Summary Newton : natuurkunde voor de bovenbouw.

-
ISBN-10 900631286X ISBN-13 9789006312867
730 Flashcards & Notes
72 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Newton : natuurkunde voor de bovenbouw.". The author(s) of the book is/are Mark Dirken Jan Flokstra, Aart Groenewold Jaap Wolters. The ISBN of the book is 9789006312867 or 900631286X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Newton : natuurkunde voor de bovenbouw.

 • 1 elektriciteit

 • Wat is de eenheid van vermogen?

  Watt

 • E = P x t
  J = W x s
  kWh = kW x h
 • I = q / t
  A = C / s
 • Wat is de eenheid van vermogen? wd
  Watt s dfsdfg
 • Wat is de eenheid van stroomsterkte?

  Ampère

 • I = Q / t
  A = C / s
 • E = U x q
  J = V x C
 • Wat is de eenheid van spanning?

  Volt

 • E = U x Q
  J = V x C
 • E = U x I x t
  J = V x A x s
 • P = U x I
  W = V x A
 • R = U / I
  ohm = V / A
 • G = 1 / R
  S = 1 / ohm
 • G = I / U
  S = A / V
 • R = p x l/A
  ohm = ohm.m x m/m2
 • 1.1 introductie

 • welke soorten elektrische ladingen zijn er?

  positieve en negatieve ladig

 • Welke soorten elektrische lading bestaan er?

  Positieve lading en negatieve lading

 • De eenheid van spanning is de volt (V).
 • wat gebeurd er als er 2 voorwerpen zijn met dezelfde soort lading?

  die stoten elkaar af

   

 • Twee voorwerpen met dezelfde lading stoten elkaar af en twee voorwerpen met verschillende ladingen trekken elkaar aan.
 • wat gebeurt er als er 2 voorwerpen zijn met een anders soort lading?

  die trekken elkaar aan

   

 • Wat gebeurt er als voorwerpen geladen zijn?

  Als voorwerpen wel geladen zijn, oefenen ze een kracht op elkaar uit. Die kracht kun je voelen of zien.

 • hoe heet het als er een voorwerp is met evenveel negatieve en evenveel positieve elektronen?

  die is dan neutraal

   

 • Wat zijn geleiders?

  Geleiders zijn materialen die elektrische stroom doorlaten.

 • wat loopt er van de ene pool naar de andere pool in een gesloten stroomkring?

  stroom

 • Wat zijn isolatoren?

  Isolatoren zijn materialen die geen elektrische stroom doorlaten.

 • waardoor wordt stroom in beweging gezet?

  door spanning

 • Hoe werkt geleiding in een metaal?

  In een metalen geleider kunnen alleen elektronen bewegen. De positieve lading zit vast in de kernen van de atomen en de atomen zitten aan elkaar vast. 

 • hoe moet een stroommeter geplaatst worden in een stroomschakeling?

  serie

 • Hoe loopt de stroom in geen gesloten stroomkring?

  In een gesloten stroomkring loopt de elektrische stroom van de ene pool van de spanningsbron door een aangesloten apparaat naar de andere pool van de spanningsbron. De stroom wordt in beweging gezet door de spanning van de spanningsbron, die bij de pluspool elektronen aantrekt en bij de minpool elektronen wegduwt. 

 • hoe moet je een volt/spanningsmeter schakelen in een stroomschakeling?

  parallel

 • Waarom moet de ampère meter in serie geschakeld worden?

  De elektrische stroom moet door de meter heen gaan.

 • De eenheid van stroomsterkte is de ampère . (A)
 • De eenheid van spanning is de volt (V).
 • Hoe moet een voltmeter geschakeld worden?

  Een voltmeter moet parallel worden geschakeld aan het apparaat waarover je de spanning wilt meten.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de eenheid van vermogen? wd
Watt s dfsdfg
Hoe bereken je het rendement?
èta:P nuttig/ P in x 100
of
E nuttig / E in x 100
Wat is de omrekenfactor van joule naar kWh?
3.6*10^6
Kun je zomaar alle krachten bij elkaar optellen?
Nee, je kan alleen de krachten die in dezelfde richting werken bij elkaar optellen.
Wat doet het voorwerp als de nettokracht 0 is?
Het voorwerp staat stil of beweegt met constante snelheid. De krachten zijn dan in evenwicht.
Wat is de nettokracht / resulterende kracht?
De som van alle krachten bij elkaar.
Hoe teken je magnetische veldlijnen?
Magnetische veldlijnen teken je van noord naar zuid. Ze mogen elkaar nooit snijden.
Wat is een elektromagneet?
Een elektromagneet is een stroomdraad die gewikkeld is om een ijzeren kern. De elektrische stroom zorgt voor het magnetisme.
Wat gebeurt er als je een permanente magneet bij een magnetiseerbaar materiaal houdt?
De magneetjes in het magnetiseerbare materiaal die allemaal in verschillende richtingen staan en elkaar opheffen, gaan in dezelfde richting staan als de magneetjes in de permanente magneet. Het magnetiseerbare materiaal wordt ook magnetisch.
Wat zijn de drie magnetiseerbare materialen?
Nikkel, kobalt en ijzer.