Summary Nova Nask 1 3 vmbo-kgt

-
ISBN-13 9789034587480
599 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova Nask 1 3 vmbo-kgt". The author(s) of the book is/are Frits Kappers Coert Schatorjé. The ISBN of the book is 9789034587480. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova Nask 1 3 vmbo-kgt

 • 1.1 krachten herkennen

 • kan je wind een kracht op je uitoefenen?
  ja
 • wanneer voel je dat goed?
  als je tegenwind hebt
 • is die kracht altijd even groot en werkt ook steeds in dezelfde richting?
  nee
 • als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend, kun je dat dan vaak voelen?
  ja
 • noem voorbeelden als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend
  iemand je een duw geeft
  het stevig waait
  je in een auto zit die plotseling snel optrekt
  je een tennisbal tegen je hoofd krijgt
 • kun jij krachten die op mensen of op voorwerpen worden uitgeoefend zien?
  nee
 • wat kun je wel zien?
  welk effect die krachten hebben
 • tijdens een volleybalwedstrijd: wanneer neemt de snelheid van de bal toe?
  als een speler de bal opslaat
 • tijdens een volleybalwedstrijd: wanneer neemt de snelheid van de bal af?
  als een speler een harde bal stopt
 • tijdens een volleybalwedstrijd: wanneer veranderd de richting waarin de bal beweegt?
  als de speler tegen de bal tikt of slaat
 • wat kunnen krachten van een voorwerp veranderen?
  de beweging
 • wat kunnen krachten nog meer van een voorwerp veranderen?
  de vorm
 • noem hier voorbeelden van
  als een boogschutter zijn boog spant 
  als een turnster na een salto weer neerkomt op de trampoline
 • wat kan er gebeuren als er een kracht op voorwerpen inwerkt
  ze kunnen uitrekken of worden ingedrukt
 • zijn er allemaal soorten krachten?
  ja
 • noem er 5
  1 zwaartekracht
  2 spierkracht
  3 veerkracht
  4 spankracht
  5 magnetische kracht
 • als je een halter optilt, voel je dan hoe zwaar de gewichten zijn?
  ja
 • wat gebeurt er als je de halter daarna weer loslaat?
  dan valt hij recht naar beneden
 • waarvan is dat het effect?
  de zwaartekracht
 • wat is de zwaartekracht?
  de kracht waarmee de aarde trekt aan jou en aan alles om je heen
 • werkt de zwaartekracht altijd en overal op aarde?
  ja
 • wanneer oefenen je handen een kracht uit op de halter?
  als je de halter optilt
 • wanneer oefenen je voeten een kracht uit op de pedalen van je fiets?
  als je fietst
 • als je een halter optilt en fietst welke kracht gebruik je dan?
  spierkracht
 • waardoor ontstaat spierkracht?
  doordat de spieren in je lichaam zich samentrekken
 • wat voel je als je een expander uitrekt?
  de spiraalveren aan je handen trekken
 • hoe noem je deze kracht?
  veerkracht
 • hoe ontstaat veerkracht?
  als je een veerkrachtig materiaal uitrekt of indrukt
 • wanneer verdwijnt de veerkracht weer?
  als het materiaal terugkeert naar zijn oude vorm
 • wat gebeurt er als je aan een touw trekt?
  dan komt het touw strak te staan
 • wat gebeurt er als je harder aan het touw trekt?
  dan trekt het touw net zo hard terug
 • wat heb je dan in het touw?
  spankracht
 • wanneer voel je dat er magnetische krachten werken?
  als je de polen (uiteinden) van 2 magneten bij elkaar houdt
 • wat trekken elkaar aan?
  een noordpool en een zuidpool
 • wat stoten elkaar af?
  2 noordpolen of 2 zuidpolen
 • als je 2 magneten boven op elkaar legt, en op beide polen werkt een afstotende kracht. wat gebeurt er dan met de bovenste magneet?
  die wordt omhoog geduwd (hij zweeft)
 • kun je krachten tekenen als een pijl?
  ja
 • wat geeft aan waar de kracht wordt uitgeoefend?
  het aangrijpingspunt van de pijl
 • wat geeft aan in welke richting de kracht werkt?
  de richting van de pijl
 • wat geeft aan hoe groot de kracht is?
  de lengte van de pijl
 • hoe geef je aan dat het om een kracht gaat?
  dan zet je bij de pijl een F (van force=kracht)
 • waarmee wordt aangegeven om welk soort kracht het gaat?
  met een extra letter
 • waar staat Fz voor?
  zwaartekracht
 • waar staat Fs voor?
  spankracht
 • waar staat Fv voor?
  veerkracht
 • wat moet je doen als je de zwaartekracht wild tekenen?
  alle massa van het voorwerp samengebald in 1 punt denken
 • hoe noem je dit punt?
  het massamiddelpunt
 • waar ligt het massamiddelpunt meestal?
  in het midden van het voorwerp
 • waar grijpt de pijl van de zwaartekracht aan?
  in het massamiddelpunt
 • waar wijst de pijl van de zwaartekracht altijd naar?
  beneden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar moet  je op letten als je energie met elkaar vergelijkt?
Hoeveel kost de opgewekte energie
kan de energiebron op den duur uitgeput raken
is die energie altijd of alleen af en toe beschikbaar
wat zijn de gevolgen voor het milieu
Hoeveel joule is 1 watt?
1 joule per seconde
Wat is de eenheid van vermogen?
Watt
Wat is het maximale elektrische vermogen?
Het grootste vermogen dat de windturbine kan leveren als er genoeg wind is
Wat is een windturbine?
Een moderne windmolen
Hoe heet de energie waarmee voorwerpen energie krijgen?
Bewegingsenergie
Hoeveel J is 1 kJ (kilojoule)?
1000 J
Hoeveel J is 1 MJ(megajoule)
1 000 000 J
Met welke eenheid word energie gemeten?
Joule (J)
Wat is afvalwarmte?
Het water dat overblijft bij het omzetten van aardgas in elektrische energie.