Summary Nieuw Nederlands.

-
ISBN-10 9001761828 ISBN-13 9789001761820
233 Flashcards & Notes
17 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Nieuw Nederlands.
 • Willem Steenbergen Jeanine van Biemen fictie Pepijn Barnard
 • 9789001761820 or 9001761828
 • 2006

Summary - Nieuw Nederlands.

 • 1.1 Lezen

 • Opbouw: 1. Inleiding -voorbeeld geven

                                              -onderwerp noemen

                                              -aanleiding

                                              -aandacht trekken

                                              -anekdote

                      2. Kern         -middenstuk

                      3. Slot           -hoofdgedachte

                                              -conclusie

                                              -samenvatting

 • Waar kan een inleiding uit bestaan?

  Voorbeeld geven, onderwerp noemen, aanleiding, aandacht trekken, anekdote

 • Wat is een anekdote?

  een grapig verhaaltje in de inleiding. (zit er niet altijd in)

 • Wat is de "kern" van een verhaal?

  Het middenstuk

 • Waar kan het slot uit bestaan?

  Hoofdgedachte, conclusie, samenvatting

 • Uit welke drie delen bestaat een tekst meestal?

  Inleiding, kern, slot

 • 1.2 taal en woordenschat

 • spenderen

  besteden

 • hiërarchie

  rangorde

 • ondergeschikten

  mensen die voor een baas werken

 • toewijding

  ijverigheid

 • keerzijde

  nadeel

 • excessief

  overdreven

 • afkeurenswaardig

  slecht

 • taboe

  iets waar niet veel over gesproken wordt

 • verderfelijk

  erg slecht

 • uitdagend

  door bepaalde bewegingen erotisch prikkelend

 • geen genade vinden

  sterk afgekeurd worden

 • gezachsdragers

  bevelhebbers

 • allerminst

  helemaal niets

 • zedelijk

  gefatsoeneerd

 • losslaan

  je aan niets en niemand storen en doen waar je zin in hebt

 • geslachtsdaad

  paring

 • beroering

  onrust

 • de sterke arm

  politie

 • samenscholing

  groep mensen bij mekaar (meestal negatief)

 • projectiel

  voorwerp waarmee gegooid wordt

 • zijn veto uitspreken

  mening uitspreken

 • nota bene

  let op

 • raakten de gemoederen verhit

  ontstond er kommotie

 • weren

  tegenhouden

 • commotie

  opschudding

 • onschuldig

  ongevaarlijk

 • shockerend

  schrikbarend

 • aan blootgesteld

  onbeschermd onder invloed gebracht

 • iemand bij de neus nemen

  iemand voor de gek houden

   

 • de hond in de pot vinden

  te laat voor het eten (alles is op)

 • de schouders eronder zetten

  zich voor iets inspannen

   

 • als een vis in het water

  je helemaal thuis voelen

 • onder zeil gaan

  gaan slapen

 • iemand iets in zijn maag splitsen

  iemand met iets vervelends opzadelen

   

 • geen hand voor iets ondraaien

   

  er niets om geven

   

 • roeien met de riemen die we hebben

  gebruik maken van de dingen die je ter beschikking hebt

   

 • op het hart drukken

  met de grootste nadruk zeggen

 • in de maling genomen

  gefopt

 • de kat uit de boom kijken

  een afwachtende houding aannemen

   

 • alle zeilen erbij zetten

  je best doen om iets toch te bereiken

 • gauw op de teentjes getrapt zijn

  snel boos of beledigd zijn

   

 • het achter de ellebogen hebben

  achterbaks

 • de boot afhouden

  afwachten

   

 • 2 handen op 1 buik

  dezelfde gedachtegang hebben

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Nieuw Nederlands.
 • Willem Steenbergen Anne Carine van den Akker Auke Herrema
 • 9789001814090 or 9001814093

Summary - Nieuw Nederlands.

 • 1 helden

 • Hoe vind je het onderwerp van een tekst?

  Door oriënterend te lezen.

 • Wat is oriënterend lezen?

  Je bekijkt de tekst en leest de eerste alinea.

 • Wat wordt er verteld in het middenstuk van een tekst

  In het middenstuk van een tekst worden meestal verschillende delen van het onderwerp besproken. Dit noem je deelonderwerpen.

