Summary Nova hoofdstuk 4 warmte

-
161 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova hoofdstuk 4 warmte ". The author(s) of the book is/are mits. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova hoofdstuk 4 warmte

 • 1 warmte bronnen en brandstoffen

 • Wat zijn wamrte bronnen?
  Een warmte bron heb je nodig als je iets wilt verwarmen. In huis heb je veel warmte bronnen zoals. de cv, de geiser, de boiler, het fornuis, de oven, het theelichtje en het strijkijzer
 • Wat is een chemische energie?
  Chemische energie is dat iets word verbrand door een warmtebron. Bijv. een gasbrander verbrandt aardgas, een oliekachel huisbrandolie. De energie in aardgas of in een ander brandstof (aardolie of steenkool) wordt chemische energie genoemd
 • hoe meer brandstof er word verbrand, des te meer warmte er ontstaat!
 • Wat elektrische energie?
  Elektrische energie moet je denken aan apparaten die je in het stopcontact kan doen! (broodrooster/strijkijzer)
 • Hoe meer water je in een bekerglas doet, des te meer warmte moet je toevoeren om het water aan de kook te brengen!
 • 2 geleiding en stroming

 • Noem twee vormen van watertransport
  Geleiding en stroming
 • Wat doet geleiding?
  Bij geleiding verplaatst de warmte zich door een stof van de plek met de hoogste temperatuur naar die met de laagste temperatuur. Zonder dit temperatuurverschil zou er geen warmtetransport plaatsvinden!
 • Metalen zijn goede warmte geleiders. Denk maar eens aan een pan. Daar zijn de handvatten ook van plastic.
 • warme lucht heeft een kleinere dichtheid dan koude lucht
 • Wat doen stromingen?
  Bij stroming verplaatst de warmte zich altijd samen met de vloeibare of gasvormig stof van de plaats met de hoogste temperatuur naar de plaats met de laagst temperatuur.
 • Lucht is, zoals alle gassen, een zeer slechte warmtegeleider. Maar door de stroming kan lucht wel warmte vervoeren.
 • 2.1 Stoffen verhitten

 • Wanneer is er sprake van een chemische reactie?
  Als je een stof verhit waardoor de originele stof verdwijnt en nieuwe stoffen ontstaan.
 • Wat zijn reactieproducten?
  Producten die ontstaan uit een chemische reactie.
 • Wat zijn beginstoffen?
  De stoffen die er waren voor de chemische reactie
 • Wat is een reactieschema?
  Een schema waarin je een chemische reactie kan weergeven
 • Geef een voorbeeld van een chemische reactie:
  Verbranding
 • Wat heb je voor verbranding nodig?
  Zuurstof
 • Wat is het reactieschema van verbranding?
  Brandbare stof + zuurstof > verbrandingsproducten
 • Wat is het reactieschema van papier?
  Papier > koolstof + water + gas
 • Wat is een ontledingsreactie?
  Als er uit één stof verschillende nieuwe stoffen ontstaan
 • 2.2 Ontleden

 • Wat is een thermolyse?
  Ontleding dmv verhitten
 • Wat zijn Organische stoffen?
  Stoffen die bij verhitting zonder zuurstof verkolen
 • Wat is elektrolyse?
  Ontleding door elektriciteit
 • Wat is het reactieschema van water?
  Water > waterstofgas + zuurstofgas
 • Wat is het lichtste gas dat er bestaat?
  Waterstofgas
 • Wat is fotolyse?
  Een stof ontleden met behulp van licht
 • Hoe noem je stoffen die je niet kunt ontleden?
  Niet-ontleedbare stoffen
 • Hoe kan je ontleedbare stoffen ook wel noemen?
  Verbindingen
 • Hoe kan je niet-ontleedbare stoffen ook wel noemen?
  Elementen
 • Waar behoren de meeste niet-ontleedbare stoffen toe?
  Metalen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.