Summary Nectar

-
1120 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nectar". The author(s) of the book is/are Trijnie Akkerman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nectar

 • 1 biologie

 • waar bestaat een plant uit?
  organen.
 • zijn het hart en longen organen

  ja

 • planten bestaan uit organen. die organen bestaan uit cellen.
 • hoe noem je alle botten samen

  het beenderstelsel

 • hoe noem je alle orgaan stelsels samen

  orgaanstelsel

 • hoe noem je de maag en de darmen samen

  het verteringstelsel

 • waar horen de neus mond en luchtpijpen bij

  die horen bij het ademhalingsstelsel

 • waar horen het hard en de bloedvaten bij

  die horen bij het bloedvatenstelsel

 • waar uit bestaan je organen

  die bestaan uit cellen

 • die cellen zijn zo klein dat je ze alleen kunt zien met een

  microscoop

 • wat zit er allemaal in een cel

  celmembraan celkern citoplasma

 • waar bestaat je lichaam uit

  die bestaan uit organen

 • wat is een orgaan

  een orgaan is een deel van je lichaam met een speciale taak

 • hoe noem je organen die samen werken

  orgaanstelsel

 • welke vier orgaan stelsels zijn er

  verteringsstelsel bloedvatenstelsel ademhaling stelsel skelet  

 • waar bestaat het verteringsstelsel uit

  uit slokdarm mondholte maag darmen

 • waar betstaat het ademhalings stelsels uit

  neusholte luchtpijp longen

 • waar betstaat het bloedvaten stelsel uit

  hart en bloedvaten

 • waar vooor hebben mensen een skelet

  voor de stevig heid

 • waar is je lichaam uit op gebouwd

  uit cellen

 • hoe noem je alle mensen en dieren die hier op aarde leven samen

  dat noem je organisme

 • wat is een natuurgetrouwde tekening

  dat is een tekening die precies is nagetekend

 • wat is een schematische tekening

  dat is een tekening waar allen de belangerijke dingen op staan die de bioloog nodig heeft

 • wat is een beschrijving

   in een beschrijving leg je de dingen vast die je ziet

 • wat bekijk je met een loep

  met een loep bekijk je de kleine organismen

 • wat bekijk je met een microscoop

  met een microscoop bekijk je een heel klein organisme die kan de microscoop sterk vergroten

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.