Summary Nieuw Nederlands 5e editie 1 HV

-
ISBN-10 9001809987 ISBN-13 9789001809980
282 Flashcards & Notes
217 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands 5e editie 1 HV ". The author(s) of the book is/are Roxy Dammers, Margreet Kooiman. The ISBN of the book is 9789001809980 or 9001809987. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nieuw Nederlands 5e editie 1 HV

 • 1 Vrienden

 • Waar gaat elke tekst over 
  Het onderwerp
 • Wat geeft de persoonsvom aan 
  Het enkelvoud/meervoud 
  En de tijd 
 • Er zijn drie manieren om te bepalen welk werkwoord een persoonsvorm is 

  - maak van de zin een vraag, het werkwoord wat vooraan komt te staan is    de persoonsvorm

  - zet de zin in een andere tijd, maak van de tegenwoordige tijd de verleden tijd of andersom

  -verander het enkelvoud van de zin, maak van het enkelvoud het meervoud of andersom. Het werkwoord wat veranderd is de persoonsvorm
 • Wat is een zinsdeel 
  Een woord of een groepje van woorden die bij elkaar hioren
 • Voor de persoonsvorm staat nooit meer dan een zinsdeel
 • Een vraagzin is lastig om in zinsdelen te verdelen, want je kunt de woordvolgorde maar beperkt veranderen.
  Vul daarom in plaats van het vraagwoord even een antwoord in 
  Dan kun je de zinsdelen makkelijker verdelen
 • In wat kun je de woorden van taal inverdienen
  In woordsoorten 
 • Wat is een zelfstandig naamwoord 
  Een woord voor een mens dier plant ding of gevoel,

  Een eigennaam is ook een zelfstandig naamwoord
 • Zo vind je een zefstandignaamwoord
 • Zo vind je een zelfstandig naamwoord 


  - een zelfstandig naamwoord heeft meestal een enkelvoud en meervoud 

  - je kunt er vaak een verkleinwoord van maken 

  - je kunt er vaak de het of een  voor zetten
 • Hoeveel lidwoorden zijn er, en welke zijn dat 

  De

  Het

  Een
 • De woorden de en een zijn bepaalde lidwoordenEn het woord het is een onbepaald lidwoord 
 • Zo vind je een lidwoord

  Een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig naamwoord.
  Soms staan tussen het lidwoord en zelfstandig naamwoord nog andere woorden  • Van zelfstandige namen kun je verkleinwoorden maken door er 
  Je kje tje etje 
  Let op bij woorden die op een klinker eindigen 


  Aatje eetje 
 • Wat is een zin 
  Een mededeling 
 • Een tekst bestaat uit zinnen, elke zin is een mededeling.
  Tussen de mededeling zet je een punt.


  Je kunt deze twee mededelingen aan elkaar plakken met een verbindingswoord, dan zet je na de eerste mededeling een komma.

  Sommige verbindingswoorden kunnen ook aan het begin van een zin staan, dan komt er verderop een in de zin een komma tussen de twee mededelingen vaak tussen twee persoonsvormen 
 • Zo zet je leestekens in een tekst 

  - zet een punt achter elke zin
  - zet achter een vragende zin een vraagteken
  - zet tussen twee persoonsvormen een komma of tussen een         verbindingswoord 
  - zet voor en geen komma
 • 1.1 lezen

 • wat zijn deel onderwerpen
  een tekst is meestal verdeeld in een inleiding , een middenstuk (kern) en een slot .in het middenstuk-het grootste tekstdeel-staat de meeste informatie
  over het onderwerp. in dit deel van de tekst worden meestal verschillende aspecten (delen)van het onderwerp besproken . dit noemen deelonderwerpen
 • hoe vind je het onderwerp van een tekst?
  1.bekijk de tekst
  2.lees eerste alinea
  3.geef antwoord op de vraag: waarover gaat de tekst?
 • Hoe vind je het onderwerp(OW)?
  Door oriënterend te lezen.
 • onderwerp: is van een tekst, je begrijpt de tekst beter.
  oriënterend: je bekijkt de tekst, je leest de eerste alinea.
  alinea: stukje waarin een tekst verdeeld is.
 • Wat is oriënterend lezen?
  Je bekijkt de tekst en je leest de eerste alinea.
 • Wat is een alinea?
  De (genummerde) stukjes waarin een tekst is in verdeelt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

amicaal
vriendschappelijk
hereniging
het weer bij elkaar brengen
concerns
grote, vaak internationale bedrijven
verzoend
vrede gesloten, herenigd na tijd van vijandschap
wedijver
rivaliteit, strijd
kampen
groepen van strijdende partijen
geschil
conflict
symbool
 teken waaraan je iets herkent
nering
handel, zaak waarmee je je brood verdient
rivalen
felle tegenstanders die hetzelfde proberen te bereiken, concurrenten