Summary Neurologie

-
155 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Neurologie". The author(s) of the book is/are Ziektebeelden. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Neurologie

 • 2.1 Neurotransmitters

 • Hoe worden neurotransmitters ingedeeld?
  Afhankelijk van het type receptor waarop ze aangrijpen
 • Wat zijn inotrope neurotransmitters?
  Neurotransmitters die werken door aangrijping op ionkanalen (zoals adrenaline)
 • Metabotrope neurotransmitters
  - adrenaline
  - dopamine
  -histamine
 • Wat is acetylcholine voor een neurotransmitter?
  - metabotroop: door muscarine cholinerge receptoren
  - inotroop: nicotine cholinerge receptoren

  BEIDE! 
 • Inotrope neurotransmitters ( aangrijpen op ionkanalen)
  - glutamaat
  - GAMMA aminobutyric acid (GABA)
  - AMPA (a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)
  - Glycine


 • Zowel inotroop als metabotroop
  - acetylcholine
  - 5-hydroxytryptamine (serotonine: 5 HT)
 • 2.2 Fysiologie

 • Wat gebeurt er als een actiepotentiaal een presynaptisch membraan depolariseert?
  Openen geladen calciumkanalen --> influx van calcium in de intracellulaire ruimte  --> ionisch/moleculaire events --> neurotransmitters in synaps --> binden postsynaptische receptoren
 • 2.3 Neuronale synaps

 • Wat is de volgorde van een synaptische neurotransmitter release?
  1. actie potentiaal via axon
  2. depolarisatie van het presynaptisch membraan
  3. openen van de geladen calciumkanalen
  4. influx van calcium ionen--> binden vAMPS (vesicle associated membrane proteins) --> conformationele verandering
  5. Neurotransmitter vesicel fuseert met presynaptisch membraan --> fusion pore
  6. Neurotransmitter wordt gereleased in de synaps spleet , om op doelreceptoren aan te grijpen op de postsynaptische cel.
 • Waar zijn geladen calciumkanalen verantwoordelijk voor?
  Voor het vrijkomen van neurotransmitters in de synapsplaat.
  De calciumkanalen zijn gelegen in het presynaps membraan
 • 3.1 Belangrijke zenuwbanen

 • Nervus tibialis 
  Van n. ischiadicus, daalt af via politeale fossa door het posterieure compartiment van het been -> verdelen in laterale en mediale plantaire zenuwen. 
  Innerveren: achterste beenspieren en knie

  Uitval: Calcaneovalgus deformiteit van de voet. niet inverteren voet, verlies van gevoel over voetzool.
 • Nervus ischiadicus (nervus sciatic)
  Stam af van plexus sacralis en enters de gluteale regio -> descenderen via posterieure aspect van de dij. De n. ischiadicus verdeelt zich in:
  - n. tibialis
  - n. peroneus communis
  Voorzien van:
  - hamstrings
  - heup en knie
 • N. peroneus communis
  Komt van n. ischiadicus en splitst in een oppervlakkige en een diepe peroneus profundus.
  Meest aangedane zenuw: loopt rond het fibula kopje, wat aangedaan kan worden bij fibula fracturen
 • 4 Migraine

 • Wat is de beste profylactische medicatie voor migraine?
  Een betablokker
 • Behandeling acute migraine?
  Sumatriptan 
 • 1e lijns profylaxe voor migraine: welke medicijnen?
  - beta blokkers zonder partiale agonisme als er geen contraindicaties bestaan
  - amitryptyline als er comorbiditeit is van een spanningshoofdpijn, verstoorde slaap en depressie


 • 2e lijns profylaxe voor mirgraine
  - sodium valproaat
  - topiramaat
 • Derde lijns profylaxe voor migraine
  - gabapentine
  - methysergide
  - pizotifen
  - verapamil
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.