Summary Newton : natuurkunde voor de tweede fase.

-
ISBN-10 9006311707 ISBN-13 9789006311709
175 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Newton : natuurkunde voor de tweede fase.". The author(s) of the book is/are Koos Kortland. The ISBN of the book is 9789006311709 or 9006311707. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Newton : natuurkunde voor de tweede fase.

 • 1 9. Elektromotor

 • Henk is frrenk

 • Naar welke pool lopen magnetische veldlijnen?

  De zuidpool

 • Wat is de formule voor de lorentzkracht?

  Fl=NBIl

 • De rechterhandregel wordt altijd uitgevoerd met de rechterhand

 • De formule voor de lorentzkracht is Fl=NBIl

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is magnetisme?

  Het feit dat sommige gesteente een kracht kunnen uitoefenen op andere stukjes van dit materiaal en op ijzeren voorwerpen.

 • Noem 3 verschillende manieren van onderzoeken?
  Theorie, toepassing en experimenteren.
 • Waarom wordt er een magnetisch veld gecreeërd?

  Omdat een magneet geen contact hoeft te maken met het voorwerp om er kracht op uit te oefenen.

 • Noem nog twee andere onderzoeken naast experimenteel onderzoeken
  Literatuuronderzoek en ontwerpen..
 • Wat ondervindt een andere magneet of stuk ijzer in een magnetisch veld?

  Een kracht, de magnetische kracht.

 • Je kan een experimenteel onderzoek doen om verschillende redenen.
  Je kan dat doen om een theorie te bevestigen, te verwerpen, bij te stellen, het effect te optimaliseren of de goede materialen te zoeken
 • Wat is een permanente magneet?

  Een magneet waarvan de magnetische eigenschappen niet veranderen. 

 • Wat is een elektromagneet?

  Een spoel waarin een elektrische stroom loopt. (gaat aan wanneer er stroom is ingeschakeld)

 • wat is en waar zorgt de Lorentzkracht voor? 

  de magnetische kracht die een stroomdraad in een magnetisch veld ondervindt bijvoorbeeld voor het draaien van een elektromotor.

 • Een elektromotor werkt met het verschijnsel elektromagnetisme.

 • 1.1.5 Evenredige verbanden

 • Wat is een kwalitatief verband?
  Dan maak je duidelijk wat er met Y gebeurd als de grootheid X verandert.
 • Wat is een kwantitatief verband?
  Dan zoek je een formule bij een die het verband tussen X en Y weergeeft.
 • Wat is er als je duidelijk maakt wat er met Y gebeurt als X verandert?
  Dat is een kwalitatief verband.
 • Hoe heet het als je een formule zoekt tussen X en Y?
  En kwantitatief verband.
 • Wanneer is iets een recht evenredig verband?
  -Als in de grafiek de lijn door (0,0) gaat.
  -Dat als X 2 keer zo groot word Y ook 2 keer zo groot.

 • Noem de formules voor een recht evenredig verband.
  Y/X=C of Y=C.X

 • Wanneer is iets een lineair verband?
  -Als een lijn gelijkmatig oploopt.
  -Als een lijn wel recht is maar niet door de oorsprong gaat.
 • Noem de formule van een lineair verband en vertel daarbij wat de richtingscoëfficiënt is.
  Y=AX+B A is de coëfficiënt.
 • Recht evenredig verband is dus een speciaal geval van een lineaire formule.
  Dat klopt.
 • Wanneer is iets een omgekeerd evenredig verband?
  - Als de ene grootheid twee keer zo groot word word de andere lijn twee keer zo klein.
 • Noem de twee formules bij een omgekeerd evenredig verband.
 • Noem de twee formules bij een omgekeerd evenredig verband.
  Y.X=C       Y=C/X
 • Wanneer bestaat er tussen twee grootheden een kwadratisch verband?
  -Als de ene grootheid 2 keer zo groot word word de andere 2 keer in het kwadraat zo groot.
  -Als de lijn een stijgende kromme lijn is, een soort van halve parabool.
 • Noem de formule voor een kwadratisch verband.
  Y=C.X² 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.