 • Hoe vind je deelonderwerpen?

  Door de tekst globaal te lezen.

 • Wat is globaal lezen?

  Je leest vooral de eerste en laatste zinnen van alle alinea's

 • Wat is de hoofdgedachte?

  De hoofdgedachte van een tekst is één volledige zin, die samenvat wat in de tekst over het onderwerp gezegd wordt.

 • Hoe vind je de hoofdgedachte van een tekst?

  Door de tekst precies te lezen.

 • Wat is precies lezen?

  Je leest de tekst goed van de eerste zin tot en met de laatste zin.

 • 1.1 woordenschat

 • markeert

  aanduiden

 • beraamt

  uitdenkken

   

 • terrorisme

  uitvoeren van ernstige misdaden

 • stelselmatig

  regel

 • gewelddaden

  misdrijven

 • collectieve

  gezammelijk

 • 2 H1: Grammatica Woordsoorten

 • Wat is een bijvoeglijk naamwoord?

  Zegt iets over een zelfstandig naamwoord: oud/oude, hoog/hoge; stoffelijk bijvoeglijk naamwoord: houten, plastic, zilveren

 • Wat is het wederkerend vnw ?

  Hoort bij het wederkerend werkwoord (zich schamen): me(zelf), je(zelf), zich(zelf), ons(zelf)

 • Wat zijn wederkerige voornaamwoorden?

  elkaar, elkander, mekaar

 • Wat is het vragend voornaamwoord?

  Staat meestal aan het begin van een zin, bijv: Wie, wat, welk(e), wat voor (een)

 • Wat is een voorzetsel (vz) ?

  Geeft plaats, tijd of oorzaak/reden aan: achter, dankzij, gedurende, in, met, om, onder, op, over, naar, sinds, tijdens, voor, vanwege, wegens, zonder

 • Wat zijn bijwoorden?

  is als zinsdeel in zijn eentje bijwoordelijke bepaling: gisteren, straks, momenteel, hier, nergens, echter, daarom, absoluut, zeker, wel, misschien, niet, nooit

 • Er zijn 3 soorten werkwoorden, welke zijn dit?

  znw, kww, hww

 • Wat is het zww?

  Het zww is een werkwoord met een duidelijke betekenis. Een wg bevat altijd één zww. Staan er meer werkwoorden in de zin staat het zww meestal achteraan de zin en de andere werkwoorden er voor (hww)

   

 • Wat is het hulpwerkwoord? (hww)

  Het hww helpt mee het gezegde te vormen. Een hww is vaak persoonsvorm naast een zww dat achter in de zin staat.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Nieuw Nederlands.
 • Willem Steenbergen Roxy Dammers Auke Herrema
 • 9789001810023 or 9001810020

Summary - Nieuw Nederlands.

 • 1 vrienden

 • Waarom heeft de schrijver deze titel "Vrienden" aan dit boek toegevoegd?

  Vanwege de taal waarmee je met elkaar spreekt, je elkaar leert kennen, communiceert

 • 1.1 lezen

 • Wat is oriënterend lezen?

  1. de plaatjes bekijken
  2. de titel bekijken
  3. de tussenkopjes bekijken
 • wat is het onderwerp?

  het onderwerp is waar de tekst over gaat

  1. Wat is een onderwerp van een tekst?
  2. en waar gebruik je die voor?
  1.     Waar de tekst over gaat !
  2.    Om de tekst beter te begrijpen !
 • Hoe vind je het onderwerp van een tekst?

  1. Bekijk de tekst :
  • Kijk naar de titel
  • Kijk naar de tekeningen en foto's (illustraties)
  • Kijk naar tussenkopjes
  • Kijk naar anders gedrukte woorden

         2. Lees de eerste alinea 

         3. Geef antwoord op de vraag : waarover gaat deze tekst

   

 • hoe vind je het onderwerp van de tekst?

  kijk naar de titel

  kijk naar de illustraties

  kijk naar de tussenkopjes

  let op de anders gedrukte woorden 

 • wat is oriënterend lezen?
  je bekijkt de tekst en leest de eerste alinea
 • op welke vraag moet je als laatste beantwoorden als je het onderwerp van de tekst wilt weten?

  waarover gaat de tekst?

