Summary Nieuw Nederlands (5e editie) 4V

-
ISBN-10 9001820956 ISBN-13 9789001820954
485 Flashcards & Notes
261 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands (5e editie) 4V ". The author(s) of the book is/are Willem Steenbergen Hans Frank. The ISBN of the book is 9789001820954 or 9001820956. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nieuw Nederlands (5e editie) 4V

 • 1 leesvaardigheid

 • globaal lezen
  deelonderwerpen vaststellen
  eerste alinea's en laatste alinea's, kernzinnen
 • 1.1 leesstrategieën

 • Oriënterend lezen: onderwerp vaststellen, snel bepalen of de tekst voor jou bruikbaar is

  Globaal lezen: deelonderwerpen vaststellen

  Intensief lezen: de tekst helemaal goed begrijpen, de hoofdzaken van de tekst vinden

  Zoekend lezen: bruikbare informatie vinden

  Kritisch lezen: de betrouwbaarheid van de informatie en de argumentatie in een tekst beoordelen

  Studerend lezen: de inhoud van een tekst onthouden

 • Wat zijn de dingen die je bekijkt bij een boek?

  titel, flaptekst, inhoudsopgave, voorwoord, auteur

  1. Oriënterend lezen --
  2. Globaal lezen -
  3. Intensief lezen -+
  4. Zoekend lezen (-)+
  5. Kritisch lezen +
  6. Studerend lezen ++
 • wat zijn de leesstrategieën?

  1

  2

  3

  4

  5

 • In kranten en tijdschriften zoeken naar geschikte artikelen over het onderwerp van je werkstuk.
  Oriënterend lezen
 • oriënterend lezen
  onderwerp vaststellen, bruikbaarheid vaststellen
  titel, flaptekst, inhoudsopgave
 • onderwerp vaststellen

  Oriënterend lezen

 • Oriënterend lezen
  Onderwerp vaststellen

  Globaal lezen
  Deelonderwerpen vaststellen

  Intensief lezen
  De tekst helemaal goed begrijpen

  Zoekend lezen
  Bruikbare informatie vinden

  Kritisch lezen
  De betrouwbaarheid en de argumentatie van een tekst beoordelen

  Studerend lezen
  De inhoud van een tekst onthouden

 • In een tekst over de voordelen van de Europese Unie nagaan of de informatie niet te eenzijdig is.
  Kritisch lezen
 • intensief lezen
  tekst helemaal begrijpen, hoofdzaken terugvinden
  tekst helemaal, betekenis, kernzinnen+ verbanden
 • Waar kijk je naar bij een boek?
  titel, flaptekst, inhoudsopgave, voorwoord, auteur
 • deelonderwerpen vaststellen

  globaal lezen

 • Oriënterend lezen

  Onderwerp vaststellen
 • Een artikel uit NRC Handelsblad helemaal lezen.
  intensief lezen
 • zoekend lezen
  bruikbare informatie vinden
  dikgedrukte woorden
 • de tekst helemaal goed begrijpen

  intensief lezen

 • Globaal lezen
  Deelonderwerpen vaststellen
 • In een filmrecensie zoeken In welke alinea's iets over de muziek gezegd wordt.
  globaal lezen
 • kritisch lezen
  de betrouwbaarheid en de argumentatie beoordelen
  • informatie volledig? 
  • auteur deskundig?
  • actuele bronnen?
  • voldoende onderbouwde argumenten?
  • tegenargumenten?
  • drogredenen (aannames, verbanden)?
 • bruikbare informatie vinden

  zoekend lezen

 • Intensief lezen

  De tekst helemaal goed begrijpen

   

 • De betrouwbaarheid van de informatie en de argumentatie in een tekst beoordelen
  Kritisch lezen
 • Voor een toets aardrijkskunde een schema maken van de belangrijkste informatie in de tekst.
  studerend lezen
 • studerend lezen
  de inhoud van de tekst onthouden
  maak samenvatting
 • de betrouwbaarheid van de informatie en de argumentatie in een tekst beoordelen

  kritisch lezen

 • Zoekend lezen

  Bruikbare informatie vinden

   

 • Bruikbare informatie vinden
  Zoekend lezen
 • Op de website van het jongerencentrum kijken of een van je favoriete bands er deze maand optreedt.
  globaal / zoekend lezen
 • de inhoud van een tekst onthouden

  studerend lezen

 • Kritisch lezen
  De betrouwbaarheid en argumentatie van een tekst beoordelen
 • Wat zijn de leesstrategieën?
  1. Oriënterend lezen 
  2. Globaal lezen
  3. Intensief lezen
  4. Zoekend lezen
  5. Kritisch lezen
  6. Studerend lezen
 • In de Quest een artikel over genetisch onderzoek van a tot z lezen.
  intensief lezen
 • Studerend lezen

  De inhoud van een tekst onthouden

   

 • De tekst helemaal goed begrijpen
  Intensief lezen
 • In een betoog vóór windenergie nagaan of de informatie wel actueel is.
  kritisch lezen
 • Een samenvatting maken van een lange tekst uitje economieboek ter voorbereiding op je schoolexamen.
  studerend lezen
 • Deelonderwerpen vaststellen
  Globaal lezen
 • Een pagina op internet beoordelen op bruikbaarheid voor je werkstuk.
  globaal lezen
 • Onderwerp vaststellen
  Oriënterend lezen
 • Studerend lezen:
  De inhoud van een tekst onthouden
 • Kritisch lezen:
  De betrouwbaarheid en argumentatie van een tekst beoordelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Argumentatie op basis van nut
Voor of tegen een bepaalde maatregel en er wordt verwezen naar nut of onnut
Argumentatie op basis van gezag of autoriteit
Het ondersteunen van een mening door je te beroepen op een deskundige of autoriteit op een bepaald (vakgebied)
Argumentatie op basis van geloof of overtuiging
Argument dat zich beroept op iemands geloof of overtuiging
Argumentatie op basis van vermoedens
Argument dat kan voortkomen uit iemands intuïtie of gevoel
Argumentatie op basis van normen en waarden
Argument dat zich beroept op een norm of waarde waar geen verschil van mening over bestaat
Argumentatie op basis van feiten
Standpunt wordt ondersteund door een argument dat feiten bevat
Argumentatie op basis van onderzoek of wetenschap
Argument dat naar een onderzoek verwijst
Subjectief argument
Argument met een niet-feitelijke uitspraak
Objectief argument
Argument met een feitelijke uitspraak
Standpunt van twijfel
Je weet nog niet of je het eens bent met een stelling