Summary Neuroscience

-
ISBN-10 0878939679 ISBN-13 9780878939671
707 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Neuroscience ". The author(s) of the book is/are Augustine. The ISBN of the book is 9780878939671 or 0878939679. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Neuroscience

 • 1 Studying the nervouws system

 • Wat is de functie van een zenuwcel?
  Elektrische signalen over grote afstand vervoeren.
 • Wat doen gliacellen?
  Ondersteunen ipv elektriciteit opwekken, en zijn erg belangrijk bij het repareren bij beschadigd zenuwstelsel en werken in sommige delen van het brein als stamcellen waarbij hergroei van neuronen mogelijk is. Voorkomt ook wildgroei bij ongecontrolereerde hergroei.
 • Wat voor vertakkingen hebben neuronen?
  Axonen 
  Dendrieten
 • Waarvoor dienen dendrieten en axonen?
  Dendrieten zijn de boomtak achtige uitlopers van een neuron en zijn het primaire doel voor synaptische input van axonen van andere neuronen.
 • Wat zijn convergentie en divergentie?
  De mate van convergentie wordt bepaald door het aantal inputs op een enkele neuron.
  De mate van divergentie wordt wordt bepaald door het aantal targets van een enkele neuron.
 • Er is geen fysiek contact tussen zenuwen maar er wordt gecommuniceerd door middel van secretie van moleculen in de synaptische spleet. De synaptische inputs door elke cel kan varieren van 1 tot ongeveer 100.000
 • Wat is het verschil in lengte van axonen tussen interneuronen en projectieneuronen?
  Interneuronen hebben korte axonen
  Projectieneuronen hebben lange neuronen(bv naar ledematen)
 • Hoeveel gliacellen zitten er ongeveer in de hersenen?
  3 keer zoveel als neuronen.
 • Wat zijn er voor soorten gliacellen?
  Astrocyten(CZS)
  Oligodendrocyten(CZS)-> myelinisatie van sommige axonen
  Microglial cells->ruimen cellulair afval op
 • Wat doen gliastamcellen?
  Zijn de voorlopers voor gliacellen en soms, neuronen.
 • Neuronen werken nooit alleen maar zijn onderdeel van een neuraal circuit
 • Wat zijn afferente neuronen en efferente neuronen?
  Afferent->Zenuwcel die informatie van periferie naar hersenen overdragen
  Efferent->Zenuwcel die informatie van hersenen naar periferie overdragen
 • Waaruit bestaat het CZS?
  Hersenen en ruggegraat.
 • Wat zijn twee methodes voor beter begrijpen van het zenuwstelsel?
  Functionele en structurele analyse
 • Wat is een ct scan?
  Computertomografie, met behulp van rontgen straling, door vanuit vele hoekjes te te meten, krijg je dunne plakjes. Hieruit wordt een 3d opbouwgemaakt. Goed onderscheiden witte en grijze stof en andere hersenstructuren.
 • Wat is MRI?
  Magnetic resonance imaging,de kernen van sommige atomen werken als draaiende magneten. Als je deze in een sterk magnetisch veld plaatst en meet hoeveel straling van verschillende golflengten terugkomt van draaiende atomen kan je zien hoeveel waterstofkernen er zitten. Omdat allerlei soorten weefsel verschillende waterstofdichtheden hebben kunnen dan details worden waargenomen. Voor visualisatie worden meestal een aantal plakjes gepresenteerd. zodat je van verschillende vlakken kan kijken.
 • Wat is funtional brain imaging?
  Is gebaseerd op het onderzoeken van veranderingen van bloedstroom in de hersenen. Dit omdat actieve neruonen in de hersenen meer metabolisme en  zo meer bloedtoevoer nodig hebben. Er zijn hiervan 3 soorten:

  PET
  SPECT
  fMRI
 • Wat is een PET scan?
  Positronn emssion tomography, Kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten die zich naar een plaats in hersenen verplaatst waar veel metabolisme plaatsvindt. Deze zend fotonen die via scan kunnen worden waargenomen.
 • Wat is een SPECT scan?
  Single photon emission computed tomography, een 3d diagnostische techniek waarbij gebruikt wordt gemaakt van radioactief gelabelde stoffen. Door een stof te kiezen die zich selectief in bepaalde weefsel of organen ophoopt. Zo kan een afbeelding verkregen worden van verdeling radioactief isopoop in lichaam.
 • Wat is fMRI?
  Speciale mri techniek, waarbij activiteit van hersenen zichtbaar wordt in 3d. fMRI meet als het ware het verschil tussen het zuurstof rijke en zuurstof arme hemoglobine.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de algemene functie van de basale ganglia?
Preventie van upper motor neurons om niet gewilde bewegingen uit te voeren en voorbereiden van de motor circuits voor de initiatie van bewegingen
Wat gebeurt er als de spinal cord van een dier wordt verwijderd?
Het dier kan door middel van lokale circuits onvrijwillig, maar hoog gecoördineerde bewegingen uitvoeren om te lopen.
off center ganglioncellen
licht in het midden --> ipsp
licht rond het midden --> epsp
(goed bij veel achtergrond licht)
on center ganglioncellen
licht in het midden --> epsp
licht rond het midden --> ipsp
(goed bij weinig achtergrond licht)
reffered pain
pijn aan organen maar voelt als huidpijn
epikritische sensibiliteit
fijne tast en vibratie --> kruist bovenaan pas en loopt ipilateraal door ruggenmerg
vitale sensibiliteit
grove tast, jeuk, temperatuur en pijn --> kruist voordat ruggenmerg in gaat en loopt contralateraal naar boven
Brodmanns area
1 en 3b = stimuli uit de huid
3a = propricepsis
2 = druk (tactiel en propricepsis) voelt in 3D
Eerste en tweede orde neuronen --> propriocepsis
1ste = vanaf lage afferenten naar Clarks nucleus
2de = van Clarks nucleus naar cerebellum
Eerste, tweede en derde orde neuronen --> tast info
info vanaf het lichaam
1ste = neuronen in de dorsale colum richting medulla
2de = van medulla naar thalamus
3de = van thalamus naar somatomotorische cortex (vanaf capsula interna naar gyrus postcentralis)