Summary NOVA 1-2 gymnasium

-
ISBN-13 9789034583475
340 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "NOVA 1-2 gymnasium". The author(s) of the book is/are F Alkemade, P van Hoeflaken, R Tromp. The ISBN of the book is 9789034583475. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - NOVA 1-2 gymnasium

 • 6.1 bewegingen vastleggen

 • waarmee kan je bewegingen vastleggen?
  -een film
  -stroboscopische foto's
 • wat is een plaats tijd tabel en hoe vul je die in wat moet je weten?
  dat is een tabel waar je telkens per moment opname een plaats en een tijd moet invullen.

  met welke tussenpozen de momentopname's zijn gemaakt
  hoe groot de tussenpozen in werkelijk zijn

  als je weet dat elke moment opname elke 0,5 sec is dan vul je dat ook zo in 

  even oefenen en je weet het !
 • Hoe heet de lamp waarmee je een stroboscopische foto kan maken>
  Een stroboscooplamp
 • hoe werkt een camera van een finish foto?
  voor de lens van de camera zit een kleine spleet verticaal. | 

  als je een foto maakt krijg je een smalle foto waar alleen de finish te zien is.

  de camera kan wel meer dan 10 duizend foto's per seconde maken de finish foto bestaat uit allemaal opnames die naast elkaar staan. links zie de gene die laatste is geworden en rechts zie je de gene die eerste is geworden.
 • Wat is een video-opname?
  Een serie beelden die met een korte tussenpozen zijn gemaakt.
 • Hoe werkt een stroboscooplamp?
  Een lamp die met regelmatige tussenpozen een korte lichtflits geeft.
 • Hoe ziet een stroboscopische foto eruit?
  Alle momentopnames komen op 1 foto. Je kunt zo zien op welke plaats het voorwerp op elk moment bevindt.
 • Wat is een (x,t)-diagram
  Plaats-tijddiagram
 • 6.2 Gemiddelde snelheid

 • Hoe bereken je de gemiddelde snelheid?
  gemiddelde snelheid=  afstand: tijd
  Vgem=  s:t
 • Wat is de eenheid van Vgem? ( en van de tijd en afstand)
  Vgem= (km/h) of (m/s)
  S= km of m
  t= h of s
 • Hoe bereken je t?
  t= s : Vgem
 • Hoe bereken je s?
  s= Vgem x t
 • Wat is een (v,t)-diagram?
  Snelheid-tijddiagram
 • Hoe bereken je de gemiddelde snelheid van een snelheid-tijddiagram?
  Vgem=  Vbegin + Veind : 2
 • Welke 3 methodes zijn er om de snelheid van auto's te meten?
  1. flitspalen
  2. lasergun
  3. trajectcontrole
 • Hoe werkt een flitspaal?
  Het apparaat zendt radiogolven uitg naar voorbijrijdende auto's. De terugkaatste radiogolf geeft aan hoe hard de auto rijdt. Als de snelheid te hoog ligt wordt er een foto gemaakt.
 • Wat is een lasergun?
  Een lasergun is een dunne, geconcentreerde lichtbundel met licht van 1 kleur.
  Een lasergun gebruikt een politie agent.
 • Hoe werkt een lasergun?
  Een lasergun zendt voortdurend korte laserpulsen uit. De auto kaatst de laserpuls terug. De lasergun berekent vervolgens de tijd tussen uitzenden en ontvangen.Daarna herhaalt hij het bij een ander punt. Het kent 2 afstanden en ook de tijd tussen 2 plaatsen. Zo berekent hij de snelheid.
 • Hoe werkt een trajectcontrole?
  Er worden 2 camera's gebruikt om te berekenen wat de snelheid van een auto is. Camera A staat bijv. Op een bepaalde afstand af van camera B. De auto passeert camera A en daarna camera B zo kunnen ze zien hoe snel hij erover heeft gedaan om een bepaalde afstand afteleggen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 2 varianten kennen we bij een "eenparige" beweging?
1. Eenparig versneld (als de snelheid gelijkmatig toeneemt)
2. Eenparig vertraagd (als de snelheid gelijkmatig afneemt)
Wat betekent het als een voorwerp "vertraagd" beweegt?
De afstand die het voorwerp in een bepaalde tijd aflegt, wordt steeds kleiner
Wat betekent het als een voorwerp "versneld" beweegt?
Dan legt het voorwerp in dezelfde tijd (bijv. 1 seconde) een steeds grotere afstand af.
Bij een eenparige beweging verandert de snelheid niet; die blijft de hele tijd constant. Als je de gemiddelde snelheid kent, weet je hoe groot de snelheid op elk moment van de beweging was. Welke formule gebruikt men hierbij?
V = V(gem) = s : t

V= snelheid op elk (!) moment van de beweging
t= tijd die nodig was voor het afleggen van de afstand
Wat verstaat men onder een vertraagde beweging?
Een beweging waarvan de snelheid steeds kleiner wordt
Wat verstaat men onder een eenparige beweging?
Een constante snelheid waarbij men dan elke seconde hetzelfde aantal meters aflegt
Wat verstaat men onder een versnelde beweging?
Een beweging waarvan de snelheid steeds groter wordt
Natuurkundigen verdelen bewegingen in soorten. Welke 3 soorten bewegingen onderscheidt men?
1. Versnelde beweging
2. Eenparige beweging
3. Vertraagde beweging
Waarom lijkt het filmen van een beweging een soort van op een stroboscopische foto?
Je kan sommige beelden van de video-opname samenstellen tot een foto, dus krijg je eigenlijk ook een soort stroboscopische foto.
Op welke 3 manieren kan je bewegingen vastleggen en analyseren?
1. Stroboscopische foto's maken.
2. Bewegingen filmen.
3. Een plaats-tijddiagram.