Summary Nectar

-
1120 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar". The author(s) of the book is/are Trijnie Akkerman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar

 • 1 biologie

 • waar bestaat een plant uit?
  organen.
 • zijn het hart en longen organen

  ja

 • planten bestaan uit organen. die organen bestaan uit cellen.
 • hoe noem je alle botten samen

  het beenderstelsel

 • hoe noem je alle orgaan stelsels samen

  orgaanstelsel

 • hoe noem je de maag en de darmen samen

  het verteringstelsel

 • waar horen de neus mond en luchtpijpen bij

  die horen bij het ademhalingsstelsel

 • waar horen het hard en de bloedvaten bij

  die horen bij het bloedvatenstelsel

 • waar uit bestaan je organen

  die bestaan uit cellen

 • die cellen zijn zo klein dat je ze alleen kunt zien met een

  microscoop

 • wat zit er allemaal in een cel

  celmembraan celkern citoplasma

 • waar bestaat je lichaam uit

  die bestaan uit organen

 • wat is een orgaan

  een orgaan is een deel van je lichaam met een speciale taak

 • hoe noem je organen die samen werken

  orgaanstelsel

 • welke vier orgaan stelsels zijn er

  verteringsstelsel bloedvatenstelsel ademhaling stelsel skelet  

 • waar bestaat het verteringsstelsel uit

  uit slokdarm mondholte maag darmen

 • waar betstaat het ademhalings stelsels uit

  neusholte luchtpijp longen

 • waar betstaat het bloedvaten stelsel uit

  hart en bloedvaten

 • waar vooor hebben mensen een skelet

  voor de stevig heid

 • waar is je lichaam uit op gebouwd

  uit cellen

 • hoe noem je alle mensen en dieren die hier op aarde leven samen

  dat noem je organisme

 • wat is een natuurgetrouwde tekening

  dat is een tekening die precies is nagetekend

 • wat is een schematische tekening

  dat is een tekening waar allen de belangerijke dingen op staan die de bioloog nodig heeft

 • wat is een beschrijving

   in een beschrijving leg je de dingen vast die je ziet

 • wat bekijk je met een loep

  met een loep bekijk je de kleine organismen

 • wat bekijk je met een microscoop

  met een microscoop bekijk je een heel klein organisme die kan de microscoop sterk vergroten

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een zaad is opgebouwd uit:
- Zaadhuid = stevig vlies voor bescherming
- Navel = hiermee zat de zaad vast aan de moederplant
- Poortje = gaatje in de zaadhuid naast de navel waarmee het zaad water kan opnemen / hierdoor vond de bevruchting plaats
- Hartvormig bultje
- Zaadlob = bevat het reservevoedsel
- Kiem > hieruit groeit het kiemplantje
In herfst laat boom zijn bladeren vallen -> voorkomen dat boom te veel water verliest
- Eerst verdwijnen de bladgroenkorrels uit de bladeren

- Vervolgens ontstaat een scheurlaag tussen bladsteel en stengel -> blad sterft en laat los- Op de wond van de stengel (bladlitteken) ontstaat een kurklaag -> beschermt tegen uitdroging en ziekteverwekkers
Huidmondjes
Liggen (met name in de onderkant) van bladeren
- Openingen in een blad waardoor een plant water kan verdampen/afgeven  hierdoor blijft de sapstroom op gang
- Bij warm en droog weer gesloten
Plantencel bestaat uit:
Celwand stevige laag om de cel heen
Celmembraan vliesje om cel dat boel bij elkaar houdt en bepaalt wat cel in en uit gaat
Cytoplasma vloeistof in cel met opgeloste stoffen
Celkern regelt alles in de cel en bevat DNA
Bladgroenkorrels zitten in groene deel van de plant > fotosynthese uitvoeren (maken van
voedingsstoffen)
Vacuole blaasje gevuld met vocht dat zorgt voor stevigheid van de cel
Door alle organen van een plant lopen vaatbundels; groepjes van vaten. Er zijn 2 soorten vaten:
1. Houtvaten
a. Water met mineralen vervoeren

b. Van wortels richting bladeren = opwaartse sapstroom
2. Bastvaten
a. Water met stoffen uit de bladeren (o.a. suikers)
b. Van blad naar beneden = dalende sapstroom
4 organen van de plant
- Wortels
o Opnemen water met voedingsstoffen (mineralen)
o Stevigheid

o Opslag van reservestoffen
- Stengel
o Transport van water met opgeloste stoffen

o Plant overeind houden
- Bladeren
o Nerven voor transport water met opgeloste stoffen

o Maken van voedingsstoffen m.b.v. fotosynthese
- Bloemen
o Voortplanting > maken van zaden
waaruit bestaat een cel?1.....   2.....   3.....
 • celmembraan
 • celkern
 • cytoplasma
welke twee soorten mest zijn er en waar bestaan ze uit
dierlijk mest plas en poep van koeien varkens en kippen 
kunstmest witte korrels met mineralen die in een fabriek worden gemaakt
wat zijn de verschillende rangen en namen in de voedselkringloop
planten producenten
dieren consumenten
bodemdieren afvaleters
schimmels bacterien reducenten
waar leven de schimmels en bacterien van 
kleingemaakt afval in de humus laag