Summary Nectar biologie. Bovenbouw

-
ISBN-10 9001885845 ISBN-13 9789001885847
982 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar biologie. Bovenbouw". The author(s) of the book is/are Jan Bijsterbosch. The ISBN of the book is 9789001885847 or 9001885845. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nectar biologie. Bovenbouw

 • 1.1 Communicatie

 • gedrag
  Alles wat een mens of dier doet.
 • prikkels
  veranderingen in de omgeving
 • ritueel gedrag
  Gedrag dat bedoeld is om spanning tussen soortgenoten te verminderen.
 • persoonlijke ruimte
  De ruimte waarover je zelf de controle wilt hebben.
 • signalen
  prikkels met informatie voor soortgenoten
 • rangorde
  de sociale plaats van een dier / mens in een groep
 • communicatie
  uitwisselen van signalen
 • territorium
  Gebied waarin één of meer dieren van een soort voorkomen en wat ze verdedigen tegen soortgenoten.
 • bronstige vrouwtjes
  Vrouwtjes die in hun vruchtbare periode zijn en op zoek zijn naar een mannetje om te paren.
 • baltsgedrag
  Ritueel gedrag ter voorbereiding van een paring.
 • dreiggedrag
  Vertonen van een agressieve houding van om aan te geven wie de baas is.
 • 1.2 Prikkels

 • uitwendige prikkel
  Een prikkel die van buiten het lichaam komt.
 • feromonen
  geurstoffen
 • inwendige prikkel
  Een prikkel die vanuit het dier zelf komt.
 • sleutelprikkel
  Een prikkel die altijd hetzelfde gedrag tot gevolg heeft.
 • supernormale prikkel
  Een versterkte sleutelprikkel waarop een versterkte respons volgt.
 • motivatie
  bereidheid om een bepaald gedrag te gaan vertonen
 • drempelwaarde
  De minimale sterkte van een of meer prikkels die tot een respons leidt.
 • aangeboren
  vanaf de geboorte aanwezig
 • aangeleerd
  door leren verkregen
 • 1.3 Functies van gedrag

 • ambivalent gedrag
  Conflictgedrag waarbij twee tegengestelde gedragssystemen elkaar afwisselen.
 • overspronggedrag
  Conflictgedrag dat overgaat in heel ander gedrag, dat niet bij de situatie past.
 • omgericht gedrag
  Conflictgedrag waarbij de agressie van het ene gedragssysteem zich richt op iets heel anders.
 • klassiek conditioneren
  Leergedrag waarbij dieren een neutrale prikkel koppelen aan een prikkel die een bepaald gedrag oproept.
 • passief leren
  Leergedrag dat 'automatisch' gebeurt.
 • actief leren
  Leergedrag waarbij een dier / mens door actief te handelen zijn gedrag verandert.
 • operant conditioneren
  Leergedrag waarbij een dier / mens het verband legt tussen een bepaald gedrag en het voordeel of nadeel dat dit oplevert.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

celwand
Buitenste laag van een plantaardige cel, bestaat uit een vlechtwerk van cellulosevezels.
isotonisch
een gelijke osmotische waarde
hypotonisch
een lagere osmotische waarde
hypertonisch
een hogere osmotisch waarde
osmotische waarde
de totale concentratie aan opgeloste deeltjes
plasmolyse
Door het krimpen van de cel laat het celmembraan vanaf grensplasmolyse los van de celwand.
grensplasmolyse
De cel is gekrompen door waterafgifte, het celmembraan laat nog niet los van de celwand. De turgor is nul.
turgor
de druk van de inhoud van de cel op de celwand
selectief-permeabel
Door eiwitkanaaltjes in het celmembraan te openen of te sluiten, regelt een cel het transport van stoffen de cel in en uit.
permeabel
doorlaatbaar