalingsstelsel is zuurstof naar je longen vervoeren.
 • De taak van het bloedvatenstelsel is het rondpompen van bloed.
 • Welke organen werken samen als je gaat hardlopen en waarom?

  Je darmen: Dan gaan de voedingsstoffen naar de bloedvaten.

  Je longen: Dan gaat het zuurstof naar de bloedvaten.

  Je hart en bloedvaten: Dan  komen via het bloed zuurstof en voedingsstoffen terecht bij je spieren.

  Je spieren: Dan kan je bewegen.

 • Hoe heten de bouwsteentjes van organen?
  Cellen.
 • binnenste van de cel=celkern

  om het binnenste van de cel=cytoplasma

  buitenkant van de cel=celmembraan

 • Hoe heten levende wezens?
  organismen.
 • Wat is waarnemen?
  kijken, ruiken, voelen, horen en proeven.
 • Wat zijn kenmerken.
  iets waaraan je iets kunt herkennnen.
 • Wervelkolom=ruggengraat
 • zoogdieren=met longen en haren. Worden uit de moeder geboren.

   

 • Gewervelde dieren verdeeld in 5 groepen: 1 zoogdieren 2 vogels

  3 amfibieën 4 vissen 5 reptielen.

 • Hoe heet het opzoeken van de naam van een organisme?
  Determineren.
 • Wat staat er op een zoekkaart?
  Vragen over de kenmerken van organismen.
 • Als je kleine delen van iets wilt bekijken dan gebruik je een loep.

  Bij nog kleinere onderdelen gebruik je een microscoop.

 • Als je een stukje van de Stengel van de tulp afsnijd is dat je preparaat, je legt het op een voorwerpglas(objectglas), daarna doe je er ook nog een dekglaasje overheen. Het preparaat moet heel dun zijn zodat het licht van het lampje er vanaf onder goed doorheen kan schijnen.
 • Hoe heet het als je een waarneming in woorden opschrijft of verteld?

  Een beschrijving.

   

 • natuurgetrouwe tekening: heel precies natekenen wat je ziet en inkleuren in de natuurlijke kleuren.schematische tekening: Er is alleen getekend wat nodig is om het te begrijpen.Alle belangrijke onderdelen zijn getekent en de namen staan erbij met een horizontalige lijn.
 • Als je een tekening maakt van iets wat met de loep of een microscoop zet je de totale vergroting bij.Dat doe je door de vergroting van het oculair te vermenigvuldigen met die van het gebruikte objectief.

   

 • Als je wilt weten hoe de binnenkant van iets eruit ziet dan moet je hem doorsnijden, dat doe je in de lengte (lengtedoorsnede) of in de breedte (dwarsdoorsnede).
 • Aan de bovenkant van bijvoorbeeld een appel zit een steeltje en aan de onderkant het kroontje.
 • Hoe doe je onderzoek?

  1 een onderzoeksvraag bedenken + wat je verwacht (hypothese).

  2 een werkplan maken.

  3 resultaten verzamelen en verwerken.

  4 een conclusive trekken.

 • Wat is een experiment?
  Als je iets probeert, uitvogelt, een soort proef......
 • Wat is een proefopstelling?

  De opstelling die je nodig bent om een experiment te doen.

  Voor kattenvoer zijn de bakjes de proefopstelling.

 • Wat is een steekproef?
  Dat je een deel van het experiment grondig test en het overige niet.
 • Wat is een proefvlak?
  Dat is een gedeelte van een oppervlak waar onderzoek wordt verricht.
 • Wat zijn resultaten?
  Waarnemingen, de uitkomsten van een experiment.
 • lijst: van metingen

  turflijst: van tellingen

  tabel: van resultaten

  grafiek:van verloop/verschil over meerdere tellingen 

  staafdiagram: van aantallen

  circeldiagram: van percentages

  lijndiagram: van groei

 • Wat is een conclusie?
  Het antwoord op je onderzoeksvraag.
 • Een vingerafdruk bestaat uit lijnen die lijnen heten: papillairlijnen.
 • Wat doen forensisch onderzoekers?
  Antwoorden op vragen zoeken bij een plaats delict.
 • Wat is de juiste volgorde van groot naar klein : organen, cellen, lichaam, weefsels, orgaanstelsels?
  Lichaam, oorgaanstelsels, organen, weefsels, cellen.
 • Naar welke sporen worden er gezocht en waarom?
  Bloed, haren, speeksel en vingerafdrukken deze sporen kunnen wijzen naar de dader van het misdrijf.
 • Welke vingerafdrukken staan er in de computer?
  Van de mensen die ooit een misdaad hebben begaan en van mensen die ná 21 September 2009 een nieuw paspoort hebben aangevraagd.
 • Wat is DNA?
  Een stofje dat in al je cellen voorkomt dat je hebt meegekregen van je vader en je moeder.
 • Wat is biometrie?
  Het meten van lichaamskenmerken.
 • je vingerafdrukken zijn uniek, zelfs bij tweelingen.
 • je iris (het gekleurde deel van je oog) is ook heel uniek. De kleur, de lijnen en de vlekken zijn bij iedereen anders.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.