Summary NLP Trainer Manual

-
524 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - NLP Trainer Manual

 • 1 HET ONTSTAAN VAN NLP

 • Hoe is de methodiek NLP ontstaan?

  De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten en bekwaamheden. 
 • Welke vragen stelden de onderzoekers in de jaren ‘70?

  Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben? Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen? 
 • Wat is de uitleg van de letter N van NLP?

  Neuro: Ons zenuwstelsel (de geest), door middel waarvan we onze ervaringen verwerken, maakt gebruik van onze vijf zintuigen: 
  • Visueel 
  • Auditief 
  • Kinesthetisch 
  • Olfactoir (reuk) 
  • Gustatoir (smaak) of 
  Neuro: Het zenuwstelsel verwerkt ervaringen via 5 zintuigen: 
  • Gezichtsvermogen 
  • Gehoor  
  • Tastzin  
  • Reukzin  
  • Smaakzin 
 • Wat is de uitleg van de letter L van NLP?

  Linguïstisch: Taal en andere niet-verbale communicatiesystemen door middel waarvan onze neurale voorstellingen worden gecodeerd, geordend en betekenis krijgen, waaronder: 
  • Beelden 
  • Geluiden
  • Gevoelens
  • Smaken
  • Geuren
  • Woorden (zelfspraak)
  of
  Linguïstisch: Interne representaties (voorstellingen) worden gecodeerd, geordend en krijgen betekenis door: 
  • Beelden (visueel) 
  • Geluiden (auditief) 
  • Gevoelens (kinesthetisch) 
  • Smaken (gustatoir) 
  • Geuren (olfactoir) 
  • Taal (auditief digitaal) 

 • Wat is de uitleg van de letter P van NLP? 
  Programmeren: Het vermogen om de programma's (onze communicatie met onszelf en met anderen) die in onze neurologische systemen worden gebruikt te kunnen achterhalen en benutten om de door ons gewenste, specifieke resultaten te bereiken.
  of
  Programmeren: Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken
 • Welk model geeft inzicht in het proces van waarneming tot gedrag.
  NLP Communicatiemodel
 • Geef een aantal beweringen over NLP.
  • NLP is opleiden tot excellentie. Het wordt ook wel de  kunst van het succesvol functioneren genoemd. 
  • NLP is de structuur van de subjectieve ervaring.  
  • NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. 
  • NLP is een verzameling van coach- en communicatietools. 
  • NLP is een communicatie- en veranderingsmethodiek die  zich bezighoudt met de onbewuste processen die ten  grondslag liggen aan gedrag en communicatie. 
  • NLP vereist een basishouding, een attitude van  nieuwsgierigheid en de bereidheid te experimenteren. 
  • NLP is een empirische wetenschap.  
  • NLP gaat over bewustwording van onbewuste processen. 
  • NLP gaat niet over de inhoud, maar over de structuur van  de processen en ervaringen. 
 • Wanneer is NLP ontstaan?
  In de jaren '70

 • Wie was de wiskunde en informaticastudent geïnteresseerd in gestalttherapie en met wie NLP is begonnen? 

  Richard (Wayne) Bandler, geboren in New Jersey op 24 februari 1950.
 • Wie was Fritz Perls?

  Fritz Perls was de grondlegger van de gestalttherapie. Hij was
  daarnaast een vooraanstaand psychiater en psychotherapeut.

 • Wie was de supervisor van de studiegroep gestalttherapie aan
  de Universiteit van Californië, in Santa Cruz?

  John Grinder, geboren in Detroit, Michigan, op 10 januari
  1940.

 • Wie zijn (o.a.) gemodelleerd
  door Bandler en Grinder?
  Fritz Perls, Virginia Satir, Gregory Bateson, Milton Erickson.

 • Wat ontstond er vanuit de modelleerstudies van Bandler en Grinder?
  Technieken en modellen die overdraagbaar zijn.
 • Wie was Virginia Satir?

  Virginia Satir was familie- en gezinstherapeute, geboren in
  Neillsville, Wisconsin, op 26 juni 1916 en overleden op 10
  september 1988 in Californië.

 • Welke boeken schreven Bandleren Grinder op basis van het
  modelleren van Virginia Satir?
  The structure of Magic volume 1 en volume 2.

 • Wat vertelde Gregory Bateson aan Bandler en Grinder naar
  aanleiding van het metamodel?

