Summary Nederlands woordenschat

-
314 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Nederlands woordenschat

 • 1 WOORDEN

 • Gedisciplineerd
  Volgens een strak (tijd)schema werkend
 • Energiek
  Vol energie
 • Assertief
  Zelfverzekend
 • Representatief
  Geschikt om (een bedrijf, instelling) te vertegenwoordigen
 • Initiatiefrijk
  Iets (nieuws) willen ondernemen
 • Emotioneel stabiel
  Evenwichtig in het omgaan met gevoelens
 • Communicatief
  Makkelijk met anderen pratend
 • Ambitieus
  Eerzuchtig
 • Innovatief
  Vernieuwend
 • Sociaal voelend
  Begrip en gevoel hebben voor medemensen
 • Creatief
  In staat zelf iets te maken of te bedenken
 • Abstract denkend
  Kunnen denken zonder naar de waarheid te kijken
 • Responsabel
  Verantwoordelijk
 • Accuraat
  Nauwkeurig
 • Coöperatief
  Op samenwerking gericht
 • Flexibel
  Zich gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe situatie
 • 1.2 opdracht 2

 • Marketeer
  Iemand die zich binnen een bedrijf bezighoudt met marketing (marktanalyse)
 • Systeembeheerder
  Iemand die zorgt voor het beheer van een computersysteem tijdens de dagelijkse werkzaamheden
 • Statisticus
  Iemand die inzicht probeert te verkrijgen in maatschappelijke of economische verschijnselen door gebruik te maken van cijfermateriaal
 • Scenarioschrijver
  Schrijver van een draaiboek (schema van een tekst met aanwijzingen voor toneelstuk of film)
 • Redacteur
  Iemand die teksten of berichten verzamelt en bewerkt voor publicatie
 • Taxateur
  Iemand die de waarde van goederen vaststelt
 • Publicist
  Iemand die stukken schrijft over actuele onderwerpen
 • Laborant
  Iemand die in een laboratorium werkt
 • Interim-manager
  Iemand die de tijdelijke functie van de directeur vervult
 • Griffier
  Secretaris bij bepaalde colleges, zoals de Tweede Kamer
 • Accountant
  Iemand die boekhoudingen en administraties van bedrijven en instellingen inricht, bijhoudt en controleert
 • Ergotherapeut
  Geneeskundige die door spel, arbeid en oefening bepaalde spierfuncties activeert
 • Artdirector
  Grafisch (kunstzinnig) vormgever bij een reclamebedrijf
 • Consulent
  Deskundige die op een bepaald gebied raad geeft, bijvoorbeeld op het gebied van de organisatie of de financiën
 • Decorateur
  Iemand die versieringen voor toneel, etalages enzovoort ontwerpt
 • Anesthesist
  Specialist die Patienten vor een operatie onder narcose (verdoving) brengt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Willens en wetens
Opzettelijk en bewust
Zonder voorbehoud
In alle gevallen; zonder uitzondering
Zijn vingers branden
De nare gevolgen ondervinden (van een ondoordachte handelwijze)
Soelaas bieden
Uitkomst bieden; helpen
Met iets te kampen hebben
Ergens last of tegenstand van ondervinden
Gemoeid zijn
Samengaan
(je kop) boven het maaiveld uitsteken
Betere prestaties leveren dan de massa
Inbreuk maken op
Schenden
In de ban raken
Gegrepen worden door; laaiend enthousiast zijn over
Iets voor zijn rekening nemen
Voor iets de verantwoording nemen