Summary Neuro anatomie en fysiologie

-
359 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Neuro anatomie en fysiologie

 • 1 Hoorcollege 1

 • Uit welke onderdelen bestaat de visuele weg?
  De retina, optische zenuw, optische chiasma, de laterale geniculate nucleus, optische 'radation' en de primaire visuele cortex
 • Zijn de sensorisch/sensibele banen dalend of stijgend? En de motorische banen?
  De sensorische banen: stijgend -> begint met spino-

  De motorische banen: dalend -> eindigt met spinalis, de axonen beginnen dus in de hersenen en eindigen in het ruggenmerg.
 • Bij de sympatische zenuwstelsel: de meeste organen zijn verbonden door ganglionaire neuronen en bij de ruggenmergzenuwen.

  Bij het parasympatisch zenuwstelsel: de meeste organen zijn verbonden door pre-ganglionaire neuronen en zitten alleen bij het ruggenmerg.
 • Van welke hersenzenuw wordt de sensorische informatie niet naar de thalamus gestuurd voordat die bij de hersenschors aankomt?
  De n. I de olfactorius
 • De geniculatum lateralis zorgt ervoor dat alleen de belangrijke visuele informatie naar de schors wordt gestuurd. Deze bestaat uit verschillende lagen, wat doen die verschillende lagen?
  Laag 1, 4 en 6 ontvangen de vezels van de contralaterale nasale retina.

  Laag 2, 3 en 5 ontvangen de vezels van de ipsilaterale temporale retina.
 • Wat zijn de 12 hersenzenuwen?
  N. I -> olfactorius
  N. II -> opticus
  N. III -> oculomotorius
  N. IV -> Trochlearis
  N. V -> Trigeminus
  N. VI -> Abducens
  N. VII -> Facialis   
  N. VIII -> Vestibulocochlearis
  N. IX -> Glossopharyngeus
  N. X -> Vagus
  N. XI -> Accessorius
  N. XII -> Hypoglossus
 • Zijn de hersenzenuwen sensorisch of motorisch?
  N. I -> Olfactorius -> Sensorisch (speciaal)
  N. II -> Opticus -> Sensorisch (speciaal) 
  N. III -> Oculomotorius -> Motorisch (klein deel sensorisch)
  N. IV -> Trochlearis -> Motorisch
  N. V -> Trigeminus -> Sensorisch (klein deel motorisch)
  N. VI -> Abducens -> Motorisch
  N. VII -> Facialis -> Sensorisch en motorisch (parasympatisch)
  N. VIII -> Vestibolocochlearis -> sensorisch (speciaal)
  N. IX -> Glossopharyngeus -> Motorisch en sensorisch
  N. X -> Vagus -> Sensorisch en motorisch
  N. XI -> Accessorius -> Motorisch
  N. XII -> Hypoglossus -> Motorisch
 • Wat is een inernucleaire oftalmoplegie (INO)?
  Dit is een zwakte of een verlamming van de horizontale oogbewegingen. Die oogbewegingen worden aangestuurd door de n. Oculomotorius en de n. Abducens. Die kernen zijn verbonden door de fasciculus longitudinalis medialis (FLM), die maken de versies mogelijk (geconjugeerde horizontale oogbewegingen).
 • ?/16 hersengebieden: Uit welke onderdelen bestaat de hersenstam? Welke zenuwen ontspringen vanuit die gebieden?
  De hersenstam bestaat uit de pons, medulla oblongata en het mesencephalon.

  Het mesencephalon: n. III en de N.IV
  De pons: N.V, N. VI, N. VII en N. VIII
  De medulla oblongata: N. IX, N. X, N. XI en N. XII
 • Wat is de functie van de hersenstam?
  Dit is de verbinding van de grote hersenen, kleine hersenen en het ruggenmerg.
 • Welke zenuwen ontspringen niet uit de hersenstam maar vanuit de hersenen?
  De N. I, N. II  en de N. III
 • Wat is de functie van de medulla oblongata (onderdeel van de hersenstam)
  Dit is het overgangsgebied van het ruggenmerg naar de hersenen, de kernen van de medulla oblongata zijn betrokken bij het regelen van:
  - Ademhaling
  - Hartslag
  - Slikken
  - Vasoconstrictie (bloeddruk)
  - Waken/slapen
  - Andere vitale functies
 • De sensorische banen en motorische zenuwbanen van de armen en benen kruisen in de medulla oblongata, hoe heet het gebied waar dat gebeurd?
  Deze kruisen in het tractus corticospinalis/decussatio. Dus de linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor de binnenkomst van de informatie en de aansturing van het rechterdeel van het lichaam.
 • In de medulla oblongata ontspringt de belangrijkste parasympatische zenuw van het autonome zenuwstelsel, welke hersenzenuw is dit?
  De n. Vagus (n. X)
 • De hersenstam: met bovenin het mesencephalon, middenin de pons en daaronder de medulla oblongata.
 • De medulla oblongata/verlengde merg, een onderdeel van de hersenstam
 • Wat is de functie van de pons? Waarvoor is het voorste gedeelte belangrijk? En het achterste gedeelte?
  Deze houden de kleine hersenen (Cerebellum) vast en verzorgt dus het contact tussen de grote en de kleine hersenen. De pons zorgt ook dat de prikkels van het evenwichts- en gehoororgaan worden doorgegeven aan de kleine hersenen. 

