Summary Nima-A 1 Succesroute marketing

-
ISBN-10 9041509550 ISBN-13 9789041509550
337 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nima-A 1 Succesroute marketing". The author(s) of the book is/are Peter Swelsen Richard Heeres Jan Elemans. The ISBN of the book is 9789041509550 or 9041509550. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nima-A 1 Succesroute marketing

 • 1 De verschillende betekenissen van Marketing

 • wat betekent marketing?
  Marketing is het aanbieden van goederen of diensten rekening houdend met de behoeften en wensen van de klanten
 • Wat is de definitie van marketing?
  Het aanbieden van goederen of diensten, rekening houdend met de behoeften en wensen van hun klanten.
 • Welke 4 betekenissen van Marketing worden het meest gehanteerd?

  Marketing als visie

  Marketing als ruilactiviteit

  Marketing als functie

  Marketing als probleemgebied

 • Wat betekend de afkorting MVO?
  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • 1.1 De verschillende betekenissen van Marketing

 • Wat is de definitie van marketing?

  De definitie van marketing is het aanbieden van goederen of diensten rekening houdend met de behoeften en wensen van de klanten

 • Benoem de vier betekenissen van marketing die het meest gehanteerd worden.

  1. Marketing als visie
  2. Marketing als ruilactiviteit
  3. Marketing als functie
  4. Marketing als probleemgebied
 • De vier betekenissen van marketing die het meest gehanteerd worden, zijn:

  1. marketing als visie;
  2. marketing als ruilactiviteit
  3. marketing als functie
  4. marketing als probleemgebied
 • 1.1.1 Marketing als visie

 • Benoem de vijf in de marketingtheorie genoemde, onderscheidende concepten (visie).

  1. Productieorientatie
  2. Productorientatie
  3. Verkoop- of selling concept
  4. Marketingorientatie
  5. Maatschappelijk of societal marketingorientatie
 • Wat betekent marketing als visie?

  De onderneming richting geven aan haar handelen
 • Benoem twee voorwaarden wanneer een productieorientatie succesvol kan zijn.

  1. De vraag moet het aanbod overstijgen
  2. De massaproductie moet tot aanzienlijke kostendalingen leiden.
 • Concepten voor benadering van de markt

  de product oriëntatie

  de productie orientatie

  het verkoop of selling concept

  de marketing orientatie

  het maatschappelijk of societal marketingorientatie

 • Wat is een mogelijke valkuil bij een productorientatie?

  Er is onvoldoende aandacht voor verkoop en distributie.
 • Benoem de vijf in de marketingtheorie genoemde, onderscheidende concepten (visie).
  1. Productie oriëntatie
  2. Product oriëntatie
  3. Verkoop- of selling concept
  4. Marketing oriëntatie
  5. Maatschappelijk of societal marketing oriëntatie
 • Wat houdt het verkoop- of selling concept in?

  De gedachte hierbij is dat de consument te weinig of geen producten van de onderneming koopt, daarom is het noodzakelijk om de interesse voor een/het product op te wekken.
 • Op welke vier pijlers dient de marketingorientatie (marketingconcept) te steunen (volgens de bekende Amerikaanse marketingspecialist Ph. Kotler)?

  1. Marketing focus: Je kunt niet alles leveren aan iedereen
  2. Customer orientation: Je dient je voortdurend aan te passen aan de veranderende markt en wensen en behoeften van de consumenten
  3. Coordinated marketing: De afdeling marketing moet goed samenwerken met de andere bedrijfsonderdelen en vice versa
  4. Profitability: Alle activiteiten moeten bijdragen aan het ondernemingsdoel (Bij een onderneming is het uiteindelijke doel het maken van winst, vanwege de continuiteit)
 • Wat is het societal marketingconcept?

  Dit is een aanvulling op het marketingconcept, hiermee wordt rekening gehouden met maatschappelijke belangen, zoals gezondheid en een schoon milieu, op lange termijn.
 • In wat voor soort markt kan het verkoopconcept werken?
  De markten waar het aanbod de vraag overtreft en de markten waarde consument zich niet zo sterk bewust is van zijn behoefte.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem de vijf in de marketingtheorie genoemde, onderscheidende concepten (visie).
 1. Productoriëntatie
 2. Productoriëntatie
 3. Verkoop- of selling concept
 4. Marketingoriëntatie
 5. Maatschappelijk of societal marketingoriëntatie
Concepten voor benadering van de markt
de product oriëntatie
de productie oriëntatie
het verkoop of selling concept
de marketing orientatie
het maatschappelijk of societal marketingoriëntatie
Hoe kunnen onderzoekers in de marketing de uitkomst van het proces beïnvloeden? 
Door middel van het geven van prikkels of stimuli of inputvariabelen, dat zijn de variabelen die wel door de onderzoeker kunnen worden beïnvloed. Die inputvariabelen kunnen zijn:

- prijs
- kwaliteit
- service
- exclusiviteit 
- sociale stimuli, zoals gezinsinvloeden
Noem enkele exogene variabelen volgens Howard & Sheth 
-   culturele invloeden 
-   financiële mogelijkheden 
-   de tijdsdruk waaronder iets wordt gekocht
-   invloeden van referentie groepen
Wat zijn exogene variabelen?
Dat zijn de variabelen die wel invloed op het koopgedrag van de consument hebben maar die niet door de onderzoeker kunnen worden beïnvloed.
Geef de behoeftetheorie van Maslow weer 
stap 5 fysieke behoeften 
stap 4 veiligheid 
stap 3 sociale behoeften 
stap 2 waardering 
stap 1 zelfontplooiing 
Warzijn latente behoeften 
Latente behoeften zijn behoeften die meer in het onbewuste van de mens liggen, het zijn slapende behoeften.
Wat zijn manifeste behoeften 
Manifeste behoeften zijn behoeften waarvan de consument zich sterk bewust van is
Wat is een motief?
Dat is het bewustwording van een probleem of bepaalde behoeften en het omzetten van deze kracht of drive in actie om daadwerkelijk die behoeften te bevredigen.
Marketingconcept betekent vooral ook?
Het handelen en denken vanuit de behoeften en wensen van de consument.