Summary Nieuw Nederlands (5e editie) 4V

-
ISBN-10 9001820956 ISBN-13 9789001820954
508 Flashcards & Notes
269 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands (5e editie) 4V ". The author(s) of the book is/are Willem Steenbergen Hans Frank. The ISBN of the book is 9789001820954 or 9001820956. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nieuw Nederlands (5e editie) 4V

 • 1.1 Griekse en Latijnse woorden en woorddelen

 • archaisch
  niet hedendaags/verouderd
 • audiovisueel
  met beeld en geluid
 • bibliografie
  beschrijving van gebruikte literatuur; literatuurlijst
 • democratie
  staatsvorm waarbij de macht bij het volk ligt
 • demografie
  beschrijving van bevolkingsontwikkelingen
 • homogeen
  gelijksoortig; van dezelfde aard of samenstelling
 • monarchie
  alleenheerschappij; staatsvorm waarbij de functie van staatshoofd overgaat van ouders op kinderen
 • proces-verbaal
  verslag van wetsovertreding opgetekend door een politieambtenaar
 • theocratie
  staatsvorm waarbij de godsdienst en religieuze regels de wetten voorschrijven
 • telepathie
  overbrening van gedachten en gevoelens zonder deze uit te spreken of op te schrijven
 • polygamie
  veelwijverij; huwelijkse staat waarbij een man met meerdere vrouwen getrouwd is
 • grafoloog
  handschriftkundige
 • autodidact
  iemand die zichzelf een bekwaamheid heeft aangeleerd zonder de hulp van een leraar of deskundige
 • heterogeen
  zeer verschillend; uit duidelijk verschillende onderdelen of typen bestaand
 • bibliofiel
  liefhebber van boeken; iemand met grote voorliefde voor boeken
 • antoniem
  woord met een tegengestelde betekenis
 • monomaan
  geheel door 1 bepaalde zaak (Bv. een een vak) in beslag genomen
 • archeoloog
  oudheidkundige
 • supranationale
  boven de naties uitgaande of staande
 • misantroop
  mensenhater; iemand die andere mensen schuwt
 • 1.2 Latijnse uitdrukkingen

 • malafide
  onbetrouwbaar
 • communis opinio
  algemene mening
 • contradictio in terminis
  term die een innerlijke tegenspraak bevat
 • pars pro toto
  beeldspraak die een deel in plaats van het geheel noemt
 • pro Deo
  voor niets; zonder financiële of materiële vergoeding
 • curriculum vitae
  zakelijke opsomming of beschrijving van je levensloop
 • stante pede
  op staande voet
 • in optima forma
  volledig; op en top
 • corpus delicti
  voorwerp waarmee een moord of doodslag wordt gepleegd
 • alter ego
  andere kant van jezelf; tweede ik
 • status quo
  toestand van het ogenblik; situatie van nu
 • ad rem
  scherp; raak; gevat
 • postscriptum
  naschrift; toevoeging onder aan een brief of mail na de handtekening
 • persona non grata
  ongewenst persoon
 • modus vivendi
  manier van leven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tussen -s
- als je hem hoort 
stadswachter, beroepsmilitair
Wanneer komt er bij woorden die eindigen op -ee een trema op de laatste -e?
Als deze woorden een meervoud op -en hebben.
zeeën, ideeën
Geen medeklinkerverdubbeling
- Als het woord eindigt op een onbeklemtoonde: -ik, -es of -et
   bangeriken, monniken
Wat zijn de uitzonderingen van de a, i, o, u, y regel?
Etuis, cadeaus, diskjockeys, playboys, displays
Meervoud op 's
- om uitspraakproblemen te voorkomen

- bij afkortingen
   havo's, wc's ,bobo's

- in woorden die eindigen op a, i, o, u, y (ik hou van y's)
   baby's, pyjama's, ski's, radio's, menu's
Meervoud op -s (aan het woord geplakt)
- schrijf de -s aan het woord vast als de uitspraak correct blijft
   lepels, tantes, injecties, cafés, kangoeroes, dictees


Hoofdletters
- bij persoonsnamen
- bij namen van verenigingen, instellingen, bedrijven en diensten
- bij aardrijkskundige namen 
- namen van merken
- historische gebeurtenissen
- straten
- hemellichamen 
- gebouwen
- feestdagen
- bij titels van boeken en films
- aan het begin van een zin
Met een kleine letter schrijf je namen van:
- soorten
   spa rood, een stukje edammer

- historische periodes
   de middeleeuwen, de renaissance 

- afleidingen van feestdagen
   kerstbal, paashaas

- maanden
   augustus

- dagen
   zaterdag

- jaargetijden
   herfst, zomer

- windstreken
   noordoosten

- religies en afleidingen ervan
   boeddhisme, islam, rooms-katholieken, hindoe, christelijk, joods
Beletselteken
- aan het einde van een zin die niet af is; de puntjes suggereren iets
ik keek haar diep in haar ogen aan en wat ze me toen vertelde...

- om onvolledige citaten aan te duiden. Zet er dan haakjes om.
joostens merkt in zijn artikel over de onderwijstijd op dat de minister (...) haar beloften nu ook moet nakomen.
Haakjes
- bij informatie die je geeft als toelichting
- uitleg of voorbeeld