Summary Nieuw nederlands

-
647 Flashcards & Notes
71 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw nederlands ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nieuw nederlands

 • 1 woordenschat

 • Tolerantie
  Alles toestaan
 • Poldermodel
  Groepen met verschillende overtuigen die samen werken
 • Elite
  Bovenste klasse
 • Conservatief
  Behoudend
 • Geglobaliseerd
  Internationaal
 • Hypothese
  Veronderstelling
 • Plausibel
  Geloofwaardig
 • Postoperatieve
  Van na de operatie
 • Geëscaleerd
  Uit de hand gelopen
 • Placentazoogdier
  Zoogdier dat in de baarmoeder gevoed wordt via de placenta
 • Binoculair gezichtsvermogen
  Twee naar voren gerichte ogen
 • Drogreden
  Verkeerd argument
 • Contaminatie
  Twee woorden door elkaar gehaald
 • Exterieur
  Buitenkant
 • Postcommunistisch
  Van na het communisme
 • Openbaar Ministerie
  Instantie die bepaalt wie voor de rechter moet verschijnen
 • Vervolgen
  Iemand voor een strafbaar feit voor de rechter laten komen
 • Voorarrest
  Gevangen zetten voor de veroordeling
 • Seponeren
  Niet vervolgen
 • Transactie
  Boete betalen of taakstraf uitvoeren
 • Lik op stuk
  Meteen bij de overtreding de boete moeten betalen
 • Sepot
  Besluit tot niet-vervolging
 • Dagvaarding
  Brief waarin staat wanneer en waarvoor iemand voor de rechter moet verschijnen
 • Tenlastelegging
  Opsomming van feiten waarvoor iemand terecht moet staan
 • Openbare aanklager
  Officier van justitie
 • Requisitoir
  Betoog van openbare aanklager waarin hij een straf eist
 • Taakstraffen
  Werk- of leerstraf
 • Leerstraf
  Bij wijze van straf een cursus moeten volgen
 • Werkstraf
  Bij wijze van straf onbetaalde arbeid moeten verrichten
 • Pluk-ze-actie
  Winsten van misdadigers afnemen
 • TBS
  Dwangverpleging
 • Aansprakelijk
  Financieel verantwoordelijk voor schade
 • Alibi
  Bewijs dat je op een andere plaats was ten tijde van een misdrijf
 • Amnestie
  Kwijtschelding van straf aan een hele groep
 • Bij verstek veroordelen
  Bij afwezigheid veroordelen
 • Billijk
  Rechtvaardig en redelijk
 • Een strafblad hebben
  Al eerder veroordeeld zijn
 • In beroep gaan
  Herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbank
 • Legaal
  Wettelijk, rechtmatig
 • Maffia
  Misdaadorganisatie
 • Op heterdaad betrappen
  Betrappen tijdens het plegen van een misdaad
 • Pleidooi
  Betoog in het voordeel van iets of iemand
 • Recidivist
  Iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van een misdrijf
 • Reclassering
  Bij afwezigheid veroordelen
 • Witteboordencriminaliteit
  Criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureau
 • Witwassen
  Zwart geld legaal maken door investeringen
 • Geassimileerd
  Helemaal aangepast
 • Gastarbeiders
  Arbeidskrachten uit andere landen
 • Gezinshereniging
  Gezin over laten komen om met zijn alles te zijn
 • Multiculturele samenleving
  Samenleving waarin verschillende groepen met een eigen identiteit vreedzaam naast elkaar leven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn ook een vorm van figuurlijk taalgebruik?
uitdrukkingen
wat doe je als de schrijver het niet letterlijk bedoeld zoals het er staat?
lees dan de zinnen eromheen om de betekenis te vinden
als je de tekst zorgvuldig leest, wat vraag je af?
bedoeld de schrijver het letterlijk, dus precies zoals het er staat?
wat is belangrijk om een tekst te begrijpen?
dat je figuurlijk taalgebruik kent
noem een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik
dirk valt met de deur in huis betekent: dirk zegt meteen waar het om gaat
wat wordt er dan bedoeld?
iets anders dan er eigenlijk staat
wat kom je vaak in teksten tegen?
zinnen met een figuurlijke betekenis
waar zoek je de betekenis van het woord op?
in het woordenboek. kies de betekenis die in de tekst past
waar kun je naar zoeken in het woord dat je niet kent?
een bekend woorddeel
wat is nog een optie op te zoeken?
een tegenstelling