Summary Nova natuurkunde 3 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek

-
ISBN-13 9789034587633
232 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova natuurkunde 3 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek". The author(s) of the book is/are F Alkemade, L Lenders, F Molin, R Tromp. The ISBN of the book is 9789034587633. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova natuurkunde 3 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek

 • 2.1 Elektrische energie produceren

 • Hoe werkt een elektriciteitscentrale?
  1. De branders verbranden aardgas, steenkool, of een andere brandstof. De vrijkomende warmte verhit het water in de ketel.
  2. De stoom spuit met grote snelheid tegen schoepen van een turbine. Daardoor gaat de as van de turbine ronddraaien.
  3. De as van de turbine drijft een generator aan die elektrische energie produceert.
  4. De stoom, wordt naar een condensator geleid. Daar wordt de stroom door koelwater afgekoeld en condenseert tot water. Een pomp pomt het water terug naar de ketel.
 • Wat is een generator?
  Een generator is een grote dynamo.
 • Wanneer wordt er een koeltoren gebruikt om koelwater af te koelen?
  Als er geen rivier of meer beschikbaar is.
 • Waaruit wordt het koelwater meestal uit gepompt?
  Uit een rivier of meer en het wordt na gebruik weer daarin teruggeleid. Het is dan niet vervuild, alleen wat warmer geworden.
 • Hoe wordt bij een kerncentrale de energie opgewekt?
  Door het splijten van kernen van zware atomen. Bij die splijting komt energie vrij.
 • Wat doet een dynamo of generator?
  Het zet bewegingsenergie om in elektrische energie.
 • Wat is het principe van een dynamo?
  • Je schuift een magneet in een spoel. De spanningsmeter slaat naar rechts uit.
  • Als de magneet zonder te bewegen in de spoel ligt, staat de spanningsmeter op 0 volt (V).
  • Trek je de magneet uit de spoel, slaat de spanningsmeter uit naar links.
 • Wat is inductie?
  Het verschijnsel dat ontstaat tussen de uiteinden van de spoel als het magnetisch veld in de spoel verandert.
 • Wat is inductiespanning?
  De opgewekte spanning.
 • Wat voor spanning is een wisselspanning?
  Een spanning die niet constant is, maar voortdurend verandert.
 • Wat is vermogen?
  De hoeveelheid geleverde energie per seconde.
 • Met welke formule kun je het vermogen berekenen?
  P= U x I 
  vermogen= geleverde spanning x stroom
 • Waneer krijg je het vermogen (P) in Watt?
  Als je de spanning (U) in volt (V) invult en de stroom (I) in ampère (A).
 • Hoe kun je het energiegebruik berekenen?
  E= P x t
  Energiegebruik= vermogen x tijd
 • Hoe kun je de formule E= P x t invullen?
  1. Het vermogen (P) in W en de tijd (t) in s. Dan krijg je energiegebruik (E) in J.
  2. Het vermogen (P) in kW en de tijd (t) in h. Dan vind je het energiegebruik (E) in kWh.
 • Waarom gebruik je meestal kilojoule (kJ) en megajoule (MJ)?
  Omdat je met één joule elektrische energie niet veel kunt doen.
 • Waarin wordt in huis het elektriciteitsgebruik gemeten?
  In kilowattuur (kWh).
 • Hoe heet de meter die het gebruik aan elektrische energie meet?
  Een kWh-meter.
 • Wanner geldt 1 kWh = 3,6 MJ?
  Als je een hoeveelheid energie van kWh naar J moet omrekenen of omgekeerd.
 • 2.2 Elektrische energie vervoeren

