Summary NIMA B Business Marketing

-
582 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "NIMA B Business Marketing". The author(s) of the book is/are ICM. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - NIMA B Business Marketing

 • 1.1 Visie

 • Hoe zou je 'Visie' kunnen omschrijven?

  als 'het zicht op een bepaalde toekomst' of 'de droom van de ondernemer' 

 • 1.2 Missie

 • Welke vraag beantwoord 'Missie' ?

  de vraag " Waarom bestaan wij als organisatie" en geeft de rol en ambities van de organisatie weer

 • Welke eisen stelt Kotler aan het mission statement?

  • The mission statement should specify the business domain in which the organisation will operate
  • The mission statement should be motivating
  • The mission statement should stress major policies that the company plans honour
 • Aan welke punten dient een 'Missie' omvatten volgens Ashridge Management College?

  • De bestaansvraag van de organisatie (purpose)
  • De waarden (values)
  • De concurrentiepositie en de kerncompetenties (strategy)
  • De gedragsconventies (behaviour standards)
 • Noem de 3 assen van het zogenaamde Business Definition Model van Abell?

  P: Wat bieden wij onze afnemers (afnemersfunctie)?

  M: Wie zijn onze afnemers (afnemersgroepen)?

  T: Op welke wijze realiseren wij de afnemersfunctie (technologie)?

 • Wat vormen de normen en waarden?

  Vormen samen de organisatiecultuur en betreffen o.a. de relaties, regelgeving, communicatielijnen, risiconemend of risicomijdend gedrag, open en motiverende managementstijlen enz.

 • In welke drie dimensies is maatschappelijk verantwoord ondernemen op te splitsen?

  1. De normen en waarden waar een bedrijf voor staat (gedragscode)
  2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf
  3. De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf
 • Wat wordt precies met strategie bedoeld?

  De manier waarop je de doelstellingen wilt bereiken

 • Welke twee planningshorizons worden er gehanteerd?

  Het Strategische plan (lange termijn 3 tot 5 jaar)

  Het Operationele of Tactische plan (maximaal 1 jaar en soms per kwartaal)

 • Hoe heet planning waarbij je al scenario's uitwerkt voor toekomstige mogelijkheden?

  Contingency planning

 • Op welke 3 niveaus komt planning voor bij grote concerns?

  Op concernniveau

  Op SBU niveau

  Op PMC niveau

 • Op welke drie verschillende manieren kun je plannen in een bedrijf?

  1. Top-down
  2. Bottom-up
  3. Goals- down/ Plans-up
 • Wat is kort gezegd Core Competence?

  Wat maakt jou speciaal? Waar ben je echt goed in, beter dan anderen?

 • Aan welke eisen dient een Core Competence volgens Hamel en Prahalad voloen?

  1. Het moet een evenredige waarde voor de afnemers hebben.
  2. Het moet een uniek en onderscheidend en moeilijk imiteerbaar zijn ten opzichte van de concurrent
  3. Het moet uitbreidbaar zijn. Het geeft toegang tot nieuwe markten
 • Gb Rustenburg geeft een aantal voorbeelden van duurzame concurrentievoordelen. Welke?

  • Exclusieve technologie, waarmee zich in kwaliteit onderscheidende producten tot stand komen, die zo nodig ook nog door een patent worden beschermd.
  • Efficiente productiemethoden, die leiden tot kostenvoordelen.
  • Verwerven van een uitstekende reputatie, om daardoor een goede relatie met afnemers op te bouwen.
  • Het hebben van een onderscheidend distributiesysteem.
  • Het hebben van een als superieur ervaren dienstverlening (service)
  • Het bezitten van objectieve (door marktonderzoek verkregen) kennis van afnemersfacetten, zoals van de afnemersorganisatie, de afnemerswensen en de beslissingsstructuur.
  • Een slagvaardige organisatie, die effectief werkt en geleid wordt door een eenduidig coordinerend management.
 • Welke twee soorten KSF's onderscheiden we?

  Hygienische en Visionaire KSF's

 • Wat valt onder de hygienische?

  Doorlooptijden, kwaliteit en service of producten, voorraadbeheersing, casf flow

 • Wat valt onder de visionaire?

  Optimalisatie van de processen, flexibiliteit van de organisatie, proactieve werkinstelling, ondernemendheid en resultaatgerichtheid.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom heb ik hier geen concrete vraag?
Omdat ik dit nog niet geoefend heb
Wat is een externe analyse?
Geeft inzicht wat er buiten het bedrijf gebeurt?
Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Hoe kunnen de effecten van de vier P's op de haalbaarheid van de doelstellingen gemeten worden ? via:
 • Tracking 
 • Balanced Scorecard
 • Kwaliteitsmodel EFQM
Wat zijn de taken van een accountmanager?
 • Opstellen van accountplannen voor zijn klanten
 • Ontwikkelen van tailor-made activiteiten en het opstellen van een actiekalender
 • Ontwikkelen van initiatieven om omzetgroei bij zijn account te checken
 • Bewaken van de omzetten, kosten en winstbijdragen van zijn accounts en die, waar nodig te corrigeren op afwijkingen
 • Informeren van alle betrokkenen door middel van een special- dealformulier over de tailor made activiteiten
 • Plannen van de quotering van promotionele activiteiten van zijn accounts
 • Rapporteren over promotionele activiteiten waarbij de buitendienst betrokken is
 • Zorgen voor winkelchecks bij zijn accounts om zo te kunnen oordelen over de prijsstelling en presentatie
 • Ontwikkelen van merchandising plannen voor zijn accounts
 • Informeren van het productmanagement en de verkoopafdeling over belangrijke marktontwikkelingen
 • Adviseren van de verkoopleiding
 • Regelmatig bezoeken van zijn accounts om plannen te bespreken , te evalueren en tussentijds af te stellen
Welk doel heeft de accountbewaking ? op welke punten wordt gelet?
 • Blijft alles binnen het budget
 • Lopen de omzetten conform de doelstellingen
 • Ligt de winstbijdrage op niveau
 • Zij er acties van concurrenten of nieuwe producten en hoe kan daarop worden gereageerd
Wat valt onder het uitvoeringsplan bij een accountstrategie?
 • De productmix: o.a. assortimentsmutaties en verpakkingsaanpassingen
 • De prijsmix: bijv: de hoogte van de inkoopprijzen en adviezen over de verkoopprijzen aan de afnemer
 • De presentatiemix: onder meer een plan voor een verantwoorde schappenindeling
 • De promotiemix: promotionele samenwerking tussen producent en account
 • De distributiemix: de logistieke goederenstroom, afspraken over het verzendklaar aanleveren van artikelen of de tape-uitwisseling van computeradministraties
Uit welke vier fasen maakt het planningsproces van het accountmanagement deel uit?
 • De accountanalyse (alle wetenswaardigheden worden vastgelegd)
 • De accountdoelstellingen (accountomzet en de accountwinst)
 • De accountstrategie 
 • De accountbewaking
Waar richt het accountmanagement zich op?

Op het behouden van een langdurige, winstgevende relatie door aan de klant een zo compleet mogelijk en op maat gemaakt pakket van producten en diensten aan te bieden

Wat wordt er verstaan onder accountmanagement?

Het intensief onderhouden van contacten met grote afnemers (de accounts) en het aanpassen en afstemmen van het marketing en salesbeleid op de wensen van deze accounts.