Summary Nederlands in actie

-
ISBN-10 9046902986 ISBN-13 9789046902981
374 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nederlands in actie". The author(s) of the book is/are Berna de Boer Birgit Lijmbach. The ISBN of the book is 9789046902981 or 9046902986. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nederlands in actie

 • 1 Werk, studie en vrij tijd

 • de onderzoeker: researcher
  het onderzoek: research
 • 句子结构
 • Horloge
  Watch
 • Hij vraagt hoeveel geld hij verdient
  how much money he earns?
 • overleggen
  DISCUSS. v.
 • voorbeeld: example
  Bijvoorbeeld: for example
 • het lawaai; lawaaierig==noisy
 • infinitief
  动词不定式
 • 2 Reizen

 • paraschutespringen
  Parasailing jumping
 • Participant v.
  Meedoen
 • Polite a.
  beleefde
 • 3 Gevoelens

 • gevoelens
  feelings
 • 4 Onderwijs

 • Onderwijs
  Education
 • 5 Buitenlanders in Nederland

 • Bazig
  Bossy
 • Onthouden
  Remember
 • Goals
  Doelen
 • Bring
  Brengen
 • andersom

  the other way around
 • ontwikkelen

  develop, V.
 • aanwezig
  Present, v.
 • bepalen
  Determine, v.
 • verplicht
  Mandatory, a.
 • lokalen
  房地
 • beantwoord
  Answered
 • Vrolijk
  Cheerful, a.
 • inleveren

  to hand in
 • toenemen
  Increase
 • opgeven

  giving up
 • opvallen  8/5000

  罢工
 • humeur
  Humor
 • Zouden
  Would
 • Duidelijk
  clear, obvious. A. av.
 • Verleden tijd
  Past tense
 • vocabulary

  woordenschat;
  vocabulaire;

  woordenboek;
  werkword=verb
 • exam
  tentamen,
 • beef
  Rundervlees
 • Frog
  Kikker
 • Pork
  varkensvlees
 • Goose
  gans
 • Painting, n.
  schilderij   schilder: painter. n.
 • famous, a.
  beroemd
 • gaan ? past tense
  Gingen
 • abonnement
  subscription; 

  inschrijving
  registration, tender, enrollment, subscription, entry, application

  contributie
  contribution, dues, subscription

  onderschrift
  caption, subscription, heading
 • Past tense of nemen
  nam  ake
  nemen, treffen, innemen, meenemen, aannemen, worden
  reach
  bereiken, reiken, behalen, pakken, nemen, uitstrekken

  seize
  grijpen, beslag leggen op, aangrijpen, nemen, pakken, in beslag nemen

  understand
  begrijpen, verstaan, beseffen, bevatten, opvatten, nemen
 • Blad
  Leaf;  blad 的翻译

  名词

  leaf
  blad, vel, deurvleugel, gebladerte, vizierklep

  sheet
  vel, blad, plaat, laken, blaadje, schoot

  blade
  blad, mes, lemmet, kling, schoep, lemmer

  vane
  blad, vleugel, windhaan, schop

  magazine
  tijdschrift, blad, magazijn, krant, kruitmagazijn, wapenmagazijn

  tray
  dienblad, blad, bakje, presenteerblad, schenkblad

  paper
  papier, document, krant, blad, dagblad, blaadje

  newspaper
  krant, dagblad, blad, krantenpapier, nieuwsblad

  publication
  uitgave, publikatie, openbaarmaking, blad, afkondiging, uitgaaf

  gazette
  blad, krant, staatscourant, courant, nieuwsblad

  paddle
  schoep, blad, pagaai, schepbord

  plateau
  plateau, plat, blad, bordes, stilstand, presenteerblad
 • Voordeel
  Benefit
 • Nadeel
  disadvantage
 • Werkelijkheid
  Reality  werkelijkheid 的翻译

  名词

  fact
  feit, werkelijkheid

  actuality
   actualiteit, werkelijkheid, bestaande toestand

  the real
  werkelijkheid

  validity
  deugdelijkheid, werkelijkheid, wettelijkheid

  positive
  positief, positief getal, stellende trap, werkelijkheid
 • Uitzicht
  View  uitzicht 的翻译

  名词

  view
  uitzicht, zicht, blik, inzicht, gezicht, aanblik

  vista
  uitzicht, vergezicht, verschiet

  aspect
  aspect, kant, gezichtspunt, oogpunt, uiterlijk, uitzicht

  look
  blik, uiterlijk, uitzicht, het kijken, gezicht, schijn

  prospect
  vooruitzicht, uitzicht, verwachting, vergezicht, verschiet

  outlook
  kijk, uitzicht, vooruitzicht, uitkijk, schildwacht
 • noordelijke
  northern a.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

anctious
ongerust    

wees niet ongerust!
take along
meegenomen
modest a.
bescheiden
no less than; at least
maar liefst
gasoline n.
benzene
significantly av, extremely
aanzienlijk
insurer , insurance company/agent
de verzekeraar
Inschrijven: registeredafschrijven: write off  (geld afschrijven). depreciation. Als je een nieuw auto kopen, dan moet je elke jaar de waarde(value) afschrijven.omschrijven:  to describe. Je moet goed omschrijven wat je bedoelt. opschrijven: write down. All je aan het leren ben, dan moet je noties opschrijven anders vergeet je heb.overschrijven : 1. write over, re-register als je een auto kopen, moet je de auto papier overschrijven. 
0
extremely, latest av.
uiterst 
De uiterst datum 
to borrow v.
lenen