Summary Nectar biologie. Bovenbouw

-
ISBN-10 9001885845 ISBN-13 9789001885847
112 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar biologie. Bovenbouw". The author(s) of the book is/are Jan Bijsterbosch. The ISBN of the book is 9789001885847 or 9001885845. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nectar biologie. Bovenbouw

 • 7 Soorten en relaties

 • abiotische factor
  een factor uit de levenloze natuur
 • autotrofe organismen
  Organismen die zelf hun energierijke organische stoffen, zoals glucose en olie, maken. Groene planten gebruiken hiervoor de energie van het zonlicht, die ze omzetten in chemische energie.
 • biobrandstof
  brandstof afkomstig van olierijke zaden
 • biodiversiteit
  het aantal verschillende levensvormen in een gebied
 • biologische landbouw
  • geen gebruik van kunstmest
  • geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
 • biotische factor
  De invloed die een organisme heeft op andere organismen.
 • camouflage
  schutkleur
 • carnivoren
  Dieren die leven van dierlijk voedsel.
 • commensalisme
  Een langdurige relatie tussen organismen van verschillende soorten. De ene soort heeft voordeel van die relatie, de andere soort geen nadeel of voordeel (+/o).
 • consument van de derde orde
  het derde heterotrofe organisme in een voedselketen (omnivoor of carnivoor)
 • consument van de eerste orde
  het eerste heterotrofe organisme in een voedselketen (herbivoor)
 • consument van de tweede orde
  het tweede heterotrofe organisme in een voedselketen (omnivoor of carnivoor)
 • consumenten
  Organismen die zich voeden met andere organismen.
 • domein
  een groep organismen met een vergelijkbare celbouw
 • draagkracht
  De maximale populatiegrootte waarvoor in een gebied voldoende voedsel, schuil- en nestplaatsen zijn, zodat de populatie jarenlang op peil blijft.
 • dynamisch evenwicht
  De populatiegroottes nemen toe en af, maar op langere termijn blijven ze rond een gemiddelde schommelen.
 • ecologische landbouw
  zie biologische landbouw
 • ecosysteem
  Een afgegrensd gebied waar verschillende soorten leven in wisselwerking met plaatselijke abiotische en biotische factoren
 • energiestroom
  Stroom van energie door de verschillende trofische niveaus in een ecosysteem.
 • epifytisme
  Vorm van commensalisme bij planten, waarbij de ene soort op de andere leeft.
 • exoot
  een soort die een andere, vreemde leefomgeving is terechtgekomen
 • familie
  een aantal geslachten samen
 • geslacht
  één of meer soorten met gemeenschappelijke kenmerken
 • habitat
  een leefomgeving van een soort met specifieke biotische en abiotische factoren
 • herbivoren
  Dieren die leven van plantaardig voedsel.
 • heterotrofe organismen
  Organismen die hun organische stoffen binnenkrijgen via dierlijk en / of plantaardig voedsel.
 • kinetische energie
  bewegingsenergie
 • kloon
  Groep organismen met dezelfde erfelijke eigenschappen die uit één individu is ontstaan door ongeslachtelijke voortplanting.
 • levenscyclus
  de verschillende fasen in groei en ontwikkeling van een organisme
 • migratie
  Verplaatsing van dieren waardoor ze verschillende ecosystemen met elkaar verbinden.
 • mimicry
  het nabootsen van een ander organisme
 • monocultuur
  een groot stuk land met één soort gewas
 • mutualisme
  Een langdurige relatie tussen organismen van verschillende soorten. Beide soorten hebben voordeel van die relatie (+/+).
 • omnivoren
  Dieren die zowel van plantaardig als dierlijk voedsel leven.
 • ondersoort
  een geografisch afgescheiden groep soortgenoten met iets afwijkende kenmerken
 • ongeslachtelijke voortplanting
  Voortplanting waarbij nakomelingen ontstaan uit een deel van de ouder, bijvoorbeeld door delingen, bovengrondse en ondergrondse stengeldelen en weefselkweek.
 • orde
  een aantal families samen
 • parasitisme
  Een langdurige relatie tussen organismen van verschillende soorten. De ene soort heeft voordeel van die relatie, de andere nadeel (+/-).
 • plaag
  Een populatie overschrijdt de draagkracht.
 • populatie
  alle organismen van dezelfde soort in een bepaald gebied
 • populatiedichtheid
  het aantal individuen per oppervlakteenheid.
 • populatiegrootte
  het aantal individuen van de populatie
 • producenten
  Organismen die eigen organische stoffen opbouwen uit anorganische stoffen.
 • ras
  Een groep dieren gefokt of planten gekweekt door de mens. De wetenschappelijk naam krijgt een derde deel, dat het ras aangeeft.
 • rijk
  een aantal ordes samen
 • soort
  Een groep organismen die zich onderling geslachtelijk voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen.
 • symbiose
  Een langdurige relatie tussen organismen van verschillende soorten. Minstens een van beide soorten heeft voordeel van die relatie.
 • Systeem aarde
  alle ecosystemen op aarde samen
 • tolerantiegebied
  Omvat alle waarden van een abiotische factor waarbij een bepaalde soort kan overleven.
 • tolerantiegrenzen
  De minimum- en maximumwaarden van een abiotische factor waarbinnen een bepaalde soort kan overleven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wetenschappelijke naam
geslachtsnaam met een soortaanduiding
weefselkweek
methode om uit een paar cellen van een plant nieuwe planten te kweken
voedselweb
met elkaar verbonden voedselketens in een ecosysteem
voedselrelatie
Een relatie waarbij een soort zich voedt met een andere soort.
voedselketen
Een reeks van organismen die begint bij producenten en waarbij de een voedsel is voor een ander.
trofisch niveau
de plaats van een organisme in een voedselketen
tolerantiegrenzen
De minimum- en maximumwaarden van een abiotische factor waarbinnen een bepaalde soort kan overleven.
tolerantiegebied
Omvat alle waarden van een abiotische factor waarbij een bepaalde soort kan overleven.
Systeem aarde
alle ecosystemen op aarde samen
symbiose
Een langdurige relatie tussen organismen van verschillende soorten. Minstens een van beide soorten heeft voordeel van die relatie.