  Voorste gedeelte van de pons: verstuurt de sensorische informatie van de bewegingen naar de grote hersenen.

  Achterste gedeelte van de pons: helpt bij de ademhaling, smaak en slaap.
 • Welke hersenzenuw ontspringt uit de pons die verantwoordelijk is voor de zintuigelijke waarneming? Is dit een sensorische of motorische zenuw?
  Dit is een sensorische zenuw, en het gaat over de n. Trigeminus.
 • Welke zenuw is aangedaan als er sprake is van een Bell's palsy?
  De n. Facialis (N. XII)
 • Dit is de pons (onderdeel van de hersenstam)
 • De nervus facialis (N. XII), met de innervatie van de bovenste en onderste tak.
 • Wat gebeurt er allemaal als je naar links wilt kijken?
  Het hoofd beweegt naar rechts toe, de beweging wordt waargenomen in de vestibulaire kernen, dan wordt het signaal doorgestuurd naar de n. Abducens (laterale oogspieren) tegelijkertijd wordt er nog een signaal gestuurd via de FLM naar de n. Oculomotorius (mediale oogspieren). De ogen bewegen dan naar links
 • Wat is de functie van het mesencephalon?
  De visuele en auditieve reflexen, pupilverwijding en het gehoor regelen.
 • De n. Trochlearis ontstpringt vanuit de mesencephalon. Waarvoor is de n. Trochlearis belangrijk?
  Voor de kantelbewegingen van het oog.
 • De mesencephalon/middenhersenen is een onderdeel van de hersenstam
 • De mesencephalon schematisch weergegeven met de nucleus van de verschillende zenuwen.
 • De vierheuvelplaat/tectum is een onderdeel van het mesencephalon. Waaruit bestaat het tectum? Wat is de functie?
  De vierheuvelplaat bestaat uit 4 uitstulpingen: 2 colliculi superiors en 2 colliculie inferior.

  Colliculi superior: deze hebben een verbinding met de ganglioncellen uit de retina. Hier vindt bewerkte visuele informatie plaats -> door het pulvinar en de gebieden in de hersenstam die de oogspieren aansturen.

  Colliculi inferior: deze is verantwoordelijk voor de doorschakeling van auditieve informatie. 

  Pulvinar: zorgt voor de integratie van de zintuigelijke informatie.
 • Welke gebieden in de hersenen hebben te maken met het zicht? Wat doen die gebieden?
  - De retina: zorgt ervoor dat de fotonen worden omgezet in actiepotentialen.

  - De colliculi superiores: een integratie gebied, dit ontvangt informatie van bijv. De retina en het frontale oogveld. Dit zorgt voor (onbewust) reflexmatige  oriëntatiebewegingen van het oog en het hoofd.

  - Het pulvinar: dit is waarschijnlijk betrokken bij het onbewust scannen en volgen van de bewegingen (en selectieve aandacht)

  - De visuele cortex: betrokken bij de verwerking van de visuele stimuli.
 • Wat is de functie van het cerebellum (kleine hersenen)? Wat is een belangrijk kenmerk van het cerebellum?
  Zorgt voor:
  - Coördinatie
  - Perfectioneren van bewegingen
  - Houding
  - Balans/evenwicht
  - IJken
  - Leren
  - Cognitie
  - Emotie
  - Gedrag

