Summary nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg deel B

-
158 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg deel B". The author(s) of the book is/are H B Boudewijnse. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg deel B

 • 1 inleiding in de JGZ

 • Hoe wordt het meten van de hoofdomtrek gedaan?
  Dit wordt over de achterhoofdsknobbel boven de oren en boven de ogen over de meest uitstekende delen van het voorhoofd gelegd, zodat de grootste omtrek van het hoofd gemeten wordt.
 • Wat is het doel van het opmeten van de hoofdomtrek?

  afwijkingen in de groei tijdig op te sporen. Bij afwijkingen kan de hoofdomtrek te snel of te langzaam toenemen.

 • Welke groeidiagrammen bestaan er voor de leeftijd 1-12 jr?
  lengte naar leeftijd en gewicht naar lengte
 • Welke groeidiagrammen bestaan er voor de leeftijd van 0-15 maanden?
  hoofdomtrek naar leeftijd, lengte naar leeftijd en gewicht naar leeftijd.
 • Tot welke leeftijd of tot welk gewicht wordt het gewicht opgemeten op een speciale zuigelingenweegschaal?
  Van 0-15 mnd of tot 12,5 kg
 • Target heigth

  genetische aanleg voor lengtegroei (th). Bij de berekening moet er rekening gehouden worden met dat mannen 13 cm groter zijn dan vrouwen en dan de nieuwe generatie groter is.

 • Hoe gebeurt het meten op een babyplank?

  De ouder houdt het hoofd van de baby vast en drukt dit tegen de meetplank. De specialist stekt het kind zover mogelijk en houd met de linkerarm de benen gestrekt met de rechterarm schuift ze het plankje tegen de voeten van het kind. Nu kan er in mm nauwkeurig de lengte afgelezen worden.

 • De metingen moeten volgend een bepaald standaardproces verricht worden, welke?
  er moeten betrouwbare groeidiagrammen gebruikt worden zodat de gevonden meetwaarden vergeleken kunnen worden met de waarden die gemeten zijn bij kinderen van gelijke leeftijd.
  het nagaan of het kind wel zijn optimale eind lengte zal bereiken.
  het meten en wegen zorgvuldig uit te voeren.
 • Wat is de groei lijn van het kind?

  in een diagram wordt het punt bepaald dat overeenkomt met de leeftijd en de gevonden lengte. Het gevonden punt wordt door een lijn verbonden met het punt van de vorige meting. Deze lijn heet de groeilijn van het kind.

 • Wat kunnen de oorzaken zijn van lengtegroei stoornissen?

  te weinig, te veel of verkeerd bereide voeding. Een infectieziekte. Een darmstoornis. Allergie, hormonale afwijking, enzymstoornis, aangeboren afwijkingen, ernstige verstoring van de ouder-kindrelatie.

 • waarmee wordt de hoofdomtrek gemeten?
  met een smal, soepel, niet rekbaar meetlint
 • Wat is een geboortegezwel?
  een vochtophoping die ontstaat door de druk op het hoofdje tijdens het passeren van het geboortekanaal.
 • naar wat wordt het gewicht bij oudere kinderen genoteerd?
  naar lengte
 • Welke groeidiagrammen bestaan er voor 0-4 jaar?
  lengte naar leeftijd, gewicht naar lengte en hoofdomtrek naar leeftijd.
 • Gewicht hangt samen met?
  Lengte
 • Waarvan maakt de JGZ gebruik bij overgewicht?

  een overbruggingsplan overgewicht bij kinderen. Bij de aanpak die hierin wordt beschreven richt men zich op 4 elementen die zeker een rol spelen bij het ontstaan van overgewicht en bovendien ook nog andere gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft.

 • Om de lengte van een kind op de juiste wijze te kunnen bepalen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan, welke?

