Summary Nieuw Nederlands 4e editie 4/5 H

-
ISBN-10 9001704387 ISBN-13 9789001704384
381 Flashcards & Notes
348 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands 4e editie 4/5 H ". The author(s) of the book is/are Willem Steenbergen Stijntje de Olde. The ISBN of the book is 9789001704384 or 9001704387. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nieuw Nederlands 4e editie 4/5 H

 • 8.2.1 Opdracht 1

 • nauwelijks
  amper
 • in verband brengen met; door het denken aan het ander
  associëren
 • bang; bevreesd
  beducht
 • zoals blijkt uit
  blijkens
 • heel belangrijk; doorslaggevend
  cruciaal
 • veranderlijk; steeds in beweging; niet statisch
  dynamisch
 • kunstig; kunstzinnig
  esthetisch
 • in duidelijke woorden; uitdrukkelijk; niet impliciet
  expliciet
 • toestaan; dulden
  gedogen
 • rangorde; volgorde van belangrijkheid
  hiërarchie
 • wezenlijk; innerlijk; niet extrinsiek
  intrinsiek
 • met een beetje medelijden
  meewarig
 • aanval
  offensief
 • voor iets anders dan waar het voor bedoeld is
  oneigenlijk
 • uitgaand van de mogelijkheden die er zijn
  pragmatisch
 • absolute noodzaak, zonder welke iets niet bereikt kan worden
  randvoorwaarden
 • iedere keer weer; volgens een vaste gewoonte
  steevast
 • ondanks
  ten spijt
 • aantonen; aan het licht brengen
  uitwijzen
 • vragen omdat het nodig is; eisen
  vergen
 • 8.2.2 Opdracht 2

 • verzameling (oorspronkelijk van wapens), grote hoeveelheid
  arsenaal
 • in het bezit van
  begiftigd
 • daarom; dus
  derhalve
 • voor slechts één uitleg vatbaar
  eenduidig
 • in dezelfde mate; eveneens; ook
  evenzeer
 • zeer sterk; zeer snel stijgend
  exponentiële
 • onophoudelijk en in een vast tempo
  gestaag
 • in het beste (ideale) geval
  idealiter
 • manier om een probleem te benaderen/bekijken
  invalshoek
 • belachelijke voorstelling van iets
  karikatuur
 • in herinnering brengen
  memoreren
 • zoals het lijkt
  ogenschijnlijk
 • uitlopen op iets wat slechter is
  ontaarden
 • maatregel om iets vervelends te voorkomen
  preventie
 • verslag van iets wat je hebt meegemaakt
  relaas
 • onbespreekbaar onderwerp; iets wat niet mag
  taboe
 • ondergang
  teloorgang
 • helemaal gelijk; helemaal hetzelfde
  uniform
 • verslonzing; verrotting; achteruitgang
  verloedering
 • hekel; afschuw; aversie
  weerzin
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

hoe lever je kritiek op een stok achter de deur
door te wijzen op het feit dat de spreker gebruik maakt van chantage of intimidatie
wat is een stok achter de deur?
hier wordt de mening niet ondersteunt door argumenten, maar door te wijzen op de nare gevolgen voor de luisteraar als die de mening niet aanvaard.

er is dus sprake van chantage of intimidatie. Als de in het vooruitzicht gestelde gevolgen maar vervelend genoeg zijn, zal de luisteraar wel akkoord gaan met de spreker
hoe lever kritiek op het voorkomen van een afwijkende mening?
je afvragen of inderdaad dat weet
je afvragen of het echt wel zo natuurlijk is
je afvragen of werkelijk niemand daaraan twijfelt
enz...
wat is het voorkomen van een afwijkende mening?
hierbij ontbreken argumenten.

De mening is zo geformuleerd dat de luisteraar de moed ontnomen wordt er tegenin te gaan.
(soms door te vlijen)

bijvoorbeeld door te zeggen:
 •       intelligentie jongeren als jullie hoef ik niet te vertellen dan...
 • iedere fatsoenlijke Nederlander weet dat...
 • natuurlijk is het zo dat...
 • iedereen weet dat...
 • het valt niet te ontkennen dat...
 • het staat als een paal boven water dat...
 • het is gewoon een feit dat...
hoe lever je kritiek op een overhaaste generalisatie
aangeven dat 1 of enkele gevallen niets zeggen over een hele groep
wat is overhaaste generalisatie
bij een overhaaste generalisatie wordt er op basis van 1 of enkele waarnemingen een conclusie getrokken voor een hele grote groep.
hoe lever je kritiek op een verkeerde vergelijking
kritiek leveren door erop te wijzen dat de gemaakte vergelijking niet klopt, omdat er ook grote verschillen zijn.
wat is een verkeerde vergelijking?
bij deze argumentatie worden twee nogal verschillende zaken als vergelijkbaar voorgesteld.
Daarbij moet je altijd oppassen:
twee zaken kunnen op elkaar lijken, maar ze verschillen natuurlijk ook
hoe geef je kritiek op een onjuist oorzakelijk verband
stel jezelf de 2 volgende vragen:
 1. Leidt deze oorzaak inderdaad tot het genoemde gevolg?
 2. Wordt het gevolg niet ook door iets anders veroorzaakt?
wat is het onjuist oorzakelijk verband
Bij een onjuist oorzakelijk verband wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen twee zaken die op zich misschien wel waar zijn, maar waartussen geen oorzakelijk verband bestaat