Summary Nova Nask 1 3 vmbo-kgt

-
ISBN-13 9789034587480
503 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova Nask 1 3 vmbo-kgt". The author(s) of the book is/are Frits Kappers Coert Schatorjé. The ISBN of the book is 9789034587480. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova Nask 1 3 vmbo-kgt

 • 1.1 krachten herkennen

 • kan je wind een kracht op je uitoefenen?
  ja
 • wanneer voel je dat goed?
  als je tegenwind hebt
 • is die kracht altijd even groot en werkt ook steeds in dezelfde richting?
  nee
 • als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend, kun je dat dan vaak voelen?
  ja
 • noem voorbeelden als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend
  iemand je een duw geeft
  het stevig waait
  je in een auto zit die plotseling snel optrekt
  je een tennisbal tegen je hoofd krijgt
 • kun jij krachten die op mensen of op voorwerpen worden uitgeoefend zien?
  nee
 • wat kun je wel zien?
  welk effect die krachten hebben
 • tijdens een volleybalwedstrijd: wanneer neemt de snelheid van de bal toe?
  als een speler de bal opslaat
 • tijdens een volleybalwedstrijd: wanneer neemt de snelheid van de bal af?
  als een speler een harde bal stopt
 • tijdens een volleybalwedstrijd: wanneer veranderd de richting waarin de bal beweegt?
  als de speler tegen de bal tikt of slaat
 • wat kunnen krachten van een voorwerp veranderen?
  de beweging
 • wat kunnen krachten nog meer van een voorwerp veranderen?
  de vorm
 • noem hier voorbeelden van
  als een boogschutter zijn boog spant 
  als een turnster na een salto weer neerkomt op de trampoline
 • wat kan er gebeuren als er een kracht op voorwerpen inwerkt
  ze kunnen uitrekken of worden ingedrukt
 • zijn er allemaal soorten krachten?
  ja
 • noem er 5
  1 zwaartekracht
  2 spierkracht
  3 veerkracht
  4 spankracht
  5 magnetische kracht
 • als je een halter optilt, voel je dan hoe zwaar de gewichten zijn?
  ja
 • wat gebeurt er als je de halter daarna weer loslaat?
  dan valt hij recht naar beneden
 • waarvan is dat het effect?
  de zwaartekracht
 • wat is de zwaartekracht?
  de kracht waarmee de aarde trekt aan jou en aan alles om je heen
 • werkt de zwaartekracht altijd en overal op aarde?
  ja
 • wanneer oefenen je handen een kracht uit op de halter?
  als je de halter optilt
 • wanneer oefenen je voeten een kracht uit op de pedalen van je fiets?
  als je fietst
 • als je een halter optilt en fietst welke kracht gebruik je dan?
  spierkracht
 • waardoor ontstaat spierkracht?
  doordat de spieren in je lichaam zich samentrekken
 • wat voel je als je een expander uitrekt?
  de spiraalveren aan je handen trekken
 • hoe noem je deze kracht?
  veerkracht
 • hoe ontstaat veerkracht?
  als je een veerkrachtig materiaal uitrekt of indrukt
 • wanneer verdwijnt de veerkracht weer?
  als het materiaal terugkeert naar zijn oude vorm
 • wat gebeurt er als je aan een touw trekt?
  dan komt het touw strak te staan
 • wat gebeurt er als je harder aan het touw trekt?
  dan trekt het touw net zo hard terug
 • wat heb je dan in het touw?
  spankracht
 • wanneer voel je dat er magnetische krachten werken?
  als je de polen (uiteinden) van 2 magneten bij elkaar houdt
 • wat trekken elkaar aan?
  een noordpool en een zuidpool
 • wat stoten elkaar af?
  2 noordpolen of 2 zuidpolen
 • als je 2 magneten boven op elkaar legt, en op beide polen werkt een afstotende kracht. wat gebeurt er dan met de bovenste magneet?
  die wordt omhoog geduwd (hij zweeft)
 • kun je krachten tekenen als een pijl?
  ja
 • wat geeft aan waar de kracht wordt uitgeoefend?
  het aangrijpingspunt van de pijl
 • wat geeft aan in welke richting de kracht werkt?
  de richting van de pijl
 • wat geeft aan hoe groot de kracht is?
  de lengte van de pijl
 • hoe geef je aan dat het om een kracht gaat?
  dan zet je bij de pijl een F (van force=kracht)
 • waarmee wordt aangegeven om welk soort kracht het gaat?
  met een extra letter
 • waar staat Fz voor?
  zwaartekracht
 • waar staat Fs voor?
  spankracht
 • waar staat Fv voor?
  veerkracht
 • wat moet je doen als je de zwaartekracht wild tekenen?
  alle massa van het voorwerp samengebald in 1 punt denken
 • hoe noem je dit punt?
  het massamiddelpunt
 • waar ligt het massamiddelpunt meestal?
  in het midden van het voorwerp
 • waar grijpt de pijl van de zwaartekracht aan?
  in het massamiddelpunt
 • waar wijst de pijl van de zwaartekracht altijd naar?
  beneden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Is het massagetal altijd negatief?
Ja
Het bereken je de massa getallen?
Het aantal protonen + het aantal neutronen
Wat zijn massagetallen?
Dat geeft de aantal deeltjes in een kern van een atoom aan
Wat zijn isotopen leg uit?
Stoffen van hetzelfde element waarin de protonen altijd hetzelfde zijn en de neutronen verschillen
Een atoom kern bestaat uit nog kleine deeltje welke deeltjes zijn dit zet ze in de juiste volgorde.
Protonen - neutronen en elektronen
Heeft een elektron nog een elektrische energie?
Ja het heeft een negatieve energie dat evenveel is als de positieve energie van een proton alleen dan negatief
Hoeveel keer zo klein is een elektron als een proton of een neutron ongeveer?
Ongeveer 1800 keer
Wat is een elektron?
Een elektron is nog een veel kleiner deeltje dan een proton of een neutron
Heeft een neutron een elektrische lading?
Nee
Wat vormt samen de kern van een atoom?
Een proton en een neutron