  Dat er een andere therapeut was, Milton Erickson, die óók
  heel succesvol was en die precies het tegenovergestelde deed.
 • Wie was Gregory Bateson?

  Gregory Bateson was een Britse antropoloog. Grantchester, 9
  mei 1904, San Francisco, 4 juli 1980. Hij deed veel onderzoek
  naar relaties en situaties. Hij schreef het boek Steps to an
  Ecology of Mind en zijn ideeën over de logische niveaus zijn
  later uitgewerkt door Robert Dilts.
 • Wat was Milton Erickson?
  Milton Hyland Erickson was een hypnotherapeut.

 • Waar was Milton Erickson onbewust bekwaam in?

  Milton Erickson was onbewust bekwaam in het contact krijgen
  met iemands onderbewuste. Hij streefde ernaar de cliënt zelf
  tot ontdekkingen en inzichten te laten komen, in een richting
  die hij zorgvuldig indirect had gesuggereerd.

 • Welk boek schreven Bandler en Grinder op basis van het
  modelleren van Milton Erickson?
  Patterns of the Hypnotic Techniques volume 1 en volume 2.

 • Waar was Virginia Satir onbewust bekwaam in?

  Het beluisteren van taalpatronen en daar specifieke vragen op
  stellen. Ze kon daarmee zeer snel de kern raken in therapie
  waardoor ze zo succesvol was.

 • Wanneer beëindigden Bandler en Grinder hun samenwerking?
  in 1985
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarvoor gebruiken we de vooronderstellingen van taal?
1. Om te herkennen wat wordt voorondersteld in de taal van onze gesprekspartners
2. Om nieuwe interne representaties te creëren bij onze gesprekspartners.
Noem de 10 sleutels tot succes
1. Is het doel positief geformuleerd?
2. Specificeer de huidige situatie
3. Specificeer het resultaat
4. Specificeer de bewijsprocedure
5. Is dit echt wat je wilt?
6. Heb je het zelf in de hand?
7. Is de context duidelijk genoeg omschreven?
8. Welke hulpbronnen heb je nodig?
9. Is het geheel verantwoord (ecologisch)?
10. Test
Welke boeken schreven Bandler en Grinder op basis van hetmodelleren van Virginia Satir?
The structure of Magic volume 1 en volume 2.
Wat zijn de 3 menselijke beperkingen die het lastig maken om volledig open te staan voor een ander?
- Neurologische beperkingen
- Sociale beperkingen
- Individuele beperkingen
Wat is de uitleg van de letter P van NLP?
Programmeren: Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken
Wat zijn de Sandwich feedback regels?
 1. Geef feedback om de ander te laten groeien.
 2. Feedback veroordeelt niet maar is een toevoeging in de richting van een verbetering.
 3. Korte, specifieke feedback is veel effectiever en krachtiger dan lange algemene feedback.
 4. Feedback dient gegeven te worden in de richting van gedrag zodat de ontvanger het concreet kan gebruiken.
 5. Feedback heeft alleen zin wanneer de ontvanger feedback wil/kan ontvangen.
 6. Gebruik het sandwich feedback model.
 7. Begin met te benoemen wat er goed ging. Wat je erg goed deed, is …
 8. Benoem wat er verbeterd kan (dient te) worden. Wat beter kan, is …
 9. Geef ten slotte je algemene positieve samenvatting. Over het algemeen vond ik het een goede … of als je deze feedback integreert dan …
 10. De ontvanger luistert en neemt de feedback tot zich en sluit af met: Dank je wel.
Hoe ziet het Sandwich feedback model eruit? Drie componenten:
1. Wat ging goed?
2. Wat kan beter?
3. Algemene positieve samenvatting
Wat is het verschil tussen kritiek en feedback?
Kritiek is het afkeuren van het gedrag of persoon, zonder een oplossing aan te dragen. Feedback wordt gegeven met een positieve bedoeling, gericht op gedrag (niet op de persoon) en heeft verbeteringsmogelijkheden in zich.
Wat is feedback?
Feedback betekent letterlijk terugkoppeling. De
terugkoppeling van een boodschap over iemands gedrag of prestaties.
Wat zijn kenmerken van mensen met een kinesthetisch voorkeur representatiesysteem?
Onthouden en leren door te doen. Bewegen en spreken rustig.
Gevoelig voor aanraking. Ademhaling vanuit buik.
Kinesthetische predikaten.