Summary Nieuw Nederlands.

-
ISBN-10 9001810004 ISBN-13 9789001810009
181 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands.". The author(s) of the book is/are Astrid Wijnands Sarah Bonsing. The ISBN of the book is 9789001810009 or 9001810004. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nieuw Nederlands.

 • 1 Vrienden

 • Hoe vind ik het onderwerp van een tekst?

  Door de tekst oriënterend te lezen. Dan de eerste zinnen te lezen. Het geeft aan waar de tekst over gaat. Het bestaat uit een of meer woorden.

 • Wat is de persoonsvorm?
  Iets wat je kan doen zoals: Ik breek de tak
 • Hoe vind ik het onderwerp?

   

  Door naar de titel te kijken.

  Kijk naar de foto's en de plaatjes van de tekst.

  Kijk aar de titels die boven de tekstgedeeltes  staan, deze noem je tussenkopjes.

  Kijk of er woorden zijn die anders gedrukt zijn bijvoorbeeld Vet, schuin, GROOT, of  gekleurd  

  Geef antwoord op de vraag.

   

  g : Waar gaat de hele tekst over?

 • Wat is de afkorting van de persoonsvorm?
  pv
 • Wat zijn de 2 proeven die je kan doen om de persoonsvorm te vinden?
  De vraagproef en de tijdproef
 • Wat is de tijd en vraagproef bij de persoonsvorm?
  In een andere tijd te zetten en er een vraag zin van te maken.
 • Wat zijn zinsdelen?
  Een zinsdeel is één woord of meer die bij elkaar horen. Voor de persoonsvorm staat nooit meer dan één zinsdeel.
 • Wat is de zinsdeelproef?
  Je veranderd dan een paar keer de woord volgorde van de zin. En kijkt welke woorden voor de persoonsvorm kunnen. (De kat-had-de vis-van de tafel-gepakt-en toen-opgegeten)
 • 1.1 Het onderwerp van een tekst

 • hoe vindt je het onderwerp van een tekst? 

  bekijk de tekst

  • kijk naar de titel
  • kijk naar de foto's en de plaatjes
  • kijk naar de titels die boven de tekstgedeelte's staan (tussenkopjes)
  • kijk of er worden anders gedrukt zijn (groot gekleurd vet schuin enz. of anders)

  lees de eerste zinnen van de tekst

  geef antwoord op de vraag waar gaat de hele tekst over?

 • 1.3.1 woordjes

 • acteren
  toneelspelen
 • actualiteit 
  wat er op het moment in het nieuws is 
 • alert
  oplettend
 • recht om eigen werk te beschermen
  auteursrecht
 • eten klaar maken
  bereiden
 • bijv op een paard rijden
  berijden
 • berouw
  spijt
 • carriere
  loopbaan
 • het op elkaar afstemmen van bewegingen
  coordinatie
 • dak isolatie 
  platen die de warmte vast houden
 • iemand die ergens veel verstand van heeft
  deskundige
 • het vuur gaat uit
  doven
 • drijfjacht
  jacht waarbij honden het wild opjagen
 • homoniem
  een woord met twee of meerderen betekenissen
 • op zijn meest 
  hooguit
 • hype
  modeverschijnsel
 • verslaggever
  journalist
 • kornuiten
  kamaraden
 • locatie
  plaats
 • plaatselijk
  lokaal
 • lozen
  bijv afvalwater of andere vloeistoffen weg laten lopen
 • letterlijk herhalen wat iemand gezegd of geschreven heeft
  citeren
 • moedertaal
  taal die je als kind als eerste hebt leren spreken
 • onraad ruiken
  voelen dat er gevaar dreigt
 • niet eerlijk
  onredelijk
 • stelen 
  ontvreemden
 • onvolledig 
  niet compleet
 • wat je heel graag doet
  passie
 • de eerste voorstelling
  premiere
 • openbaar maken
  publiceren
 • realiteit
  werkelijkheid
 • recensies 
  beoordelingen
 • regionaal
  van die streek
 • reportage
  gefilmd verslag
 • goede of slechte naam
  reputatie
 • scene
  stukje van film of toneelstuk
 • schatten
  de hoeveelheid raden
 • selecteren
  uikiezen
 • groot applaus waarbij mensen gaan staan 
  staande ovatie
 • stemrecht
  recht dat je mag stemmen
 • als laatste, tot besluit
  ten slotte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.