Summary Nieuw Nederlands.

-
ISBN-10 9001814131 ISBN-13 9789001814137
308 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nieuw Nederlands.". The author(s) of the book is/are John B Vorenkamp Anja Borman Auke Herrema. The ISBN of the book is 9789001814137 or 9001814131. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nieuw Nederlands.

 • 1.1 onderwerp

 • Heeft elke tekst een onderwerp

  Ja je kunt met één of een paar woorden zeggen wat het onderwerp is

 • Hoe vindt je het onderwerp

  door oriënterend te lezen

 • Wat is oriënterend lezen

  bekijk de tekst en lees de eerste alinea, kijk waar de tekst vandaan komt en wie hem heeft geschreven

 • Wat is de bron

  Waar de tekst vandaan komt en wie hem heeft geschreven

 • 1.2 deelonderwerp

 • Waar staat de meeste informatie over het onderwerp in de tekst

  in het middenstuk

 • Wat staat er in het middenstuk

  meestal verschillende aspecten/delen van het onderwerp

 • Wat zijn deelonderwerpen

  verschillende delen van het onderwerp

 • Hoe vindt je deel onderwerpen

  door de tekst globaal te lezen

 • Wat is globaal lezen

  vooral de eerste en de laatste zin van alle alinea's te lezen

 • 1.3 hoofdgedachte

 • Wat is de  hoofdgedachten

  is één volledige zin die het belangrijkste samenvat wat in de tekst over het onderwerp gezegd wordt

 • Op welke vraag geeft de hoofdgedachte antwoord

  wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd 

 • Waar staat meestal de hoofdgedachte

  in de inleiding of het slot

 • Hoe vind je de hoofdgedachte

  door de tekst precies te lezen

 • Wat is precies lezen

  van de eerste tot de laatste zin goed lezen

 • 1.4 S & G interview

 • Waar bereid je je goed voor?

  Als je iemand interviewt

 • Hoe bereid je een interview voor

  • Bedenk wat je tijdens de interview te weten wilt komen
  • Maak als geheugensteun een vragenlijst met vooral open vragen
  • Bedenk of je tijdens het interview aantekeningen maakt of je het interview opneemt
 • Hoe houd je een interview

  • Vertel waarom je het interview houdt en wat je met de informatie gaat doen.
  • Stel de vragen van je vragenlijst en vraag door als je meer informatie wilt.
  • Laat de geïnterviewde rustig nadenken en uitpraten
  • Luister en kijk goed naar de geïnterviewde;noteer wat je ziet
  • Bedank aan het eind de geïnterviewde voor zijn medewerking.
 • 1.5 Woordenschat

 • wat is een goede beschrijving voor burgeroorlog

  als etnische of religieuze groepen binnen hetzelfde volk een gewapende strijd/oorlog volgen

 • welk woord herken je in religieuze

  religie

 • noem religieuze groepen

  moslims, christenen, joden, boeddhisten

 • wat is strerker: respecteren of waarderen

  waarderen

 • wat betekent betrokken zijn

  meedoen met

 • wat betekent grimmiger

   

  bedreigender

 • geef een ander woord (=synoniem) voor betogingen

  demonstratie

 • wat betekent: raakten slaags met elkaar

  met stokken en wapens gingen ze lekaar te lijf

 • wat betekent; belaagd zijn

  aangevallen

 • Geef een synoniem ( ander woord) voor sympathisanten

  supporters

 • wat betekent: hield zich afzijdig

  deed niet mee

 • wat is de tegenstelling van hield zich afzijdig

  greep in

 • wat betekent incidenteel

  af en toe

 • wat is de tegenstelling van incidenteel:

  kwam regelmatig voor

 • wat is een verslaggever

  journalist

 • wat betekent: de klappen van de zweep kennen

  ik weet er alles van

 • wat betekent extreem

  buitengewoon

 • wat betekent gewelddadige

  met veel geweld

 • wat betekent: nu werd het dieptepunt bereikt;

  het werd nu heel erg, het uiterste werd bereikt

 • geef een synoniem voor doorgaans

  meestal

 • wat is de tegenstelling van doorgaans

  soms, deze keer niet

 • wat betekent negeren

  links laten liggen

 • wat betekent: bood zijn excuses aan

  verontschuldigde zich

 • op voet van oorlog staan =

  ruzie hebben

 • iemand op zijn ziel trappen=

  iemand beledigen

 • in het vizier hebben

  precies weten wie het is

 • iemand het licht in de ogen niet gunnen=

  iemand iets niet gunnen

 • recht voor zijn raap=

  precies zeggen wat je denkt

 • baten=

  helpen

 • letsel=

  schade

 • losbarsten

  uitbarsten

 • cruciaal

  zeer belangrijk

 • calamiteiten

  ramp

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een voorzetsel en geef voorbeelden.
Een voorzetsel is iets wat je voor de kast of de vakantie kan zetten. Bijvoorbeeld: op de kast en tijdens de vakantie
wat is een vragend voornaamwoord en geef voorbeelden.
staat meestal aan het begin van een vraag: wie, wat, welk(e), wat voor (een).
Wat is een aanwijzend voornaamwoorden geef voorbeelden.
Wijst iets aan: deze, die, dit, dat, zulk(e), zo'n, dergelijk(e).
Wat is een bijvoegelijk naamwoord en geef voorbeelden.
Vertelt iets over een zelfstandig naamwoord: aardig, klein, groot.
Wat is een werkwoord en geef voorbeelden.
Zegt wat iets of iemand doet of overkomt : praten, vallen
Geef voorbeelden van een zelfstandig naamwoord.
baby, struisvogel, narcis, voetbal en Yassir
Wat is een zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord?
Een woord voor een mens, dier, plant of ding en een naam zoals Yassir.
Noem de lidwoorden.
de, het , een
een boom van een kerel is?
een grote man
Lijken op een kleuterklas is?
heel kinderachtig zijn