 • 1.2 grammatica woordsoorten

 • welke zelfstandige naamwoorden zijn er?

  een eigennaam

  contreet zelfstandig naamwoord

  een abstract zelfstandig naamwoord

 • wat is een zelfstandig naam woord?

  een mens, dier, ding, plant of gevoel

 • wat is een eigen naam?

  de naam van een persoon die we benoemen tot zelfstandig naamwoord

 • wat is een concreet zelfstandig naamwoord?

  iets tastbaars, iets wat  je kunt aanraken

 • wat is een abstract zelfstandig naamwoord?

  iets wat je niet kunt aanraken een gevoel bijvoorbeeld

 • wat is de afkorting voor zelfstandig naamwoord?

  ZN

 • hoe vind je een zelfstandig naamwoord?

  een zelfstandig naamwoord heeft vaak een meervoud

  een zelfstandig naamwoord heeft een verklein woordje

  een zelfstandig naamwoord heeft een lidwoord

 • welke drie lidwoorden zijn er?

  de

  het

  een 

 • hoe vind je een lidwoord?

  een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig naamwoord

 • waarover zegt een werkwoord iets?

  wat iets of iemand doet of overkomt

 • welke werkwoord vormen zijn er?

  infinitief (inf)

  persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt)

  persoonsvorm verledentijd (pvvt)

  voltooid deelwoord (vd)

  onvoltooid deelwoord (od)

 • hoe vind je een werkwoord?

  je kunt een werkwoord altijd vervoegen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe weet je wanneer er een 'e' achter het woord komt?
Als er een meervoud met 'en' niet een 's' is
Wat is de bedoeling van het slot ?
De bedoeling van het slot is dat de boodschap van de tekst goed blijft hangen.
Waaraan herken je het slot en welke signaalwoorden vind je vaak?

Het slot herken je, wanneer er geen nieuwe aspecten aan de orde komen, maar waar een samenvatting wordt gegeven of de hoofdgedachte wordt genoemd. Je vind de signaalwoorden:

 • kortom
 • al met al
 • daarom
 • dus
Hoe heet het laatste deel van de tekst en bij wat voor soort teksten ontbreekt hij vaak?
Het laatste deel van de tekst heet het slot, die ontbreekt vaak bij nieuwsberichten
Hoe weet je wanneer er een nieuw deelonderwerp komt en aan welke signaalwoorden kun je dat zien?

Wanneer er in een alinea een nieuw aspect aan de orde komt. Je kunt dat ook zien aan de signaalwoorden:

 • een ander (verschil)
 • nog een (probleem)
 • ten slotte
aan welke signaalwoorden kun je een vergelijkend verband   herkennen?(5 noemen)
beter...dan
evenals
meer...dan
net zo als...
groter...dan
wanneer gebruik je het weglatingsteken?
-> als je een deel van een woord weglaat: voor- en nadelen
LET OP: ALS JE EEN HEEL WOORD WEGLAAT GEEN WEGLATINGSTEKEN!!!!
BIJVOORBEELD: OUDE EN NIEUWE BOEKEN
wanneer gebruik je het koppelteken?(6 noemen)
-> in woorden die anders onoverzichtelijk worden
-> in samenstellingen tussen klinkers die je ook samen kunt uitspreken
-> bij letters cijfers andere tekens en St of Sint
-> bij aardrijkskundige namen of woorden die daarvan afgeleid zijn
-> in woorden met de voorvoegsels adjunct- aspirant- ex- niet- non- oud-
    bij hoofdletter ook anti- oer- on- en pro-
in samenstellingen van twee gelijkwaardige woorden
wat gebruik je als koppelteken en weglatingsteken?
een -
welke soort woorden worden aan elkaar geschreven?(6 noemen)
->samenstellingen van 3 woorden of minder
->twee delen van een splitsbaar ww die in dezelfde volgorde naast elkaar staan als infinitief
->woorden die gemaakt zijn van er, hier, daar of waar + een voorzetsel
zoals erover, hierdoor, daarbij, waarom
->getallen met honderd en duizend
->veel samengestelde werkwoorden
->veel samengestelde bijvoeglijke naamwoorden