  • Het kind wordt gemeten zonder schoenen en kousen, staande op de vloer.
  • Hielen, billen, schouders en achterhoofd zijn tegen de muur.
  • Het hoofd moet goed rechtop gehouden worden. Zodat de lijn die loopt van de uitwendige gehooropening naar de onderkant van de oogkas horizontaal loopt. Dit is de Frankfurter vlak.
  • Meetapparaat komt in contact met het hoogste punt van het hoofd.
  • Meetapparaat moet nauwkeurig zijn afgesteld en regelmatig geijkt worden.
  • Het aflezen gebeurt in mm nauwkeurig.
 • Bij baby's wordt het gewicht naar .. genoteerd?
  leeftijd
 • Wat is een belangrijk aspect binnen het monitoren en signaleren?
  het meten van bepaalde lichaamskenmerken van het kind
 • Wat is het doel van het opmeten van de lengte?
  afwijkende lengtegroei tijdig op te sporen
 • Wat zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheidstoestand van het individu en de populatie?
  Lengte en lengtegroei
 • Tot welke leeftijd in maanden wordt de lengte gemeten op een babyplank?
  tot 18 maanden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn jeugdpuistjes?

aandoening van de talgklieren, door genetsiche aanleg en inwerking van androgenen (testosteron); hoewel de lichamelijke klachten

(cystevorming en littekens) voorkomen is psychosociale effect vaak erg groot, zeker in een periode waarin de adolescent nog erg aan het zoeken is naar identiteit; schaamtegevoel en minderwaardigheidsgevoelens kunnen vaak voorkomen.

Wat zijn veelvoorkomende problemen bij adolescenten?
jeugdpuistjes
standsafwijkingen van het wervelkolom
overgewicht
menstruatiepijn

onzekerheid over de lichamelijke groei en rijping

-SOA

-vertraagde puberteit

-gynaecomastie: borstontwikkeling bij jongens, verdwijnt meestal vanzelf na enige tijd, geeft vaak onzekerheid bij de adolescent.

-gender-identiteitsstoornissen

-Morbus Pfeiffer

Wat zijn de belangrijkste aspecten in de adolescentiefase?

id vorming, prestatie, leren omgaan met intimiteit, ontwikkelen van eigen autonomie en hechting.

Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?

-geslachtshormonen: mannen testosteron, vrouwen oestrogenen en progesteron, menstruele cyclus! en uiteraard verschil in geslachtskenmerken.

-toename van hoeveelheid spierweefsel is bij jongens groter dan bij meisjes;

-verschil in spierkracht, jongens meer spierweefsel

-jongens 40% meer vetvrije massa dan meisjes

-toename van het totale bloedvolume is bij jongens groter dan bij meisjes.

Wat veranderd er in de lichamelijke groei van de adolescent?

-sterke toename lichaamsgewicht.

-geslachtelijke ontwikkeling: ontwikkeling van de geslachtsklieren en de secundaire geslachtskenmerken.

-toename van de vetvrije massa (spieren en skelet); ontstaan van verschil in hoeveelheid en verdeling van vetweefsel en vetvrije massa tussen jongens en meisjes.

-jongens “baard in de keel” en baardgroei; meisjes “borstontwikkeling”

-vergroting van het uithoudingsvermogen en spierkracht (bij jongens meer dan bij meisjes) door veranderingen in ademhalingssysteem, de bloedsamenstelling en de bloedsomloop en het spierstelsel.

ander woord voor menstruatie
menarche
Wat gebeurt er bij adolescenten in de lengtegroei?
er is een groeispurt
wat is belangrijk voor de omgeving?

ruimte om veilig te spelen, hygiëne, geen rokers, stoken en ventileren voldoende. Voor de school geldt dat alle scholen een gezonde en veilige werkplek moeten zijn.

wat zijn de minimum spreeknormen (volgens Goorhuis-Brouwer) voor 5-jarige:

“goed-gevormde, ook samengestelde zinnen bij een concreet taalgebruik dat door een buitenstaander goed te volgen is."

formeel-operationele fase (11 jaar en ouder)

het kind leert logisch en abstract denken. Adolescenten krijgen belangstelling voor sociale en morele vraagstukken.