 • Wat is energieverlies?
  De kabels die de elektrische energie vervoeren hebben een kleine weerstand, dus als er een grote stroom door loopt, worden ze warm en gaat er bij elk transport een deel van de elektrische energie verloren.
 • Met welke formule kun je het energieverlies berekenen?
  P= I2 x R
  Energieverlies = stroomsterkte x weerstand
 • Wanneer vind je het energieverlies per seconde (P) in W?
  Als je de stroomsterkte (I) invult in A en de weerstand R in ohm (symbool hiervoor is de hoofdletter van de Omega).
 • Welke formule geldt bij het transport van elektrisch vermogen?
  P= U x I
 • Waarom gebruik je bij het transport van elektrische energie een zo hoog mogelijke spanning?
  Omdat voor een lage stroomsterkte een hoge spanning nodig is. Je kunt energieverlies beperken door de stroomsterkte zo klein mogelijk te maken.
 • Waardoor wordt een hoogspanning verlaagd naar de netspanning?
  Transformatorhuisjes brengen de spanning omlaag naar de netspanning van 230 V voor de eindgebruikers.
 • Wat is gelijkspanning?
  Een onveranderlijke spanning. Een batterij of accu levert een gelijkspanning.
 • Wat voor spanning geeft het lichtnet?
  Een wisselspanning. De frequentie daarvan is 50 Hz.
 • Waarom zeg je dat de effectieve spanning van het lichtnet 230 V?
  Omdat de spanning bij de wisselspanning van het lichtnet evenveel energie oplevert als een gelijkspanning van 230 V.
 • Wat doet een transformator?
  Het kan een lage wisselspanning omzetten in een hogere of andersom.
 • Waar bestaat een transformator uit?
  Het apparaat bestaat uit twee spoelen van geïsoleerd koperdraad om een weekijzeren kern. De primaire spoel wordt hier verbonden met het lichtnet, de secundaire spoel met het apparaat.
 • Waardoor wordt de primaire spoel een elektromagneet?
  Doordat als de transformator in gebruik is, er een wisselstroom door de primaire spoel loopt. Doordat de stroom steeds van richting verandert, wordt het opgewekte magneetveld ook een elektromagneet.
 • Waardoor wordt de weekijzeren kern gemagnetiseerd?
  Doordat het magneetveld ook een elektromagneet is geworden.
 • Wat verandert mee met het magneetveld van de primaire spoel?
  De magnetisering. 100 keer per seconde draait de richting van van het magneetveld om, net als de wisselstroom van de primaire spoel.
 • Waardoor ontstaat er een wisselspanning tussen de uiteinden van de secundaire spoel?
  Door inductie.
 • Loopt er stroom van de primaire spoel naar de secundaire spoel?
  Nee. De energie wordt van de primaire naar de secundaire spoel vervoerd door het magneetveld.
 • Waar hangt het vanaf hoe de spanning verandert?
  • Het aantal windingen (Np) van de primaire spoel.
  • Het aantal windingen (Ns) van de secundaire spoel.
 • Wat blijkt als Ns > Np?
  De spanning Us van de secundaire spoel is groter dan de spanning Up van de primaire spoel: de spanning wordt omhoog getransformeerd.
 • Wat blijkt als Ns < Np?
  De spanning Us van de secundaire spoel is kleiner dan de spanning Up van de primaire spoel: de spanning wordt omlaag getransformeerd.
 • Is er bij een ideale transformator energieverlies?
  Nee. Het opgenomen vermogen in de primaire spoel is dan gelijk aan het afgestane vermogen door de secundaire spoel.

  Pp = P
  Up x Ip = Us x Is
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom biedt een aardlekschakelaar extra veiligheid?
De aarlekschakelaar meet het verschil tussen stroomsterkte in de fasedraad en de nuldraad. Deze detecteert dus ook problemen zonder dat er sprake is van overbelasting of kortsluiting(stroomsterkte groter dan 16A)
Wat gebeurt er als Itot groter wordt dan 16A?
De stroom wordt uitgeschakeld.
Tegenwoordig dmv een automatische uitschakeling van de groepsschakelaar(installatie automaat), vroeger dmv het doorbranden van een draadje in de zekering.
Wat is de maximale stroomsterkte op een groep?
16A
Hoe ontstaat kortsluiting?
Als de fasedraad en nuldraad elkaar raken of verbonden raken dmv een andere geleider, bijv water
Wanneer ontstaat overbelasting?
Als er teveel apparaten tegelijk aanstaan
Waardoor kan een te grote stroomsterkte ontstaan?
Door overbelasting of kortsluiting
Welke draden bevinden zich in een stroomcircuit?
Bruin = fasedraad (draad tussen stopcontact en schakelaar, 230 v)
Zwart = schakeldraad (draad tussen schakelaar en bijv lamp)
Blauw = nuldraad (draad tussen lamp en stopcontact)
Groengeel = aarddraad(draad tussen lamp, via rand stopcontact, naar aardleiding in de meterkast)
Hoe bereken je het totale vermogen en de totale stroomsterkte op een groep?
Ptot = P1 + P2 + P3 + ...
Itot
= I1 + I2 + I3 + ...
Hoe ziet een gangbare huisinstallatie eruit?
Hoofdleiding -> kWh-meter -> splitsing in groepen(4 tot 6) -> splitsing groep in paralelle aansluitpunten
Wat bepaalt de verandering in spanning door een transformator?
Het aantal windingen van de eerste in verhouding tot het aantal windingen van de twee spoel
Up / Us = Np / Ns
Pp = Ps
Up * Ip = Us * Is