Summary Nieuw; Minor psychiatrie, medicatie en voeding 2015

-
333 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Waarvan zijn de effecten van LSD afhankelijk? (5)
 • Hoeveelheid gebruik
 • Verwachtingen
 • Persoonlijkheid
 • Stemming
 • Omgeving
Wat brengt LSD teweeg?
Levendige kleuren en visuele vertekeningen
Wat is LSD?
Een synthetisch bewustzijns veranderend middel.
Welke psychoactieve stoffen hebben een soortgelijk effect als lsd?
Marihuana (cannabis) en fencyclidine (PCP)
Wat valt er onder bewustzijn veranderende middelen? (3)
 • Lyserginezuurdiëthylamide (lsd)
 • Psilocybine
 • Mescaline
Hoe wordt hallucinogene middelen ook genoemd?
Psychedilica of hellucinogenen
Wat zijn hallucinogene middelen?
Stoffen die zintuigelijke vertekeningen of hallucinaties teweegbrengen, waaronder belangrijke veranderingen van kleurwaarneming en het gehoor
Wat valt er onder stimulantia? (4)
 • Amfetaminen
 • Ecstasy
 • Cocaïne (crack)
 • Nicotine
Welke medische complicaties zijn er bij cocaïnegebruik? (6)
 • Neusproblemen
 • Longproblemen
 • Ondervoeding
 • Toevallen
 • Seksuele problemen
 • Andere effecten
Wat zijn lichamelijke effecten van cocaïnegebruik? (6)
 • Toegenomen hartslag
 • Verhoogde bloeddruk
 • Stijging lichaamstemperatuur
 • Mogelijk grand mal (epileptische toeval)
 • Ademhalingseffecten
 • Gevaarlijke effecten bij bepaalde bevolkingsgroepen