Summary NIMA-A 2 Succesroute marketing

-
ISBN-10 9041509569 ISBN-13 9789041509567
306 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "NIMA-A 2 Succesroute marketing". The author(s) of the book is/are Peter Swelsen. The ISBN of the book is 9789041509567 or 9041509569. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - NIMA-A 2 Succesroute marketing

 • 1.1 de plaats van het productbeleid

 • Waar zijn de deelinstrumenten assortiment, verpakking, merknaam, service, garantie, kwaliteit, kleur en vormgeving onderdeel van?
  P van Product
 • Wat is een ander woord om verschillende deelinstrumenten aan te duiden?
  Productattributen
 • 1.2 producteigenschappen

 • Welke term gebruik men om de waarneembare prestaties van een product aan te geven?
  Instrumentele eigenschappen.
 • Wat is de betekenis van de termen expressieve of emotionele eigenschappen?
  Hebben betrekking op zaken naast de functionaliteit, zaken als status, een lekker gevoel geven, uiting van emotie, ergens bij willen horen.
 • 1.3 het begrip product nader uitgewerkt

 • Wat is Kotler's indeling van het begrip product?
  1. core product (het fysieke product)
  2. tangible product (het tastbare product)
  3. augumented product (het uitgebreide product)
  1. Core product: Het product "in zijn blootje". Dus puur functionaliteit. Bijvoorbeeld: iedere auto rijdt, iedere koelkast koelt en elke bal rolt.
  2. Tangible product: Zoals het product daadwerkelijk wordt aangeboden. Dus het core product met aankleding zoals merknaam, verpakking, stijling ed.
  3. Augumented product: Wanneer de tangible product is aangevuld met wat extra's. Dat zijn de niet tastbare extra's zoals garantie en service.(bv bezorging, krediet)
 • Welk begrip noemt professor  Leeflang naast de core, tangible en augumented product?
  Totale of generieke product. Dit is het augumented product met daaraan toegevoegd een aantal eigenschappen die de consument aan het product verbind. Zoals gebruiksgemak, gevoelens van zekerheid en status.
 • Wat is de NIMA indeling van het product?
  1. Fysiek product: de pure basiseigenschappen, technische specificaties.
  2. Uitgebreid product: Het product zoals het in zijn geheel met alle marketingmix elementen in de markt is gezet.
  3. Het totale product: Het gaat hierbij om door de consument toegevoegde eigenschappen. Denk aan gebruikersstatus, verwachte duurzaamheid of uitstraling van een merk. Het gaat om gedachten en emoties.
 • 1.4 verschillende soorten productclassificaties

 • Productclassificaties: een systematische indeling van producten
 • 1.4.1 Een classificatie op basis van levensduur

 • Welke twee indelingen heb je op basis van levensduur?
  • Durable: duurzame consumptiegoederen. Is meerdere keren te gebruiken.
  • Non-durable: producten die in één keer worden verbruikt.
 • 1.4.2 Een classificatie op basis van de soort afnemer

 • Classificatie op basis van soort afnemer:
  • consumentengoederen
  • industriële goederen
 • Wat zijn industriële goederen en noem wat voorbeelden.
  Dit zijn producten die voor industriële doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden:
  • duurzame productiemiddelen, zoals machines en gebouwen.
  • gereedschappen
  • onderdelen
  • grondstoffen, zoals staal voor een auto
  • halffabricaten, zoals onderstel van een auto
  • hulpstoffen, zoals olie voor de productiemachines
 • 1.4.3 Een classificatie op basis van uitstraling

 • Hoe noemt men producten die de consument minder gaat kopen op het moment dat zijn inkomen stijgt, en juist meer als zijn inkomen daalt?
  inferieure producten
 • Wat is de benaming voor producten waar bij een bepaald inkomen een verzadiging optreed, zoals bijvoorbeeld brood en aardappelen?
  Noodzakelijke producten
 • Welke producten zijn uiterst inkomstengevoelig?
  Luxe producten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In-home test
Mensen testen dan hoe het product in de thuissituatie functioneert.
Prototype
Het eerste fysieke vorm van een idee (concept)
Welke senario's kun je opstellen voor de financiële analyse?
Een terughoudende, een gewoon en een optimistische senario.
Omschrijf kort wat er gebeurt in de strategieontwikkeling?
Vanuit de conceptfase (paragraaf: 4.2.3) komt naar voren hoe het product gepositioneerd moet worden (bv jong en snel). Vandaar uit moet een strategie ontwikkeld worden. 
Wat wordt er in deze fase geformuleerd?
De marketingdoelstellingen.
Om welke vraag draait de conceptontwikkeling?
Wat zijn de karakteristieken van het nieuwe product?
Wat gebeurt er in de conceptfase?
In de conceptfase moet het idee uitgroeien tot een concept. Concept is meestal niet zichtbaar, het is de uitwerking van het idee.
Diversificatie
Een onderneming probeert het op een geheel nieuwe markt met een totaal ander product.
Wat is de voornaamste reden voor screening?
Niet alle ideeën sluiten aan bij het bedrijf, financieel of technisch niet haalbaar, of het past niet in het huidige bedrijfsbeleid. Men gaat dus de ideeën selecteren tot je de meest bruikbare overhoud.
patenten of octrooi
Dit is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding.