Summary Nieuw Nederlands (5e editie) 2HV

-
ISBN-10 9001814107 ISBN-13 9789001814106
157 Flashcards & Notes
219 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands (5e editie) 2HV". The author(s) of the book is/are Anne Carine van den Akker, Margreet Kooiman. The ISBN of the book is 9789001814106 or 9001814107. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nieuw Nederlands (5e editie) 2HV

 • 2 Help

 • Wat is een vergelijking?
  Twee dingen naast elkaar die op elkaar lijken.
 • 2.1 lezen

 • Waar vind je een hoofdzaak?
  Op voorkeursplaatsen zoals de inleiding of het slot.
 • Wat is de belangrijkste informatie in de tekst?
  de hoofdzaak
 • Hoe noem je de niet belangrijke informatie?
  bijzaken
 • Wat is de kernzin en waar vind je die?
  De hoofdzaak staat in de kernzin.
  Hij staat meestal in de eerste zin van de alinea.
  Het kan ook de tweede zin zijn.
  Soms is het de laatste zin.
 • Wat bevat een samenvatting.
  De kernzinnen achter elkaar.
 • aalmoezen
  kleine hoeveelheid geld
 • liefdadigheid
  hulp verlenen zonder er zelf belang bij te hebben.
  synoniem: filantropie
 • spijs
  bereid voedsel
 • bedeling
  hulp aan behoeftigen/ arme mensen bijv voedsel uitdelen
 • parlementariërs
  volksvertegenwoordigers
 • in principe 
  in beginsel
 • buiten de boot vallen
  niet meedoen aan iets
 • verpaupering
  vervallen in armoede
 • urbanisatie
  verstedelijking
 • karig
  weinig
 • zich bekommeren om
  ergens voor zorgen
 • afwimpelen
  afwijzen afpoeieren
 • op sterven na dood
  bijna dood
 • ritueel
  herhalende handeling met een bepaalde betekenis
 • onderschatten
  denken dat iets of iemand minder kan dan in de werkelijkheid.
 • explosief
  snel
 • aandoening
  kwaal
 • immuunsysteem
  verdedigingssysteem van het lichaam met als doel ziektes bestrijden
 • mits
  op voorwaarde dat
 • terughoudend
  voorzichtig
 • onverhoopt
  niet te hopen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

optimistisch
het voordeel van dingen inzien
instelling
manier van doen
buitenbeentje
anders dan anderen
debuut
eerste optreden maken
ik heb me verslikt, wat is wg/
heb me verslikt
Hij heeft zich gesneden, wat is wg?
heeft gesneden
hoort er altijd een wederkerend vnw bij toevallig?
nee
Hoe herken je een toevallig wederkerend werkwoord?
je kan er zelf bij plakken of het veranderen door een ding
Ik vergisde me. Wat is het lv?
geen
Ik verwondde me. Wat is het lv?
me