  Het cerebellum is ipsilateraal!!
 • Kunnen de spieren zonder het cerebellum nog samentrekken?
  Ja zonder het cerebellum kunnen spieren nog steeds samentrekken.
 • Hoe heet het als het cerebellum is beschadigd?
  Een cerebellaire laesie.
 • Wat betekent een ipsilaterale ataxie?
  Een onregelmatige en onhandige beweging van de ledematen en de romp
 • Wat betekent een dysarthrie?
  Een verworven spraakstoornis als gevolg van hersenletsel
 • Wat betekent een gaze evoked nystagmus?
  Een blikrichting nystagmus
 • De vierheuvelplaat/tectum
 • Het cerebellum (kleine hersenen)
 • Uit welke kernen bestaat het diencephalon?
  De thalamus, hypothalamus, neurohypofyse en de epifyse/pijnappelklier
 • Wat is de functie van de thalamus?
  Dit is een belangrijk schakelstation tussen het ruggenmerg en de grote hersenen. Dit filtert de zintuigelijke prikkels (behalve reuk en evenwicht) en zorgt er dus voor dat niet alle prikkels de grote hersenen bereiken.
 • Wat is de functie van de hypothalamus?
  Dit is een belangrijk schakelstation tussen het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Dit is verbonden met de hypofyse en stuurt deze ook aan
 • Wat is de functie van de neurohypofyse?
  Dit is een klier die hormonen aanmaakt, en die hormonen remmen of stimuleren hormonale klieren.
 • Wat is de functie van de epifyse?
  Dit is een endocriene klier in de hersenen, dit produceert een hormoon: melatonine.
 • De diencephalon (plek waar de ogen ontstaan)
 • Van welke plek in de hersenen is het corpus geniculatum lateralis een onderdeel?
  Van de thalamus, in de thalamus is dus sprake van afferente informatie.
 • In de thalamus komt de afferente informatie terecht, van welke plekken komt die informatie?
  - Hersenzenuwen
  - Formatio reticulairs
  - Cerebellum
  - Ruggenmerg
  - Basale kernen
  - Limbisch systeem
 • De thalamus
 • Wat is de functie van de basale kernen? Waar zitten ze?
  De basale kernen zitten om de thalamus heen en staan met elkaar in verbinding. Dit is betrokken bij:
  - Controleren van bewegingen
  - Motivatie/beloning
 • Welke ziekte kan je krijgen als er iets mis is met de basale kernen? Waarom?
  Dan kun je de ziekte van Parkinson krijgen, omdat de basale kernen de controle van de bewegingen uitvoert.
 • Hoe heten de basale kernen?
  Nucleus caudatus, globus pallidus, putamen, substantia nigra
 • De basale kernen
 • Wat is de functie van het cerebrum?
  Het verwerken van de impulsen die afkomstig zijn van de sensorische zenuwcellen, en ze reguleren de vrijwillige beweging. 
  - Cognitieve processen
  - Emotionele processen
  - Logisch redeneren
  - Planning
  - Geheugen
  - Emotie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Lymfocyten zitten in de lymfeknopen, pas nadat een lymfocyt een pathogeen heeft aangeraakt kan de aanval worden ingezet. Maar hoe weet de lymfocyt dat er een pathogeen is? Hoe werkt dat?
Door antigeen presenterende cellen. De macrofaag gaat opzoek naar dode cellen en ruimt ze op. Dan gaat de macrofaag naar de lymfeknoop waar de macrofaag ze verwerkt (fagocytose) en stopt het in een MHC II complex voor verwerkte bacteriën dat laat die zien aan de T helper cellen die bepalen of de aanval wordt ingezet.
Hoe herkent het immuunsysteem de ziekteverwekker?
Een macrofaag gaat opzoek naar een bacterie en zoekt de pathogene indringer tussen de lichaamscellen. Een pathogeen wordt herkend aan antigene determinanten.
Wat is de intrinsieke keten van de coagulatiefase?
Versterking van de extrinsieke keten
Bloedplaatjes geven de stoffen af
Binding aan collageengvezels buiten de bloedvaten
Werkt samen met calcium en andere factoren naar factor X
Bij hemostase ontstaat er bloedstolling. Wat is het verloop van de bloedstolling?
De trombocyten kleven vast aan het collageen wat is vrij gekomen na een wond. De trombocyten kunnen namelijk niet aan bloedvaatjes vast kleven door endotheelcellen. Als ze aan het collageen zijn vast gaan kleven is er fase 3 de coagulatiefase. Dat kun je onderverdelen in 2 delen (intrinsieke keten en extrinsieke keten)
Wat is de extrinsieke keten van de coagulatiefase?
Dit gaat snel
Weefselfactoren uit kapotte cellen starten de stolling
Wanneer er meer cellen kapot zijn is er een snellere stolling
Weefselfactoren werken samen met calcium en andere factoren naar factor X
Wat betekent hemostase?
Als de fysieke barrière kapot gaat
Wat doet specifieke immuniteit?
Wanneer je een besmetting overleeft ben je meestal immuun daarna. Het bestaat uit de volgende 2 delen:
- Humorale afweer door B-lymfocyten
- Cellulaire afweer door T-lymfocyten

Witte bloedcellen
Wat doet het specifieke immuniteit?
Het houdt ziekteverwekkers buiten het lichaam en zorgt ervoor dat er niks langs de epitheel barrière van de huid komt, door middel van:
- Natural killer cellen (NK cellen)
- Neutrofielen
- Fagocyten
- Dendritische cellen
- Complement
Het bestaat uit de volgende onderdelen:
- Buitenkant van het lichaam
- Verschillende witte bloedcellen
- Speciale eiwitten die bacteriën doden
- Ontstekingsreactie
Uit welke 2 delen is het immuunsysteem opgebouwd?
Niet specifieke immuniteit en specifieke immuniteit
Welke factoren bepalen de arteriële bloeddruk?
Weerstand, viscositeit, lengte bloedvat en de diameter van het bloedvat