Summary Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg.

-
ISBN-10 902324124X ISBN-13 9789023241249
95 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg.". The author(s) of the book is/are kernred H B Boudewijnse, E van Lokven, E Oskamred M M Boere Boonekamp. The ISBN of the book is 9789023241249 or 902324124X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg.

 • 1.5 Groei

 • Aan welke voorwaarden moet het meten voldoen?

  - metingen moeten volgens een standaardprocedure worden verricht.

  - er moeten betrouwbare groeidiagrammen worden gebruikt

  - berekenen of het kind wel zijn optimale eindlengte zal bereiken

 • Wat is een caput succedaneum?

  een geboortegezwel

 • Hoe kunnen stoornissen in de groei zich manifesteren?

  - de groeicurve van het kind heeft een ander verloop dan de gestandaardiseerde curve

  - er is een discongruentie tussen lengte- en gewichtscurve

  - de ouders vinden dat hun kind niet groeit

  - normaal verloop, maar extreem kleine of lange kinderen

  - bij observatie lijkt er een afwijking in de groei te zijn

 • Wat kunnen oorzaken zijn van een groeistoornis?

  - te weinig, te veel, verkeerde of verkeerd bereide voeding

  - infectieziekte

  - darmstoornis

  - allergie

  - hormonale afwijkingen

  - enzymstoornissen

  - aangeboren afwijkingen

  - ernstige verstoring van de ouder-kindrelatie zoals verwaarlozing of mishandeling

 • 1.6 Voeding

 • vitamine K

  heeft een bloedstollende factor. advies is de eerste 3 maanden 25 microgram te geven aan de baby

 • Vitamine D

  bevordert transport calcium door de darmwand en het vastleggen van calcium en fosfaatverbindingen in botweefsel en gebit. 

 • Door welke factoren kunnen er voedingsproblemen ontstaan?

  - ouders zijn niet op de hoogte van de aanbevolen hoeveelheden

  - de eetlust op de gebruikelijke momenten neemt af, energierijke tussendoortjes als gevolg

  - ouders zijn niet op de hoogte van keuzebepalende factoren

  - eten kan als machtsmiddel worden gebruikt

  - eetpatroon ouders vertoont geen regelmaat

 • 1.8 Algemene ontwikkelingsgebieden

 • Formistische benadering

  binnen dit gedachtengoed worden objecten en personen zodanig geclassificeerd dat er algemene eigenschappen en persoonlijkheidstypen ontstaan.

 • Mechanistische benadering

  Deze theorie classificeert ontwikkeling als een reeks vaste oorzaak-gevolgrelaties 

 • organistische benadering

  een wezen dat groeit en zich ontwikkelt naar een steeds hoger niveau via vaste ontwikkelingsfasen waarin bepaalde ontwikkelingstaken volbracht moeten worden.

 • contextuele benadering

  de veelheid van gebeurtenissen in het leven

 • 2.1 Typering van deze fase

 • De pre- en perinatale periode is de fase van embryo tot pasgeborene. Begint bij bevruchting en eindigd bij geboorte. Is de periode vanaf de 22ste week tot zeven dagen na de geboorte. De gezondheid van het kind tijdens deze periode is belangrijk voor de latere gezondheid. Preventie tijdens deze periode is belangrijk om de gezondheid later positief te beinvloeden.
 • 2.1.1 Veel vrouwen beginnen pas met maatregelen nemen als ze al zwanger zijn. Sommige maatregelen kunnen beter voor de zwangerschap al genomen worden. Zoals voorlichting over medicijn gebruik, risicos op een genetische aandoening. Foliumzuur kan al het best vier weken voor de bevruchting geslikt worden.
 • 2.1.2 Na de tweede wereld oorlog werden er veel meer kinderen geboren.  De prenatale sterfte is het totaal aantal van intra- uteriene sterfte (doodgeboren), overlijden tijdens geboorte en neonatale sterfte in de eerste levensweek. De belangrijkste oorzaaken van doodgeboorte zijn aangeboren afwijkingen en intra-uteriene groeivertraging. Sterfte eerste levensweek is vooral vroeggeboorte of aangeboren afwijking.
 • 2.1.3 De negen meest genoemde motieven om te kiezen voor ouderschap:

  1. Het is fijn om kinderen om je heen te hebben (geluk)
  2. Je krijgt een unieke band met je kinderen (geluk)
  3. het opvoeden van je kinderen is leuk (geluk)
  4. Het vervult je vader of moeder gevoelens (identiteit)
  5. moederschap en vaderschap geven voldoening (voldoening aan ouderschap)
  6. Het is een unieke belving om een zwangerschap, ouderschap mee te maken (ouderschap)
  7. Het geeft je een doel om voor te leven (welzijn)
  8. Het maakt je leven volledig (welzijn)
  9. Het maakt je relatie compleet (welzijn)

   

 • Over minderjarige kinderen onder de 18 jaar hebben ouders ouderlijkgezag. Als het kind geboren word binnen een huwelijk hebben bijde ouders ouderlijk gezag. Wanneer een kinnd niet binnen een huwelijk geboren word heeft alleen de moeder ouderlijk gezag, de vader kan ouderlijk gezag aanvragen als hij samen met de moeder naar het gezagregister bij de rechter. Bij adoptie krijg je automatische gezag. Als kinderen geen ouders meer hebben of de rechter heeft de ouders het gezag ontnomen word er een voogd aangewezen (kan ook een instelling zijn). Ouders kunnen kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt. Ouders kunnen zelf de voornaam kiezen zolang deze niet onbehoorlijk is.
 • In de arbeidswet van 1889 staat dat vrouwen vier weken na de bevalling niet mogen werken, geen financiele vergoeding. In 1919 werd de periode van niet werken uitgebreid tot 8 weken. in 1920 werd de wet ingevoerd die zegt dat vrouwen recht hebben op doorbetaling gedurende 12 weken, voor ontslag werd niks geregeld. Het duurden tot 1976 voordat er iets geregeld werd voor het  ontslag. Het was verboden iemand te ontslaan vanwegen huwelijk, zwangerschap en bevalling de eerste twaalef weken er na. Later werd een wettelijk everlofregeling ingevoerd. Het betreft adoptieverlof, calamiteitenverlof, kort verzuim, langdurig verzuim, kortdurend en langdurend zorg verlof, de levensloopregeling en ouderschapsverlof.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.