Summary Nieuw taxatierapport 2020

641 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Nieuw taxatierapport 2020

 • 1.1 algemeen

 • Wat is de definitie van "goed"?
  De woning is in goed staat, soms is er veroudering te zien
 • Wat is "redelijk"?
  Er is veroudering te zien, maar de veroudering is geen probleem
 • Wat is "matig"?
  Er is veroudering te zien en soms is de veroudering een probleem
 • Wat is "slecht
  Er is veroudering te zien en vaak is de veroudering een probleem of de veroudering is een groot probleem en niet op te lossen met normaal onderhoud.
 • Wat is NO?
  Nader onderzoek nodig
 • Wat is NW?
  Niet waarneembaar.
 • Stappenplan conditiescore NEN 2767
  1. Gebrek (ernstig, serieus, gering), 2. Intensiteit (begin, gevorderd, eind) 3. Omvang (incidenteel <2%; plaatselijk 2-10%; regelmatig 10-30%; aanzienlijk 30-70%; algemeen >70%)
 • Matig:
  Foto en herstelkosten in 1-5jr. Uitz: hang en sluitwerk, glas, wanden en binnenmuren, keuken, badkamer, toilet, airco, tuin.
 • Wat is een gebrek?
  Bewoner wordt ernstig in zijn woongenot belemmerd en/of gevaarlijke situatie.
 • Herstelkosten:
  1. Een "erkend" kengetal 2. Uitgaan van een deskundige uitvoering door een professionele partij 3. Inclusief BTW 4. Inschatting
 • Elementen die niet in eigendom zijn:
  Status wel meenemen.
 • Welke bron gebruikt u voor herstelkosten van gebreken in het nieuwe model taxatierapport?
  Een "erkend" kengetal
 • Waar kun je de verdeling vinden van een appartementengebouw?
  In de splitsingsakte
 • Appartement: laatste modelreglement+MJOP, gebrek aan dakbedekking alleen boven het door u te taxeren appartement. Wat neem je mee als kosten?
  Geen kosten want het is voor rekening van de VVE.
 • Op welke wijze en hoe grondig moet de taxateur zich een beeld vormen?
  1. Visueel, 2. Gedegen inspanning om een goed beeld te krijgen, 3. Zo nodig navraag doen bij eigenaar of gebruiker (bv. Kruipluik optillen, maar niet onder vloer kruipen. == is dus ook geen garantie.
 • Wat is de conditie van de gevel?
  Goed (!ze vragen niet het kozijn)
 • Welke 2 fases kent een gebrek?
  1. Onderhoudsachterstand (slecht schilderwerk: haarscheurtjes, onthechting, craquelé, verkleuring) = nog wel herstelbaar.
  2. Achterstallig onderhoud (houtwerk nat, houtrot) = duurder om achterstallig onderhoud weg te werken.
 • Uit welke delen bestaat (grof) het nieuwe taxatierapport?
  Een financieel deel, een bouwkundig deel en een energetisch deel
 • Wat is het doel van het bouwkundig deel van een taxatierapport?
  De opdrachtgever een goed beeld geven van de bouwkundige staat van de woning en de binnen een periode van 5 jaar te verwachten kosten van herstel en achterstallig onderhoud.
 • Uit welke hoofdcategorieën bouwdelen bestaat het taxatierapport?
  Daken, gevels, isolatie, fundering, vloeren, wanden plafonds, installaties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoeveel woningen moeten er worden verduurzaamd tot 2050?
7 miljoen
Waar komt ondersplitsing vaak bij voor?
Bij multifunctionele gebouwen. Bv. 2 woontorens met parkeergarages. 1vve voor elke woontoren en 1 vve voor de parkeergarages --> 3 VvE's
Waar moet het gebouw voor verzekerd worden?
Water, storm, brand en ontploffingsschade
Volgens welke norm vindt meting plaats?
NEN 2767
Door wie wordt het MJOP vastgesteld?
Door de alv
Wat is de minimale looptijd van het MJOP?
10 jr.
Hoe oud mag het MJOP zijn?
Hoogstens 5 jr.
Uit welke 3 elementen bestaat het MJOP?
-bouwdeel
-cyclus
-kosten
Voor welk deel is ieder VvE-lid aansprakelijk bij een geldlening?
Op basis van zijn aandeel in de gemeenschap.
Bij verkoop appartement --> geen hoofdelijk aansprakelijkheid meer.
Wat is de minimale jaarlijkse verplichting van de VvE?
-Het bedrag voor het onderhoudsplan (MJOP)
-0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw (opstalverzekering)