Summary Neuro het zenuwstelsel en de relatie tussen hersenen en gedrag

-
ISBN-10 946337082X ISBN-13 9789463370820
640 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Neuro het zenuwstelsel en de relatie tussen hersenen en gedrag". The author(s) of the book is/are Rudi D' Hooge. The ISBN of the book is 9789463370820 or 946337082X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Neuro het zenuwstelsel en de relatie tussen hersenen en gedrag

 • 1.1 Cellen, weefsels en organen

 • Waarover spreken we in anatomie?
  Orgaanstelsels - organen die functioneel samenwerken

  Organen - onderdelen van lichaam met specifieke functie, opgebouwd uit verschillende weefseltypes

  Weefsel - verzameling van gespecialiseerde cellen die gemeenschappelijke functie vervullen. Ze bestaan uit: cellen, intercellulaire substantie en weefselvocht
 • Hoe wordt opbouw van weefsels bekeken?
  In histologie (weefselleer)
 • Wat is fysiologie?
  Studie van levensprocessen die zich afspelen in levende wezens.
 • Wat is belangrijkste verschil tussen anatomie en histologie vs. fysiologie?
  Anatomie en histologie - kijken naar structuur
  Fysiologie - kijken naar functie
 • 1.2 Delen van het zenuwstelsel

 • Hoe is menselijke zenuwstelsel onderverdeel? (Twee grootste delen)
  Centrale zenuwstelsel (CZS)
  Perifeer zenuwstelsel (PZS)
 • Centrale zenuwstelsel (Wat is het en welke soort van stroom ontvangt)
  Hersenen, ruggenmerg
  Ontvangt continue stroom van informatie die van externe en interne oorsprong is
 • Perifere zenuwstelsel (Wat is het, welke 2 delen heeft PZS en wat zijn functies van die 2 delen)
  Alle neuronen of zenuwuitlopers buiten de hersenen of ruggenmerg

  Somatische deel - prikkels naar en van CZS

  Autonome deel - neurale connecties met klieren en gladde spieren van inwendige organen
 • Afferente zenuwen (aanvoerende) van PZS
  PZS verbindt zintuigcellen in verschillende organen met CZS

  Sensorisch
 • Efferente zenuwen (wegvoerende) van PZS
  Sturen prikkels van CZS naar de rest van het lichaam (spieren)

  Motorisch
 • Wat zijn craniale zenuwen, hoeveel zijn er en van welke aard?
  Hersenzenuwen
  12
  Gemengd, motorisch of sensorisch
 • Wat zijn spinale zenuwen, hoeveel zijn er en van welke aard?
  Ruggenmergzenuwen
  31
  Steeds gemengd
 • 1.3 Het zenuwstelsel in beeld

 • Rostraal
  In de richting van de neus
 • Caudaal
  In de richting van de voeten
 • Ventraal
  Anterieur
  Aan de voorzijde van het lichaam
 • Dorsaal
  Posterieur

  Aan de achterzijde van het lichaam
 • Lateraal
  Aan de zijkant
 • Coronaal vlak, horizontaal vlak en Sagittaal vlak
  Kijk afbeelding
 • 1.4 Verschillende delen van centrale zenuwstelsel

 • Hersenen van een volwassene (kg, %, hoeveel zenuwcellen)
  Ongeveer 1.5 kg (2% van het totale lichaamsgewicht)

  100 miljard zenuwcellen
 • Waardoor zijn hersenen beschermd?
  Hersenvliezen en het bot van de schedel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Fovea centralis
Provides the clearest vision
Lange systeem + 2 banen
Cellichamen in hersenstam
Uitlopers in verder gelegen delen van hersenen

Nigrostriatale baan - vanuit substantia nigra naar stratium
Mesocorticale/mesolimbische baan - van VTA, over cerebrale cortex, limbisch systeem en enkele lagergelegen gebieden
Receptoeren van catecholamines
Verschillende metabotrope receptoren
D1-receptoren - stimuleren adenylaaxtcyclase (AC)
D2-receptoren - inhiberen enzym die instaat voor productie van cAMP
Dopamine --> Noradrenaline (door welke enzym omgezet?)
Dopamine b-hydroxylase
Glutamaat (wat is het, waardoor getransporteerd en waardoor terug opgenomen?)
Exciterende aminozuur
In 90% van synapsen van CZS gebruikt
Speelt rol in alle functies van CZS

In vesikels getransporteerd door vGluT (vestibulaire glutamaat-transporter)
Transmembraine eiwit EAAT (excitatoire aminozuurtransporter) zorgt voor heropname van glutamaat in gliacellen en neuronen
Elektrische synapsen (tussen welke 2 neuronen)?
Komen op zeldzame plaatsen in CZS
Elektrische synapsen bestaan ook tussen neuronen en gliale cellen

Er is continuïteit tussen cytoplasma van de 2 cellen - geen afzonderlijke eenheden en synaptische spleet
Waardoor wordt acetylcholine geïnactiveerd?
Door enzym acetylcholinesterase (AChE)
Rol van cholinerge systeem
Aandachtsprocessen
Opwekken van waakresponse (arousal)
Geheugen

Betrokken bij ziekten zoals Myasthenia Gravis en Alzheimer
Voorbeelden van GABA-agonisten
Slaapinducerende of anxiolytische werking
Barbituraten, benzodiazepines
Voordelen van elektrische synapsen
Impulstransmissie is sneller (directe ionenstroom)
Groep van cellen verbinden en ze synchroon laten reageren
Chemische stoffen snel en bidirectioneel uit te wisselen