Summary NIMA-A 3 Succesroute marketing

-
ISBN-10 9041509577 ISBN-13 9789041509574
318 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "NIMA-A 3 Succesroute marketing". The author(s) of the book is/are Peter Swelsen, Rob Erven Richard Heeres Jan Elemans. The ISBN of the book is 9789041509574 or 9041509577. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - NIMA-A 3 Succesroute marketing

 • 1 Het onderzoeksproces

  • marktonderzoek
  • fasen van onderzoek
  • de diverse typen van onderzoek
  • inhoud van een briefing
  • kosten van een onderzoek uitrekenen
  • onderdelen van een onderzoeksopzet
 • 1.1 Wat is marktonderzoek?

 • Wat is de benaming voor het verzamelen en analyseren van gegevens op het gebied van de marketing?
  marktonderzoek
 • Wanneer men objecten beschrijft, bijv de consument beschrijven door een aantal classificaties, waar wordt dan over gesproken?
  beschrijvend onderzoek
 • Wat is een ander woord voor een beschrijvend onderzoek?
  Descriptief onderzoek
 • Welk onderzoek gebruikt men om een probleem te herkennen?
  exploratief onderzoek
 • Waarom gebruikt men een verklarend onderzoek?
  Men toetst dan of een bepaalde bewering correct is. Bijvoorbeeld of met een reclame het beoogde effect wordt bereikt. Zoals meting in toename van de spontane bekendheid.
 • Wat kan men met een voorspellend onderzoek onderzoeken?
  In het onderzoek wordt een voorspelling gegeven van bijv omzet of winst.
 • Waarom wordt er gebruik gemaakt van een briefing?
  Presentatie van de opdrachtgever over wat het probleem is dat moet worden onderzocht.
 • Wat moet er in ieder geval in een briefing worden vermeld?
  • naam bedrijf en branche
  • informatie over het bedrijf en de branche
  • het probleem volgens opdrachtgever
  • deadline datum
  • budget
 • 1.2 Het onderzoeksproces

 • test 2 notietie
 • Schema van het onderzoeksproces bevat de volgende onderdelen:
  1. de formulering van het probleem
  2. wat zijn de kosten en baten?
  3. de formulering van het onderzoeks-probleem
  4. Welke methoden en technieken gebruiken we?
  5. het verzamelen en verwerken van de gegevens
  6. het analyseren van de gegevens
  7. de rapportage en presentatie
 • 1.2.1 Stap 1: De formulering van het probleem

 • Formulering van het probleem is de belangrijkste stap in het onderzoeksproces. Deze moet eenvoudig geformuleerd worden. Een heel eenvoudig voorbeeld: 'Waarom krijg ik steeds minder klanten?'
 • 1.2.2 Stap 2: De kosten van een onderzoek

 • Waarom is het belangrijk om eerst de kosten van het onderzoek te bepalen?
  Het antwoord van het geformuleerde probleem kan voor de hand liggen, zodat de kosten niet opwegen tegen de baten die de uitkomst van het onderzoek geeft.
 • Waarom maakt men gebruik van een allesinclusiefprijs?
  Zodoende worden alle kosten die een marketingbureau heeft mee berekend.
 • 1.2.3 Stap 3: de formulering van het onderzoeksprobleem

 • Waarom is meestal het probleemformulering niet gelijk aan het onderzoeksprobleem?
  Bij het onderzoek krijgt men te maken met beperkingen, zoals de hoeveelheid tijd en geld die voor het onderzoek beschikbaar is.
 • 1.2.4 Stap 4: Keuze van methoden en technieken

 • Wat kun na het inventariseren van de informatiebehoefte bepalen?
  het onderzoeksopzet
 • Waarom maakt men gebruik van secundair onderzoek en wanneer van primair?
  • Secundair onderzoek is meer deskresearch. Onderzoek naar alles wat er al bekend om het onderzoeksdoel te bereiken.
  • Primair onderzoek ga je zelf aan de slag om gegevens te verzamelen en te verwerken tot informatie.
 • Wat kun je bij primair onderzoek als eerst verrichten?
  vooronderzoek
 • Hoe noemt men het onderzoek waarbij het om cijfermatige resultaten gaat?
  kwantitatief onderzoek
 • Hoe noemt met het onderzoek waarbij het om de motivatie en beweegredenen van een consument?
  kwalitatief onderzoek
 • Wat is een pilotonderzoek?
  Het 'proberen' van een nieuw product voor het op de markt wordt gebracht
 • Geef een voorbeeld van een expertonderzoek?
  Delphi-onderzoek, hierbij vragen ze enkele experts naar hun mening of voorspelling.
 • Verzamelen van gegevens in de loop der tijd?
  tijdreeksonderzoek
 • Wat houd cross-sectioneel onderzoek in?
  Hierin worden alle individuen in een bepaalde groep op hetzelfde tijdstip onderzocht. Bijvoorbeeld huidige lonen uit allerlei sectoren. Inkomens van doktoren, chirurgen, bouwvakkers en schilders. 
 • Hoe noem je onderzoek in het buitenland?
  Internationaal onderzoek
 • Welke punten moet je aflopen om een goede onderzoeksopzet te maken?
  • de probleemstelling
  • het onderzoeksprobleem
  • of je secundair of primair onderzoek gaat plegen
  • hoe je aan informatie voor het secundair onderzoek gaat komen
  • de doelgroep
  • indien van toepassing: de steekproeftechniek
  • indien van toepassing: de steekproefgrootte
  • welke methoden en technieken u bij het primair onderzoek gaat toepassen
  • de kosten van het onderzoek
  • een tijdsplanning
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Purge en Merge is?
Is het uitwissen en aanvullen van bestanden met klanteninformatie. up-to-date houden. (listmanagement).
Wat is conversiepercentage?
Het conversiepercentage is het aantal bestellingen uitgedrukt in het aantal aanvragen voor informatie.
Wat verstaan we onder passieve telemarketing?
We spreken van passieve telemarketing als een aanbieder of zijn vertegenwoordiger niet zelf belt maar op de één of andere manier zijn telefoonnummer verstrekt.
Wat is listmanagement
Ia het opbouwen en up-to-date houden van de adressen bestanden van de gekozen doelgroep.
Wat is een lead?
Is een consument die reageert op een direct mail actie
Lead generation is?
Dit refereert aan de bereidheid van de huidige generatie om massaal te reageren op direct marketingtechnieken zoals antwoordcoupons.
Wat is fulfilment?
Het waar maken van de service van begin tot het einde, vanaf het ontvangen van de order tot en met de service na de aankoop.
Noem twee voordelen van een directmailactie in vergelijking met een advertentie.
-  Met een directe mail kan specifieker worden ingespeeld op de wensen en behoefte van de geadresseerde.
-  Direct mail is persoonlijker.
-  Een direct mail biedt meer mogelijkheden om een reactie uit te lokken of om een relatie op te bouwen. 
Wat is het verschil tussen direct mail en non-directmail ?
Direct mail is persoonlijk geadresseerd. Non-Direct mail niet.
Wat is direct marketing ?
Persoonlijke directe (duurzaam) contact met de klant, middels interactieve media met een meetbare respons.