Summary Nova natuurkunde 3 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek

-
ISBN-13 9789034587633
152 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova natuurkunde 3 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek". The author(s) of the book is/are F Alkemade, L Lenders, F Molin, R Tromp. The ISBN of the book is 9789034587633. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova natuurkunde 3 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek

 • 1 Krachten | Krachten in natuur en techniek

 • beweging
  verander van een voorwerp
 • vorm
  hoe iets er uit ziet
 • elastisch
  rekbaar, krijgt zijn oorspronkelijke vorm weer terug als de kracht wegvalt.
 • plastisch
  boetseerwerk, voorwerp komt niet meer terug in zijn oorspronkelijke vorm
 • kleefkracht
  ontstaat als wee voorwerpen aan elkaar plakken
 • wrijvingskracht
  luchtweerstand, rolweerstand en schuifweerstand samen
 • krachtmeter
  in een krachtmeter zit een spiraalveer, hoe groter de kracht waarmee aan de krachtmeter wordt getrokken, des te verder rekt de veer uit
 • vector
  een grootheid met de eigenschappen: grootte, richting en aangrijpingspunt
 • druk
  kracht per kubieke meter
 • 1.1 Krachten om je heen

 • Elastische vervorming
  Het voorwerp krijgt zijn oorspronkelijke vorm weer terug als de kracht wegvalt, zoals bij een voetbal.
 • Plastische vervorming
  Het voorwerp krijgt niet zijn oorspronkelijke vorm weer terug als de kracht wegvalt, zoals bij klei of een autobotsing.
 • Formule voor zwaartekracht
  Fz=m x g
 • Formule voor druk
  p=F/A
 • 1.2 Krachten in evenwicht

 • Formule voor veerconstante
  C=F/u
 • 1.4 Hefbomen

 • Twee belangrijke factoren voor evenwicht:
  1. grootte van de kracht
  2. de afstand tussen de krachten en het draaipunt (de arm)
 • Formule voor het moment
  M=F x r
 • Algemene regel voor een hefboom
  Een hefboom is in evenwicht als de som Vande momenten linksom gelijk is aan de som van de momenten rechtsom.
 • momentenwet
  M1 + M2 +... (linksom) = M1 + M2 +... (rechtsom)
 • OPGAVE: Ga met een berekening na of de hefboom in dit figuur in evenwicht is. Elk gewichtje weegt 0,25 N.
  gegevens: F1 = 2 x 0,25 = 0,50 N          F2 = 3 x 0,25 = 0,75 N
                      r1 = 15 cm = 0,15 m            r2  = 10 cm = 0,10 m

  gevraagd: Is M1 gelijk aan M2?

  oplossing: M1 = F1 x r1
                             = 0,50 x 0,15 = 0,075 Nm

  M2= 0,075 Nm
                     M2 = F2 x r2
                            = 0,75 x 0,10 = 

  M1=0,075 Nm

  M1=M2. De hefboom is dus in evenwicht.
 • Voorbeelden van enkele hefbomen:
  *Steeksleutels
  *Flesopeners
  *Bandenlichters
 • Voorbeelden van dubbele hefbomen:
  *Snoeischaren
  *Notenkrakers
  *Nijptangen
 • OPGAVE: De nijptang op de afbeelding wordt dichtgeknepen met een spierkracht van (twee maal) 10 N. Bereken de kracht op de spijker.
  gegevens: F1 = 10 N
                     r1  = 12 cm
                     r2  =  3,0 cm

  gevraagd: F2 = ?

  oplossing: Ga uit van evenwicht dus,
                     F1 x r1 = F2 x r2
                     10 x 12 = F2 x 3,0
                      F2 = 120 : 3,0 = 40 N
  F2= 40 N


  Op de spijker werkt dus een kracht van twee maal 40 N.
 • OPGAVE: Khair heeft 100 kg zand in de kruiwagen geschept. Nu wil hij de kruiwagen optillen (zie afbeelding). Bereken de kracht die daarvoor nodig is.
  gegevens: m = 100 kg
                     r1 = 110 cm
                     r2 = 25 cm

  gevraagd: F1 = ?

  oplossing: F2 = m x g = 100 x 9,8(1) = 980 N
                     Ga uit van evenwicht, dus:
                     F1 x r1 = F2 x r2
                     F1 x 110 = 980 x 25
                     F1 = 24.500 : 110 = 223 N

  F1 = 223 N

  Khair moet dus een kracht uitoefenen van 223 N (in werkelijkheid iets meer, omdat er geen rekening is gehouden met de zwaartekracht op de kruiwagen zelf).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.